OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
1 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1101-Matematika 3091-Ma-Ge 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Geo Mat PPC
1 156114 52889 Ano Ne 30 222 100 89 33
2 172440 55195 Ne - 90 0
Průměr 222 100 89 33
Odchylka
Směrodatná odchylka
Geo .. Geografie - písemný test
Mat .. Matematika - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N1101-Matematika 3669-Ma-Aj 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 1
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Mat PPC
1 170226 42287 Ne - 90 0
Průměr
Odchylka
Směrodatná odchylka
Api .. Angličtina-písemný test
Mat .. Matematika - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
2 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1101-Matematika 3671-Ma-Zsv 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 8
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Mat PPC Zák
1 167756 69778 Ne Ne 20 182 22 100 60
2 160278 68817 Ne Ne 20 155 25 100 30
3 159090 69213 Ne Ne 20 154 24 100 30
4 160304 63311 Ne Ne 20 133 13 100 20
5 171897 106403 Ne Ne 20 121 21 100
6 171939 106421 Ne Ne 20 102 2 100
7-8 172212 53117 Ne - 90 0
7-8 172049 106472 Ne - 90 0
Průměr 141 18 100 35
Odchylka 806 78 0 300
Směrodatná odchylka 28 9 0 17
Mat .. Matematika - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Zák .. Základy společenských věd
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N1101-Matematika 3672-Ma-Rj 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 1
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Mat PPC Rus
1 168105 67960 Ne Ne 20 226 26 100 100
Průměr 226 26 100 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Mat .. Matematika - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Rus .. Ruština-ústní

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
3 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1101-Matematika 3783-Ma 1ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 8
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Mat PPC
1-2 165180 57518 Ano - 99 150 50 100
1-2 167851 63803 Ano - 99 150 100 50
3 170223 42287 Ano - 99 130 60 70
4 165246 64504 Ano Ano 10 100 50 50
5 165250 67137 Ano - 99 76 33 43
6 165306 66137 Ne Ne 20 129 29 100
7 171703 69480 Ne Ne 20 120 20 100
8 165241 64045 Ne - 90 0
Průměr 122 49 73
Odchylka 714 703 692
Směrodatná odchylka 27 27 26
Mat .. Matematika - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1101-Matematika 4664-Ma-Hv 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HuV Mat PPC
1 164377 66129 Ano Ano 10 145 55 48 42
Průměr 145 55 48 42
Odchylka
Směrodatná odchylka
HuV .. Hudební výchova
Mat .. Matematika - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
4 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1101-Matematika 4665-Ma-Ped 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Mat Pís PPC
1 153515 96399 Ne Ne 20 65 10 12 43
Průměr 65 10 12 43
Odchylka
Směrodatná odchylka
Mat .. Matematika - písemný test
Pís .. Písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1101-Matematika 4729-Ma-Tv 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Mat PPC Těl
1 173506 62695 Ano - 99 202 60 100 42
2 173540 69839 Ano - 99 161 31 100 30
3 173678 57391 Ano - 99 128 45 43 40
Průměr 164 45 81 37
Odchylka 1374 210 1083 41
Směrodatná odchylka 37 15 33 6
Mat .. Matematika - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
5 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1103-Aplikovaná matematika 1103T002-Aplikace matematiky v ekonomii 0-Navazující O Prezenční 28
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
MA
1-7 163663 38587 Ano Ano 79 100 100
1-7 157978 58803 Ano Ano 79 100 100
1-7 159609 63538 Ano Ano 79 100 100
1-7 155199 64086 Ano Ano 79 100 100
1-7 162124 65935 Ano Ano 79 100 100
1-7 160879 67366 Ano Ano 79 100 100
1-7 172576 68990 Ano Ano 79 100 100
8 161473 26185 Ano Ano 10 76 76
9 159177 99726 Ano Ano 10 74 74
10 163004 71139 Ano Ano 10 61 61
11 157115 59161 Ano Ano 10 59 59
12 156482 65334 Ano - 99 54 54
13 165591 54634 Ano Ano 10 50 50
14 170904 14083 Ano Ano 10 45 45
15 163027 64234 Ano - 99 41 41
16 165658 103263 Ano - 99 40 40
17 170646 105772 Ano - 99 35 35
18 170501 105326 Ano - 99 34 34
19 164446 53228 Ne Ne 20 26 26
20 165872 101394 Ne Ne 20 25 25
21 165488 64762 Ne Ne 20 24 24
22 163021 68484 Ne Ne 20 10 10
