OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
1 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3050-Ma-Aj 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Bon
1-2 156720 98296 Ano Ano 11 169 69 100
1-2 162706 101279 Ano Ano 11 169 69 100
3-4 154476 96989 Ne - 90 100 100
3-4 156349 98091 Ne - 90 100 100
Průměr 135 69 100
Odchylka 1587 0 0
Směrodatná odchylka 40 0 0
Api .. Angličtina-písemný test
Bon .. Bonifikace
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1101-Matematika 3052-Ma-Nj 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 2
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon NJP
1-2 157495 98735 Ano Ano 11 200 100 100
1-2 166398 103696 Ano Ano 11 200 100 100
Průměr 200 100 100
Odchylka 0 0 0
Směrodatná odchylka 0 0 0
Bon .. Bonifikace
NJP .. Nj - pisemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
2 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3056-Ma-Ge 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 15
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
1 158875 99478 Ano Ano 11 183 100 83
2 158407 99260 Ano Ano 11 182 100 82
3 164207 102509 Ano Ano 11 179 100 79
4 165278 103084 Ano Ano 11 173 100 73
5 161656 101104 Ano Ano 11 171 100 71
6 164937 102900 Ano Ano 11 170 100 70
7 167279 104152 Ano Ano 11 165 100 65
8-9 153096 96109 Ano Ano 11 163 100 63
8-9 165044 102197 Ano Ano 11 163 100 63
10 155954 97824 Ano Ano 11 158 100 58
11 155760 97718 Ano Ano 11 152 100 52
12-13 157537 98764 Ano Ano 11 150 100 50
12-13 160986 100718 Ano Ano 11 150 100 50
14 165519 103191 Ano Ne 30 131 100 31
15 163259 100010 Ano Ne 30 122 100 22
Průměr 161 100 61
Odchylka 311 0 311
Směrodatná odchylka 18 0 18
Bon .. Bonifikace
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
3 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3569-Ma-ČjL 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pcj Bon
1-2 157238 98209 Ano Ano 11 200 100 100
1-2 158134 99100 Ano Ano 11 200 100 100
3 166927 103799 Ano Ano 11 185 85 100
Průměr 195 95 100
Odchylka 75 75 0
Směrodatná odchylka 9 9 0
Bon .. Bonifikace
Pcj .. Prům.prospěch na SŠ z Čes. j.
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1101-Matematika 3570-Ma-Zsv 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Zák
1 168737 104851 Ano Ano 11 166 100 66
Průměr 166 100 66
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bon .. Bonifikace
Zák .. Základy společenských věd

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
4 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3571-Ma-Hi 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon HJP
1 158406 99260 Ano Ano 11 149 100 49
2 156384 96374 Ne Ne 20 130 100 30
Průměr 140 100 40
Odchylka 181 0 181
Směrodatná odchylka 13 0 13
Bon .. Bonifikace
HJP .. Historie - písemný test
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3572-Ma-Hv 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
1 158651 99396 Ano Ano 11 176 100 76
2 161638 101092 Ano Ano 11 159 100 59
Průměr 168 100 68
Odchylka 145 0 145
Směrodatná odchylka 12 0 12
Bon .. Bonifikace
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
5 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3575-Ma-Tv 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Těl
1-2 171092 93726 Ne - 90 100 100
1-2 168793 104862 Ne - 90 100 100
Průměr 100 100
Odchylka 0 0
Směrodatná odchylka 0 0
Bon .. Bonifikace
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3576-Ma-Vv 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon VýV
1 171073 93726 Ne - 90 100 100
Průměr 100 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bon .. Bonifikace
VýV .. Výtvarná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
6 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3578-Ma-Ov 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
1 164798 96954 Ano Ne 30 140 100 40
Průměr 140 100 40
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bon .. Bonifikace
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1101-Matematika 4622-Ma-Psy 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 5
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Pís
1 158483 99306 Ano Ano 11 180 100 80
2 155176 97403 Ne Ne 20 168 100 68
3 161271 64504 Ne Ne 20 166 100 66
4 165165 102450 Ne Ne 20 148 100 48
5 154352 96915 Ne Ne 20 144 100 44
Průměr 161 100 61
Odchylka 223 0 223
Směrodatná odchylka 15 0 15
Bon .. Bonifikace
Pís .. Písemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
7 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 4640-Ma-ČjV 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
1 153883 96229 Ano Ano 11 159 100 59
Průměr 159 100 59
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bon .. Bonifikace
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1101-Matematika 4658-Ma-Vkz 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
1 164214 102509 Ano Ano 11 179 100 79
Průměr 179 100 79
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bon .. Bonifikace
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
8 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3042-Ge-Aj 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 19
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api OSP
1 165289 103083 Ano Ano 11 192 96 96
2 158847 99429 Ano Ano 11 171 74 97
3 171190 106035 Ano Ano 11 162 68 94
4 166727 91379 Ano Ano 11 161 66 95
5 161836 96253 Ano Ano 11 153 78 75
6 163606 101838 Ano Ano 11 151 75 76
7 166710 93048 Ano Ne 30 142 61 81
8 165396 103134 Ano Ano 11 132 69 63
9 167101 90439 Ano Ano 11 131 72 59
10 166126 103534 Ano Ano 11 130 66 64
11 166171 97482 Ano Ne 30 127 80 47
12 165506 103187 Ano - 105 64 41
13 164657 102756 Ne Ne 20 117 47 70
14 160193 100253 Ne Ne 20 107 49 58
15-16 153035 96130 Ne Ne 20 99 48 51
15-16 172513 106685 Ne Ne 20 99 50 49
17 168571 104774 Ne Ne 20 94 94
18 168952 98341 Ne Ne 20 59 59
19 165061 84325 Ne Ne 20 31 31
Průměr 124 66 69
Odchylka 1523 171 435
Směrodatná odchylka 39 13 21
Api .. Angličtina-písemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
9 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3043-Ge-Fj 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Fra OSP
1 159726 100019 Ano Ano 11 106 52 54
Průměr 106 52 54
Odchylka
Směrodatná odchylka
Fra .. Francouzština
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1301-Geografie 3044-Ge-Nj 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 6
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
NJP OSP
1 166704 93065 Ano Ano 11 184 100 84
2 164250 102245 Ano Ano 11 164 100 64
3 158082 99075 Ano Ano 11 163 100 63
4 157446 98703 Ano Ano 11 154 100 54
5 159064 97780 Ano Ne 30 129 100 29
6 158625 53042 Ano Ne 30 124 100 24
Průměr 153 100 53
Odchylka 520 0 520
Směrodatná odchylka 23 0 23
NJP .. Nj - pisemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
10 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3045-Ge-Pj 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP PJU
1 168539 103517 Ano Ne 30 136 36 100
Průměr 136 36 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
PJU .. Pj - ústní koeficient
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1301-Geografie 3046-Ge-Rj 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 2
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Ruš
1 171214 106035 Ano Ano 11 194 94 100
2 162347 100645 Ano Ne 30 136 36 100
Průměr 165 65 100
Odchylka 1682 1682 0
Směrodatná odchylka 41 41 0
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Ruš .. Ruština

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
11 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3047-Ge-Sj 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Špa
1 155069 97344 Ano Ano 11 168 86 82
2 171585 106196 Ano Ano 11 166 88 78
3 153977 96659 Ano Ano 11 154 72 82
4 161192 100843 Ne Ne 20 84 84
Průměr 143 83 81
Odchylka 1585 52 5
Směrodatná odchylka 40 7 2
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Špa .. Španělština
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1301-Geografie 3048-Ge-In 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 4
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
1 165679 89106 Ano Ano 11 185 100 85
2 166162 54327 Ano Ano 11 173 100 73
3 152984 96103 Ano Ano 11 162 100 62
4 158900 99556 Ano Ne 30 132 100 32
Průměr 163 100 63
Odchylka 515 0 515
Směrodatná odchylka 23 0 23
Bon .. Bonifikace
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
12 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3175-Ge-ČjL 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 6
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pcj OSP
1 164897 100710 Ano Ano 11 167 90 77
2 166719 103837 Ano Ano 11 112 60 52
3 161830 101073 Ano Ne 30 107 60 47
4 160071 99975 Ano Ne 30 103 75 28
5 155411 96241 Ano Ne 30 83 55 28
6 160248 100266 Ne Ne 20 79 60 19
Průměr 109 67 42
Odchylka 998 177 454
Směrodatná odchylka 32 13 21
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Pcj .. Prům.prospěch na SŠ z Čes. j.
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1301-Geografie 3440-Ge-La 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Lat OSP
1 161798 100531 Ano Ano 11 152 100 52
Průměr 152 100 52
Odchylka
Směrodatná odchylka
Lat .. Latinský jazyk a kultura
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
13 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3441-Ge-Zsv 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 6
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Zák
1 154962 97276 Ano Ano 11 160 84 76
2 156081 56070 Ano Ano 11 145 85 60
3 156893 95961 Ano Ne 30 86 43 43
4 164495 102678 Ne Ne 20 95 95
5 167168 104100 Ne - 59 14 45
6 156072 97897 Ne Ne 20 3 3
Průměr 91 54 56
Odchylka 3297 1573 235
Směrodatná odchylka 57 40 15
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Zák .. Základy společenských věd
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1301-Geografie 3442-Ge-Hi 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 18
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP OSP
1 165081 102652 Ano Ano 11 151 61 90
2 165705 103297 Ano Ano 11 143 62 81
3 163503 96660 Ano Ano 11 138 59 79
4 153473 96327 Ano Ano 11 137 55 82
5 156924 98440 Ano Ano 11 135 68 67
6 163396 101520 Ano Ano 11 132 64 68
7-8 153250 95935 Ano Ano 11 127 56 71
7-8 163436 101893 Ano Ano 11 127 53 74
9 159288 51858 Ano Ano 11 125 49 76
10 164067 102416 Ano Ano 11 113 45 68
11 154813 97199 Ano Ne 30 78 52 26
12 164602 90855 Ne Ne 20 83 37 46
13 161048 100100 Ne Ne 20 80 80