23-28 171333 35933 Ne - 90 0
23-28 171595 54841 Ne - 90 0
23-28 160810 64045 Ne - 90 0
23-28 168046 104494 Ne - 90 0
23-28 168935 104932 Ne - 90 0
23-28 170361 105668 Ne - 90 0
Průměr 62 62
Odchylka 962 962
Směrodatná odchylka 31 31

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
6 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1103-Aplikovaná matematika 1103T002-Aplikace matematiky v ekonomii 0-Navazující O Prezenční 28
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
MA .. Matematika
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1103-Aplikovaná matematika 1103T004-Aplikovaná matematika 0-Navazující O Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
MA
1 158667 63972 Ano Ano 79 100 100
2 167839 63803 Ano - 99 89 89
3 152618 61991 Ano - 99 76 76
Průměr 88 88
Odchylka 144 144
Směrodatná odchylka 12 12
MA .. Matematika

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
7 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1103-Aplikovaná matematika 1103T023-Matematické a počítačové metody zpracování informací
0-Navazující O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
MA
1 155813 64108 Ano - 99 48 48
2 155969 71277 Ano - 99 35 35
Průměr 42 42
Odchylka 85 85
Směrodatná odchylka 9 9
MA .. Matematika
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N1301-Geografie 1301T004-Fyzická geografie a geoekologie 0-Navazující O Prezenční 34
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
1 165722 29134 Ano Ano 10 87 87
2-3 159665 69057 Ano Ano 10 84 84
2-3 161417 70647 Ano Ano 10 84 84
4 166636 54391 Ano Ano 10 81 81
5 157936 70330 Ano - 99 73 73
6 160838 65890 Ano Ano 10 71 71
7-8 169985 55631 Ano Ano 10 69 69
7-8 158464 53375 Ano - 99 69 69
9-10 166116 49410 Ano Ano 10 67 67
9-10 162413 64775 Ano Ano 10 67 67
11 170796 53520 Ano - 99 63 63
12 170628 48812 Ano Ano 10 62 62
13-14 162170 63830 Ano - 99 61 61
13-14 157932 64420 Ano - 99 61 61
15-16 167156 70110 Ano Ano 10 59 59
15-16 167828 70996 Ano - 99 59 59
17 167857 65052 Ano - 99 58 58
18-19 159501 43151 Ano Ano 10 51 51

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
8 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1301-Geografie 1301T004-Fyzická geografie a geoekologie 0-Navazující O Prezenční 34
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
18-19 157933 99008 Ano - 99 51 51
20 163954 48747 Ano - 99 50 50
21-22 172578 31074 Ano Ano 10 42 42
21-22 160839 58159 Ano - 99 42 42
23-24 162606 64012 Ano - 99 39 39
23-24 169401 78313 Ano - 99 39 39
25 171930 64705 Ano - 99 36 36
26 163914 66625 Ano - 99 34 34
27 169452 70998 Ano - 99 32 32
28 156612 98256 Ano - 99 31 31
29 168005 102750 Ne Ne 20 21 21
30 171279 70655 Ne Ne 20 20 20
31 169020 69036 Ne Ne 20 19 19
32-34 169337 105140 Ne - 90 0
32-34 172265 106573 Ne - 90 0
32-34 167565 61809 Ne - 0
Průměr 54 54
Odchylka 378 378
Směrodatná odchylka 19 19
Pís .. Písemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
9 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1301-Geografie 1301T009-Politická a kulturní geografie 0-Navazující O Prezenční 41
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís Poh SZe
1-4 172311 48359 Ano Ano 79 100 50 50 100
1-4 153707 62194 Ano Ano 79 100 50 50 100
1-4 156992 66075 Ano Ano 79 100 50 50 100
1-4 164579 66366 Ano Ano 79 100 50 50 100
5 165618 62686 Ano - 99 81 46 35 81
6 152883 71085 Ano Ano 10 70 42 28 70
7-8 159924 40442 Ano Ano 10 68 33 35 68
7-8 156166 64448 Ano Ano 10 68 43 25 68
9 170930 54324 Ano Ano 10 63 41 22 63
10-11 159898 66664 Ano Ano 10 61 39 22 61
10-11 160151 36500 Ano - 99 61 36 25 61
12 165617 64675 Ano Ano 10 60 35 25 60
13-14 160393 63383 Ano Ano 10 57 37 20 57
13-14 157433 63754 Ano - 99 57 32 25 57
15 167416 62705 Ano - 99 56 33 23 56
16 159106 63942 Ano Ano 10 54 35 19 54
17-19 168983 66340 Ano Ano 10 53 26 27 53
17-19 163072 62177 Ano - 99 53 30 23 53
17-19 158935 64921 Ano - 99 53 33 20 53
20 164870 66732 Ano Ano 10 52 40 12 52
21-24 159805 36885 Ano Ne 30 49 37 12 49
21-24 172431 47368 Ano Ne 30 49 29 20 49
21-24 155905 64446 Ano Ne 30 49 36 13 49
21-24 172960 67638 Ano Ne 30 49 24 25 49
25 165624 64780 Ano Ne 30 48 33 15 48
26 163011 52821 Ne Ne 20 40 33 7 40
27 164163 63941 Ne Ne 20 38 23 15 38
28 172046 66600 Ne Ne 20 35 19 16 35
29 169206 54751 Ne Ne 20 26 26 0 26
30-41 155836 43279 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