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
14 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3442-Ge-Hi 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 18
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP OSP
14 161896 98847 Ne Ne 20 79 79
15 163270 95037 Ne Ne 20 75 39 36
16 161276 100882 Ne Ne 20 55 30 25
17 166340 57833 Ne Ne 20 34 34
18 168227 104598 Ne Ne 20 32 32
Průměr 102 51 64
Odchylka 1465 136 464
Směrodatná odchylka 38 12 22
HJP .. Historie - písemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3447-Ge-Ov 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 15
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 167415 56070 Ano Ano 11 85 85
2 160378 98724 Ano Ano 11 69 69
3 165990 92652 Ano Ano 11 59 59
4 166391 103630 Ano Ano 11 58 58
5 171571 96983 Ano Ano 11 56 56
6 167099 97617 Ano Ne 30 49 49
7 161971 101262 Ano Ne 30 45 45
8 161040 100745 Ano Ne 30 36 36
9 163789 102282 Ano Ne 30 31 31
10-11 155410 96241 Ano Ne 30 28 28
10-11 160351 99975 Ano Ne 30 28 28
12 161177 100832 Ano Ne 30 26 26
13 161749 97623 Ne Ne 20 18 18
14 165936 103423 Ne Ne 20 17 17

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
15 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3447-Ge-Ov 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 15
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
15 161131 100200 Ne - 90 0
Průměr 43 43
Odchylka 412 412
Směrodatná odchylka 20 20
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3449-Ge-Tv 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 25
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Těl
1 172309 104600 Ano Ano 11 116 68 48
2 155998 97840 Ano Ano 11 109 73 36
3 165301 103098 Ano Ano 11 107 77 30
4 161839 96253 Ano Ano 11 103 75 28
5 167036 90218 Ano Ano 11 94 66 28
6 168530 100751 Ano Ano 11 88 54 34
7 159599 98913 Ano Ne 30 76 42 34
8 168463 102265 Ano Ne 30 74 42 32
9 164816 99925 Ano Ne 30 72 45 27
10 165953 100782 Ano Ne 30 71 45 26
11 167051 99629 Ano Ne 30 65 31 34
12 159055 99656 Ano Ne 30 63 37 26
13 158839 99507 Ano Ne 30 52 21 31
14 165166 102154 Ne Ne 20 103 81 22
15 160805 51373 Ne Ne 20 99 87 12
16 170170 105560 Ne Ne 20 68 53 15
17 166284 103632 Ne Ne 20 67 67
18 164576 102716 Ne Ne 20 57 18 39

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
16 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3449-Ge-Tv 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 25
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Těl
19 172595 106718 Ne Ne 20 53 33 20
20 171315 106072 Ne Ne 20 40 40 0
21 169259 104465 Ne Ne 20 34 34 0
22 160135 100222 Ne Ne 20 27 27 0
23 159718 100004 Ne - 19 19
24 160605 89522 Ne Ne 20 13 13
25 161676 99364 Ne Ne 20 3 3
Průměr 67 46 25
Odchylka 1000 542 170
Směrodatná odchylka 32 23 13
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1301-Geografie 3450-Ge-Vv 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP VýV
1 153395 96320 Ano Ano 11 120 50 70
Průměr 120 50 70
Odchylka
Směrodatná odchylka
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
VýV .. Výtvarná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
17 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 4623-Ge-Psy 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Pís
1-2 156175 97454 Ne Ne 20 72 72 0
1-2 170775 105860 Ne Ne 20 72 72 0
3 165663 102787 Ne Ne 20 65 65 0
Průměr 70 70 0
Odchylka 16 16 0
Směrodatná odchylka 4 4 0
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Pís .. Písemný test
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1301-Geografie 4641-Ge-ČjV 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 8
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 164586 101893 Ano Ano 11 74 74
2 163296 101969 Ano Ano 11 62 62
3 160288 100327 Ano Ano 11 59 59
4 166371 103630 Ano Ano 11 58 58
5 161138 96133 Ano Ne 30 44 44
6 163297 100885 Ano Ne 30 42 42
7 158604 99370 Ano Ne 30 41 41
8 161135 100200 Ne - 90 0
Průměr 54 54
Odchylka 153 153
Směrodatná odchylka 12 12
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
18 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 4659-Ge-Vkz 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 153401 96320 Ano Ano 11 50 50
2 168939 70759 Ano Ne 30 37 37
3 157475 87426 Ne Ne 20 16 16
Průměr 34 34
Odchylka 294 294
Směrodatná odchylka 17 17
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3028-Ch-Aj 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Bon
1 153427 96335 Ne Ne 20 151 51 100
Průměr 151 51 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Api .. Angličtina-písemný test
Bon .. Bonifikace

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
19 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3029-Ch-Nj 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon NJP
1 159449 99898 Ano Ano 11 200 100 100
Průměr 200 100 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bon .. Bonifikace
NJP .. Nj - pisemný test
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1407-Chemie 3031-Ch-Pj 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Pol
1 165060 102972 Ano Ano 11 200 100 100
Průměr 200 100 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bon .. Bonifikace
Pol .. Polština

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
20 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3034-Ch-Ma 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 11
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1-11 164064 51007 Ano Ano 11 100 100
1-11 155867 95534 Ano Ano 11 100 100
1-11 158408 99261 Ano Ano 11 100 100
1-11 159635 99962 Ano Ano 11 100 100
1-11 162766 101685 Ano Ano 11 100 100
1-11 163033 101843 Ano Ano 11 100 100
1-11 163694 102234 Ano Ano 11 100 100
1-11 164045 102405 Ano Ano 11 100 100
1-11 165300 103092 Ano Ano 11 100 100
1-11 166852 103914 Ano Ano 11 100 100
1-11 166941 103987 Ano Ano 11 100 100
Průměr 100 100
Odchylka 0 0
Směrodatná odchylka 0 0
Bon .. Bonifikace
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3035-Ch-Ge 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
1 166155 93427 Ano Ano 11 160 100 60
2 159100 99685 Ano Ne 30 141 100 41
3 166838 103925 Ano Ne 30 122 100 22
Průměr 141 100 41
Odchylka 361 0 361
Směrodatná odchylka 19 0 19
Bon .. Bonifikace
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
21 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3036-Ch-Bi 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 56
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
1 167009 103756 Ano Ano 11 194 100 94
2 162432 101502 Ano Ano 11 193 100 93
3 156998 98482 Ano Ano 11 189 100 89
4 162865 101775 Ano Ano 11 188 100 88
5 164241 102535 Ano Ano 11 185 100 85
6 162577 101579 Ano Ano 11 181 100 81
7-8 161411 65321 Ano Ano 11 178 100 78
7-8 158695 99424 Ano Ano 11 178 100 78
9 166314 91840 Ano Ano 11 175 100 75
10 167414 57889 Ano Ano 11 174 100 74
11 166578 97415 Ano Ano 11 172 100 72
12 165104 102996 Ano Ano 11 171 100 71
13 163561 102139 Ano Ano 11 170 100 70
14 170670 98183 Ano Ano 11 169 100 69
15 161854 101203 Ano Ano 11 168 100 68
16-17 152420 74169 Ano Ano 11 165 100 65
16-17 160631 100523 Ano Ano 11 165 100 65
18 165269 101484 Ano Ano 11 164 100 64
19 153577 76790 Ano Ano 11 163 100 63
20 165715 103301 Ano Ano 11 162 100 62
21 158561 84821 Ano Ano 11 160 100 60
22 158371 99240 Ano Ano 11 157 100 57
23 155907 97805 Ano Ano 11 156 100 56
24 160255 100309 Ano Ano 11 155 100 55
25-26 158119 99096 Ano Ano 11 154 100 54
25-26 159608 99949 Ano Ano 11 154 100 54
27 159861 98720 Ano Ano 11 153 100 53
28 164130 96462 Ano Ano 11 151 100 51
29 158603 86989 Ano Ano 11 150 100 50
30-31 169408 101079 Ano Ne 30 148 100 48