10 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1301-Geografie 1301T009-Politická a kulturní geografie 0-Navazující O Prezenční 41
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís Poh SZe
30-41 165342 54473 Ne - 90 0
30-41 172019 55871 Ne - 90 0
30-41 163179 59408 Ne - 90 0
30-41 163012 64549 Ne - 90 0
30-41 163507 65039 Ne - 90 0
30-41 168809 65184 Ne - 90 0
30-41 169228 67407 Ne - 90 0
30-41 165312 67676 Ne - 90 0
30-41 163508 68205 Ne - 90 0
30-41 170205 53521 Ne - 0
30-41 171717 64751 Ne - 0
Průměr 60 36 24 60
Odchylka 380 70 163 380
Směrodatná odchylka 20 8 13 20
Pís .. Písemný test
Poh .. Pohovor
SZe .. Suma Zeměpis
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N1301-Geografie 1301T020-Geografie a regionální rozvoj 0-Navazující O Prezenční 34
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís Poh SZe
1-3 157014 48359 Ano Ano 79 100 50 50 100
1-3 157391 65661 Ano Ano 79 100 50 50 100
1-3 166414 66745 Ano Ano 79 100 50 50 100
4 160456 66921 Ano Ano 10 78 43 35 78
5 165284 67676 Ano Ano 10 70 40 30 70
6 168801 65184 Ano Ano 10 67 40 27 67
7 169520 54457 Ano - 99 61 33 28 61

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
11 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1301-Geografie 1301T020-Geografie a regionální rozvoj 0-Navazující O Prezenční 34
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís Poh SZe
8 157747 67204 Ano Ano 10 58 37 21 58
9-11 160454 63593 Ano Ano 10 51 27 24 51
9-11 165356 64089 Ano Ano 10 51 29 22 51
9-11 167627 66006 Ano - 99 51 21 30 51
12 159491 53925 Ano - 99 49 26 23 49
13 170089 55452 Ano - 99 48 26 22 48
14 158174 62876 Ano - 99 44 25 19 44
15 163915 70655 Ano - 99 37 23 14 37
16-17 162172 63830 Ano - 99 35 20 15 35
16-17 163937 66797 Ano - 99 35 26 9 35
18 159224 64272 Ano - 99 33 25 8 33
19 162934 64303 Ano - 99 32 21 11 32
20 160160 64918 Ano - 99 30 21 9 30
21-22 171728 55067 Ne Ne 20 27 23 4 27
21-22 167525 58905 Ne Ne 20 27 20 7 27
23 166759 103879 Ne Ne 20 14 14 0 14
24 160395 63383 Ne Ne 20 13 13 0 13
25-34 170938 54324 Ne - 90 0 0 0
25-34 171911 54796 Ne - 90 0 0 0
25-34 167567 64705 Ne - 90 0 0 0
25-34 160070 65964 Ne - 90 0 0 0
25-34 167842 66449 Ne - 90 0 0 0
25-34 170967 66732 Ne - 90 0 0 0
25-34 171832 67086 Ne - 90 0 0 0
25-34 167359 69154 Ne - 90 0 0 0
25-34 159138 99700 Ne - 90 0 0 0
25-34 158009 67101 Ne - 0
Průměr 37 21 15 50
Odchylka 976 263 248 633
Směrodatná odchylka 31 16 16 25

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
12 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1301-Geografie 1301T020-Geografie a regionální rozvoj 0-Navazující O Prezenční 34
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís .. Písemný test
Poh .. Pohovor
SZe .. Suma Zeměpis
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1301-Geografie 3079-Ge-In 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Geo Inf PPC
1 170210 58751 Ano - 99 234 90 84 60
Průměr 234 90 84 60
Odchylka
Směrodatná odchylka
Geo .. Geografie - písemný test
Inf .. Informatika - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
13 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1301-Geografie 3623-Ge-Čj 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Češ Geo PPC
1 159770 65483 Ano Ano 10 205 45 100 60
2 157133 63331 Ano Ne 30 153 45 45 63
Průměr 179 45 73 62
Odchylka 1352 0 1513 5
Směrodatná odchylka 37 0 39 2
Češ .. Čeština
Geo .. Geografie - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N1301-Geografie 3624-Ge-Nj 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 1
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Geo NJU PPC
1 161786 63537 Ano Ano 10 247 80 100 67
Průměr 247 80 100 67
Odchylka
Směrodatná odchylka
Geo .. Geografie - písemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
14 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1301-Geografie 3628-Ge-Aj 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Geo PPC
1 160394 64634 Ano - 99 206 49 100 57
2 162174 63830 Ne Ne 20 148 43 45 60
Průměr 177 46 73 59
Odchylka 1682 18 1513 5
Směrodatná odchylka 41 4 39 2
Api .. Angličtina-písemný test
Geo .. Geografie - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N1301-Geografie 3631-Ge-Hi 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 3
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Geo Pís PPC
1 160752 64604 Ano Ano 10 243 85 95 63
2 156085 51858 Ano - 99 203 90 70 43
3 153158 53662 Ano Ne 30 162 70 55 37
Průměr 203 82 73 48
Odchylka 1640 108 408 185
Směrodatná odchylka 41 10 20 14
Geo .. Geografie - písemný test
Pís .. Písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
15 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1301-Geografie 3773-Ge 1ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 12
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Geo PPC
1 153026 65276 Ano Ano 10 153 85 68
2-3 156994 66075 Ano Ano 10 133 80 53
2-3 156087 51858 Ano - 99 133 90 43
4 154390 58425 Ano - 99 125 85 40
5 159110 63942 Ano Ano 10 115 55 60
6 172963 67638 Ano Ne 30 82 35 47
7 172866 29554 Ne Ne 20 58 35 23
8-12 170942 53016 Ne - 90 0
8-12 170763 58496 Ne - 90 0
8-12 170235 66462 Ne - 90 0
8-12 170084 105482 Ne - 90 0
8-12 169979 105485 Ne - 90 0
Průměr 114 66 48
Odchylka 1087 589 214
Směrodatná odchylka 33 24 15
Geo .. Geografie - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1301-Geografie 4730-Ge-Tv 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
GEC PPC Těl
1 173395 68319 Ano Ne 30 138 45 47 46
2 173500 57415 Ne - 152 100 52
Průměr 145 45 74 49
Odchylka 98 1405 18
Směrodatná odchylka 10 37 4
GEC .. Geografie - celkem

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
16 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1301-Geografie 4730-Ge-Tv 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1407-Chemie 1404T003-Fyzikální chemie povrchů 0-Navazující O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís Poh SCh
1 159887 62389 Ano Ano 79 100 50 50 100
2 159427 71102 Ano Ano 10 75 35 40 75
Průměr 88 43 45 88
Odchylka 313 113 50 313
Směrodatná odchylka 18 11 7 18
Pís .. Písemný test
Poh .. Pohovor
SCh .. Suma Chemie

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
17 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1407-Chemie 1407T021-Analytická chemie pevné fáze 0-Navazující O Prezenční 19
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís Poh SCh
1-4 159883 62389 Ano Ano 79 100 50 50 100
1-4 159933 62614 Ano Ano 79 100 50 50 100
1-4 164281 67172 Ano Ano 79 100 50 50 100
1-4 157392 71111 Ano Ano 79 100 50 50 100
5 154432 65584 Ano - 99 80 30 50 80
6 163698 45512 Ano Ano 10 75 35 40 75
7-9 163699 48711 Ano Ano 10 70 30 40 70
7-9 159945 68375 Ano Ano 10 70 35 35 70
7-9 160748 71102 Ano Ano 10 70 40 30 70
10 171399 65217 Ano - 99 60 20 40 60
11 159918 71083 Ano - 99 52 25 27 52
12 159916 64492 Ano - 99 51 15 36 51
13 167645 66521 Ne Ne 20 40 30 10 40
14 172692 106345 Ne Ne 20 15 15 0 15
15-19 169365 48586 Ne - 90 0
15-19 165559 63762 Ne - 90 0
15-19 160551 64490 Ne - 90 0
15-19 165924 67662 Ne - 90 0
15-19 163040 71107 Ne - 90 0
Průměr 70 34 36 70
Odchylka 649 162 240 649
Směrodatná odchylka 25 13 15 25
Pís .. Písemný test
Poh .. Pohovor
SCh .. Suma Chemie

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
18 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1407-Chemie 3082-Ch-Ma 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Che Mat PPC
1-2 156645 63304 Ne - 90 0
1-2 164329 66684 Ne - 90 0
Průměr
Odchylka
Směrodatná odchylka
Che .. Chemie - písemný test
Mat .. Matematika - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N1407-Chemie 3083-Ch-Ge 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 1
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Che Geo PPC
1 164143 64900 Ano - 99 216 64 90 62
Průměr 216 64 90 62
Odchylka
Směrodatná odchylka
Che .. Chemie - písemný test
Geo .. Geografie - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
19 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1407-Chemie 3084-Ch-Bi 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 13
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Che PPC
1 167480 67787 Ano - 99 205 75 70 60
2 165976 58877 Ano - 99 193 73 70 50
3 163811 67662 Ano - 99 192 73 64 55
4 155937 66768 Ano - 99 187 80 64 43
5 159606 63624 Ano - 99 185 60 78 47
6 159931 62614 Ano Ano 10 180 65 60 55
7 159942 68375 Ano Ano 10 170 65 58 47
8 164652 102758 Ano - 99 160 45 62 53
9 167059 63392 Ano Ne 30 149 48 64 37
10 165816 45123 Ne - 90 48 48
11-13 168873 55085 Ne - 90 0
11-13 163501 62811 Ne - 90 0
11-13 162676 101554 Ne - 90 0
Průměr 167 63 66 50
Odchylka 2020 158 38 49
Směrodatná odchylka 45 13 6 7
Bio .. Biologie - písemný test
Che .. Chemie - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
20 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1407-Chemie 3777-Ch 1ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Che PPC
1 154556 19892 Ano Ano 10 112 62 50
2 159941 50426 Ne - 43 43
3 169307 59296 Ne - 90 0
Průměr 78 62 47
Odchylka 2381 25
Směrodatná odchylka 49 5
Che .. Chemie - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N1501-Biologie 1501T015-Systematická biologie a ekologie 0-Navazující O Prezenční 49
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís Poh
1 155942 64088 Ano Ano 10 68 58 10
2 154874 63720 Ano Ano 10 64 49 15
3 152389 62102 Ano Ano 10 62 47 15
4 154125 62965 Ano Ano 10 59 44 15
5 152873 63225 Ano - 99 57 57 0
6-7 159674 64512 Ano Ano 10 55 45 10
6-7 163573 64928 Ano Ano 10 55 45 10
8-9 164764 71033 Ano Ano 10 54 44 10
8-9 153323 54583 Ano - 99 54 44 10
10-12 163202 63769 Ano Ano 10 53 53 0
10-12 156750 66970 Ano Ano 10 53 53 0
10-12 165578 68115 Ano Ano 10 53 53 0
13 165889 62381 Ano Ano 10 52 52 0
14 161972 64451 Ano - 99 51 41 10
15-16 170790 55264 Ano Ano 10 50 50 0
15-16 173558 58777 Ano Ano 10 50 40 10

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
21 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1501-Biologie 1501T015-Systematická biologie a ekologie 0-Navazující O Prezenční 49
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís Poh
17 159611 6708 Ano Ano 10 48 48 0
18 168985 71040 Ano - 99 46 41 5
19-22 170699 64302 Ano Ano 10 45 45 0
19-22 167479 65628 Ano Ano 10 45 45 0
19-22 166440 67924 Ano Ano 10 45 45 0
19-22 172620 40577 Ano - 99 45 45 0
23-24 164371 65652 Ano Ano 10 44 44 0
23-24 156531 66052 Ano Ano 10 44 44 0
25-29 170797 40461 Ano Ne 30 43 43 0
25-29 155379 43065 Ano Ne 30 43 41 2
25-29 159499 56672 Ano Ne 30 43 40 3
25-29 162104 63558 Ano Ne 30 43 43 0
25-29 173291 64547 Ano Ne 30 43 43 0
30-31 159612 54991 Ano Ne 30 42 40 2
30-31 154492 71030 Ano Ne 30 42 42 0
32-33 153554 53452 Ne Ne 20 40 40 0
32-33 168389 54873 Ne Ne 20 40 40 0
34-35 162888 62272 Ne Ne 20 39 39 0
34-35 170091 62585 Ne Ne 20 39 39 0
36 166429 69651 Ne Ne 20 36 36 0
37 162513 64955 Ne Ne 20 35 35 0
38 159692 71039 Ne Ne 20 32 32 0
39 162447 68080 Ne Ne 20 23 23 0
40-49 167693 13832 Ne - 90 0 0 0
40-49 173016 27285 Ne - 90 0 0 0
40-49 157541 27938 Ne - 90 0 0 0
40-49 171941 58043 Ne - 90 0 0 0
40-49 172030 58432 Ne - 90 0 0 0
40-49 164473 61894 Ne - 90 0 0 0
40-49 169437 63624 Ne - 90 0 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
22 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1501-Biologie 1501T015-Systematická biologie a ekologie 0-Navazující O Prezenční 49
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís Poh
40-49 164790 64247 Ne - 90 0 0 0
40-49 156007 66165 Ne - 90 0 0 0
40-49 167228 68736 Ne - 90 0 0 0
Průměr 37 35 3
Odchylka 431 353 23
Směrodatná odchylka 21 19 5
Pís .. Písemný test
Poh .. Pohovor
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N1501-Biologie 1501T019-Experimentální biologie 0-Navazující O Prezenční 21
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Poh
1 168293 66254 Ano Ano 10 57 42 15
2 152872 41506 Ano Ano 10 55 35 20
3 170917 105939 Ano - 99 54 39 15
4 168729 57936 Ano Ano 10 53 38 15
5 154404 54261 Ano Ano 10 52 42 10
6 152874 57991 Ano Ano 10 50 40 10
7 153984 57950 Ano Ano 10 45 40 5
8 157613 33552 Ano Ano 10 44 34 10
9 155606 51997 Ano Ano 10 41 36 5
10 170506 105698 Ano - 99 40 35 5
11 160510 52554 Ano - 99 37 27 10
12 156940 63471 Ano - 99 35 25 10
13 159689 71039 Ano Ne 30 33 18 15
14 164748 102809 Ne Ne 20 30 30 0
15 163256 68531 Ne Ne 20 28 28 0
16 171469 63622 Ne Ne 20 27 17 10

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
23 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1501-Biologie 1501T019-Experimentální biologie 0-Navazující O Prezenční 21
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Poh
17 166882 46660 Ne Ne 20 26 21 5
18-21 168967 65855 Ne - 90 0 0 0
18-21 167964 67112 Ne - 90 0 0 0
18-21 159231 99761 Ne - 90 0 0 0
18-21 169284 105109 Ne - 90 0 0 0
Průměr 34 26 8
Odchylka 371 222 39
Směrodatná odchylka 19 15 6
Bio .. Biologie - písemný test
Poh .. Pohovor
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1501-Biologie 3069-Bi-Ma 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Mat PPC
1 165028 66830 Ano Ano 10 183 80 60 43
2 159984 66213 Ne Ne 20 134 58 23 53
Průměr 159 69 42 48
Odchylka 1201 242 685 50
Směrodatná odchylka 35 16 26 7
Bio .. Biologie - písemný test
Mat .. Matematika - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
24 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1501-Biologie 3070-Bi-Ge 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 6
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Geo PPC
1 165477 43767 Ano - 99 260 70 90 100
2 159936 61994 Ano Ano 10 227 75 85 67
3-4 164673 55650 Ano - 99 210 80 85 45
3-4 164853 58462 Ano - 99 210 70 90 50
5 167463 52940 Ano Ano 10 207 65 90 52
6 161116 71062 Ano Ne 30 162 75 50 37
Průměr 213 73 82 59
Odchylka 1012 28 247 511
Směrodatná odchylka 32 5 16 23
Bio .. Biologie - písemný test
Geo .. Geografie - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1501-Biologie 3071-Bi-In 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Inf PPC
1 171869 68496 Ne - 90 0
Průměr
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bio .. Biologie - písemný test
Inf .. Informatika - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
25 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1501-Biologie 3589-Bi-Nj 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio NJU PPC
1 160804 42600 Ano - 99 248 85 100 63
2 166143 55601 Ano - 99 220 70 100 50
Průměr 234 78 100 57
Odchylka 392 113 0 85
Směrodatná odchylka 20 11 0 9
Bio .. Biologie - písemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N1501-Biologie 3593-Bi-Aj 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 3
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Bio PPC
1 162400 62216 Ano - 99 218 76 85 57
2 170081 62585 Ano Ne 30 161 53 78 30
3 172249 46413 Ne - 90 0
Průměr 190 65 82 44
Odchylka 1625 265 25 365
Směrodatná odchylka 40 16 5 19
Api .. Angličtina-písemný test
Bio .. Biologie - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
26 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1501-Biologie 3761-Bi 1ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio PPC
1 162996 66768 Ano - 99 123 80 43
2 164945 40628 Ne Ne 20 23 23
3-4 168100 51997 Ne - 90 0
3-4 172680 69638 Ne - 90 0
Průměr 73 52 43
Odchylka 5000 1625
Směrodatná odchylka 71 40
Bio .. Biologie - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N1501-Biologie 4732-Bi-Tv 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 1
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio PPC Těl
1 173410 63527 Ano Ne 30 167 73 30 64
Průměr 167 73 30 64
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bio .. Biologie - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
27 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1601-Ekologie a ochrana prostředí 1604T005-Ochrana a tvorba krajiny 0-Navazující O Prezenční 37
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
1 156927 64839 Ano Ano 10 99 99
2 161178 64139 Ano Ano 10 97 97
3 162138 58248 Ano Ano 10 88 88
4 156941 63407 Ano Ano 10 85 85
5 159593 71076 Ano Ano 10 82 82
6 156926 62433 Ano Ano 10 77 77
7 172511 31090 Ano Ano 10 76 76
8 157658 68470 Ano - 99 74 74
9 172634 63604 Ano Ano 10 72 72
10-11 165733 29134 Ano Ano 10 71 71
10-11 163311 64838 Ano Ano 10 71 71
12 167370 65025 Ano Ano 10 70 70
13 159658 69057 Ano Ano 10 69 69
14-15 163358 63258 Ano Ano 10 66 66
14-15 162886 48760 Ano - 99 66 66
16-17 172200 57009 Ano Ano 10 64 64
16-17 160540 19689 Ano - 99 64 64
18 160843 65890 Ano Ano 10 62 62
19 168004 71149 Ano - 99 60 60
20 162424 64775 Ano Ano 10 58 58
21 160044 37668 Ano Ano 10 56 56
22 165908 103410 Ano - 99 53 53
23 167372 58809 Ano Ano 10 50 50
24 167772 54975 Ano - 99 47 47
25 171552 42289 Ano - 99 46 46
26 167016 93133 Ano Ne 30 44 44
27-28 159496 43151 Ano Ne 30 43 43
27-28 160842 58159 Ano Ne 30 43 43
29 168888 70996 Ano Ne 30 31 31
30-37 171671 27285 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
28 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1601-Ekologie a ochrana prostředí 1604T005-Ochrana a tvorba krajiny 0-Navazující O Prezenční 37
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
30-37 171062 27938 Ne - 90 0
30-37 165084 47907 Ne - 90 0
30-37 159109 49308 Ne - 90 0
30-37 171205 52275 Ne - 90 0
30-37 171270 58688 Ne - 90 0
30-37 163883 66958 Ne - 90 0
30-37 170313 78313 Ne - 90 0
Průměr 65 65
Odchylka 275 275
Směrodatná odchylka 17 17
Pís .. Písemný test
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1701-Fyzika 3073-Fy-Ma 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 5
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Fyz Mat PPC
1 168370 42738 Ano - 99 182 50 32 100
2 159967 70791 Ne - 150 100 50
3 155717 68534 Ne - 123 80 43
4 164758 71070 Ne - 115 70 45
5 159965 58579 Ne - 103 51 52
Průměr 135 70 32 58
Odchylka 1000 440 565
Směrodatná odchylka 32 21 24
Fyz .. Fyzika - písemný test
Mat .. Matematika - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
29 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1701-Fyzika 3767-Fy 1ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Fyz PPC
1 153272 95029 Ano Ano 10 191 91 100
2 168360 42738 Ano - 99 150 50 100
3 172739 61509 Ne - 90 0
Průměr 171 71 100
Odchylka 841 841 0
Směrodatná odchylka 29 29 0
Fyz .. Fyzika - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N1702-Aplikovaná fyzika 1702T005-Biofyzika 0-Navazující O Prezenční 4
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
1 168316 66254 Ano Ano 79 100 100
2 169511 53367 Ano - 99 61 61
3 170865 49567 Ne Ne 20 28 28
4 172915 69606 Ne - 90 0 0
Průměr 47 47
Odchylka 1858 1858
Směrodatná odchylka 43 43
Pís .. Písemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
30 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1801-Informatika 1801T006-Matematická informatika 0-Navazující O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
1 172694 106345 Ne Ne 20 20 20
Průměr 20 20
Odchylka
Směrodatná odchylka
Pís .. Písemný test
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1801-Informatika 1802T006-Informační systémy 0-Navazující O Kombinovaná 37
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
1-8 173529 12806 Ano Ano 79 100 100
1-8 173553 27835 Ano Ano 79 100 100
1-8 153083 62095 Ano Ano 79 100 100
1-8 163193 62409 Ano Ano 79 100 100
1-8 173233 62514 Ano Ano 79 100 100
1-8 160052 64363 Ano Ano 79 100 100
1-8 153955 69169 Ano Ano 79 100 100
1-8 171887 92121 Ano Ano 79 100 100
9 163017 27373 Ano Ano 10 98 98
10-11 162598 28287 Ano Ano 10 86 86
10-11 169996 27196 Ano - 99 86 86
12-13 173255 26783 Ano Ano 10 79 79
12-13 164719 102795 Ano - 99 79 79
14-15 155342 29779 Ano Ano 10 74 74
14-15 167340 52227 Ano - 99 74 74
16 173550 70068 Ano Ano 10 73 73
17-18 165927 62169 Ano Ano 10 68 68
17-18 173257 44625 Ano - 99 68 68

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
31 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1801-Informatika 1802T006-Informační systémy 0-Navazující O Kombinovaná 37
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
19-21 173554 64525 Ano Ano 10 64 64
19-21 154410 43644 Ano - 99 64 64
19-21 155671 90209 Ano - 99 64 64
22-23 170595 52441 Ano Ano 10 60 60
22-23 169523 55487 Ano - 99 60 60
24 167701 33984 Ano - 99 57 57
25-26 171297 93438 Ano Ano 10 56 56
25-26 172564 58212 Ano - 99 56 56
27-28 154887 1174 Ano Ano 10 54 54
27-28 155550 33981 Ano - 99 54 54
29 153958 61960 Ano Ano 10 49 49
30 152631 55945 Ano Ano 10 48 48
31 152027 95617 Ano Ano 10 41 41
32-33 172020 42664 Ano Ne 30 38 38
32-33 167725 71290 Ano Ne 30 38 38
34 173557 59130 Ano Ne 30 32 32
35-37 168540 26324 Ne - 90 0
35-37 168002 26882 Ne - 90 0
35-37 162131 55702 Ne - 90 0
Průměr 71 71
Odchylka 464 464
Směrodatná odchylka 22 22
Pís .. Písemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
32 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1801-Informatika 1802T006-Informační systémy 0-Navazující O Prezenční 30
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
1-7 169686 44174 Ano Ano 79 100 100
1-7 162503 63421 Ano Ano 79 100 100
1-7 163135 67805 Ano Ano 79 100 100
1-7 168510 68826 Ano Ano 79 100 100
1-7 167823 70649 Ano Ano 79 100 100
1-7 157649 71004 Ano Ano 79 100 100
1-7 167824 71297 Ano Ano 79 100 100
8-9 163851 65279 Ano Ano 10 94 94
8-9 162443 67996 Ano Ano 10 94 94
10 167869 71333 Ano Ano 10 90 90
11 163455 66417 Ano Ano 10 88 88
12 159450 70957 Ano Ano 10 84 84
13 160872 71343 Ano Ano 10 78 78
14-16 173519 53741 Ano Ano 10 76 76
14-16 152772 65314 Ano Ano 10 76 76
14-16 159981 71327 Ano Ano 10 76 76
17 173265 58064 Ano - 99 74 74
18 164665 64830 Ano - 99 71 71
19 169493 42347 Ano - 99 66 66
20 167643 54111 Ano - 99 64 64
21-22 156568 71289 Ano Ano 10 58 58
21-22 162450 63456 Ano - 99 58 58
23 162998 58135 Ano Ano 10 52 52
24 173254 53256 Ano - 99 51 51
25 156178 65484 Ano - 99 46 46
26 159902 63987 Ano Ne 30 38 38
27 163399 68916 Ano Ne 30 34 34
28-30 170895 43576 Ne - 90 0
28-30 168237 64894 Ne - 90 0
28-30 163655 71275 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
33 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1801-Informatika 1802T006-Informační systémy 0-Navazující O Prezenční 30
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
Průměr 77 77
Odchylka 435 435
Směrodatná odchylka 21 21
Pís .. Písemný test
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1801-Informatika 3089-In-Ma 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Inf Mat PPC
1 159452 70957 Ne Ne 20 156 84 72
Průměr 156 84 72
Odchylka
Směrodatná odchylka
Inf .. Informatika - písemný test
Mat .. Matematika - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
34 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1801-Informatika 3658-In-Aj 2ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 7
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Inf PPC
1 163987 58652 Ano - 99 201 50 84 67
2 163984 102371 Ne Ne 20 200 37 100 63
3 166183 62189 Ne Ne 20 187 35 72 80
4 166274 56292 Ne Ne 20 174 29 78 67
5 168419 67948 Ne Ne 20 165 44 68 53
6 163986 68825 Ne Ne 20 143 17 76 50
7 168095 54826 Ne - 90 0
Průměr 178 35 80 63
Odchylka 501 134 129 118
Směrodatná odchylka 22 12 11 11
Api .. Angličtina-písemný test
Inf .. Informatika - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1801-Informatika 3780-In 1ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 6
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Inf PPC
1 168859 65022 Ano - 99 160 60 100
2 167202 103948 Ano - 99 124 82 42
3 172867 71342 Ano Ano 10 102 62 40
4 163320 71343 Ano Ne 30 77 44 33
5 159453 70957 Ne Ne 20 84 84
6 169638 39057 Ne - 90 0
Průměr 109 66 54
Odchylka 1131 279 966
Směrodatná odchylka 34 17 31
Inf .. Informatika - písemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
35 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N1801-Informatika 3780-In 1ob.N ss
0-Navazující O Prezenční 6
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N7503-Učitelství pro základní školy 3096-Ch-Bi 2ob.N zs
0-Navazující O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Che PPC
1 159943 68375 Ano Ano 10 170 65 58 47
Průměr 170 65 58 47
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bio .. Biologie - písemný test
Che .. Chemie - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
36 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N7503-Učitelství pro základní školy 3101-Ch-Ge 2obN zs
0-Navazující O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Che Geo PPC
1 170083 64900 Ano - 99 216 64 90 62
Průměr 216 64 90 62
Odchylka
Směrodatná odchylka
Che .. Chemie - písemný test
Geo .. Geografie - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N7503-Učitelství pro základní školy 3793-In 1obN zs
0-Navazující O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Inf PPC
1 170588 105750 Ne - 90 0
Průměr
Odchylka
Směrodatná odchylka
Inf .. Informatika - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
37 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N7503-Učitelství pro základní školy 3843-Ge-Aj 2ob.N zs
0-Navazující O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Geo PPC
1 160396 64634 Ano - 99 206 49 100 57
Průměr 206 49 100 57
Odchylka
Směrodatná odchylka
Api .. Angličtina-písemný test
Geo .. Geografie - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N7503-Učitelství pro základní školy 3847-Ge-Hi 2ob.N zs
0-Navazující O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Geo Poh PPC
1 160757 64604 Ano Ano 10 243 85 95 63
2 156086 51858 Ano - 99 203 90 70 43
Průměr 223 88 83 53
Odchylka 800 13 313 200
Směrodatná odchylka 28 4 18 14
Geo .. Geografie - písemný test
Poh .. Pohovor
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 23.06.2010
38 / 38

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N7503-Učitelství pro základní školy 4678-Ge-Cj 2ob.N zs
0-Navazující O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Češ Geo PPC
1 159793 65483 Ano Ano 10 215 55 100 60
Průměr 215 55 100 60
Odchylka
Směrodatná odchylka
Češ .. Čeština
Geo .. Geografie - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR N7503-Učitelství pro základní školy 4714-Bi-Tv 2ob.N zs
0-Navazující O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio PPC Těl
1 166117 63527 Ano Ne 30 150 73 30 47
Průměr 150 73 30 47
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bio .. Biologie - písemný test
PPC .. Pedag. a psychol. - celkem
Těl .. Tělesná výchova