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
22 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3036-Ch-Bi 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 56
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
30-31 163271 101948 Ano Ne 30 148 100 48
32 164325 102592 Ano Ne 30 147 100 47
33 159151 99712 Ano Ne 30 144 100 44
34 160199 99082 Ano Ne 30 143 100 43
35-36 160483 100403 Ano Ne 30 142 100 42
35-36 164091 102431 Ano Ne 30 142 100 42
37-38 155697 97696 Ano Ne 30 138 100 38
37-38 167266 104145 Ano Ne 30 138 100 38
39 159602 99943 Ano Ne 30 136 100 36
40 169048 104980 Ano Ne 30 133 100 33
41-42 157320 98630 Ano Ne 30 130 100 30
41-42 161585 101041 Ano Ne 30 130 100 30
43 167934 101821 Ano Ne 30 127 100 27
44-45 163046 46285 Ano Ne 30 125 100 25
44-45 166478 103698 Ano Ne 30 125 100 25
46 160557 100468 Ano Ne 30 124 100 24
47 169485 103249 Ano Ne 30 122 100 22
48 158360 99230 Ne Ne 20 118 100 18
49-50 155165 97396 Ne Ne 20 117 100 17
49-50 158323 99199 Ne Ne 20 117 100 17
51 161987 101272 Ne Ne 20 113 100 13
52 167213 90190 Ne Ne 20 110 100 10
53-56 166557 22194 Ne - 90 100 100
53-56 161197 100827 Ne - 90 100 100
53-56 164071 102418 Ne - 90 100 100
53-56 169697 105352 Ne - 90 100 100
Průměr 148 100 52
Odchylka 655 0 508
Směrodatná odchylka 26 0 23
Bon .. Bonifikace

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
23 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3036-Ch-Bi 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 56
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3039-Ch-In 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1-4 171866 68496 Ano Ano 11 100 100
1-4 153393 85565 Ano Ano 11 100 100
1-4 156725 98318 Ano Ano 11 100 100
1-4 167447 102380 Ano Ano 11 100 100
Průměr 100 100
Odchylka 0 0
Směrodatná odchylka 0 0
Bon .. Bonifikace

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
24 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3181-Ch-ČjL 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pcj Bon
1 160142 100211 Ano Ano 11 200 100 100
Průměr 200 100 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bon .. Bonifikace
Pcj .. Prům.prospěch na SŠ z Čes. j.
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1407-Chemie 3460-Ch-Hi 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Pís
1 164008 102380 Ano Ano 11 155 100 55
Průměr 155 100 55
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bon .. Bonifikace
Pís .. Písemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
25 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3464-Ch-TeV 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
1 169156 105046 Ne - 90 100 100
Průměr 100 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bon .. Bonifikace
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1407-Chemie 3465-Ch-Tv 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 3
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Těl
1 161604 101079 Ano Ano 11 143 100 43
2 160267 99051 Ne Ne 20 123 100 23
3 159097 99684 Ne Ne 20 122 100 22
Průměr 129 100 29
Odchylka 140 0 140
Směrodatná odchylka 12 0 12
Bon .. Bonifikace
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
26 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 4624-Ch-Psy 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Pís
1 166552 103743 Ne Ne 20 118 100 18
Průměr 118 100 18
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bon .. Bonifikace
Pís .. Písemný test
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1407-Chemie 4629-Ch-Ma 2ok
7-Bakalářský O Kombinovaná 1
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1 171375 106104 Ano Ano 11 100 100
Průměr 100 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bon .. Bonifikace

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
27 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 4630-Ch-Bi 2ok
7-Bakalářský O Kombinovaná 18
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
1 171686 58394 Ano Ano 11 178 100 78
2 158815 99502 Ano Ano 11 171 100 71
3 169066 105002 Ano Ano 11 164 100 64
4 162114 64092 Ano Ano 11 162 100 62
5 158457 95973 Ano Ano 11 154 100 54
6 161867 101216 Ano Ano 11 152 100 52
7-8 154868 97242 Ano Ano 11 151 100 51
7-8 158835 99512 Ano Ano 11 151 100 51
9 169051 104992 Ano Ano 11 146 100 46
10 161209 98962 Ano Ano 11 145 100 45
11 171755 106329 Ano Ano 11 142 100 42
12 162820 64442 Ano Ano 11 136 100 36
13 170926 105940 Ano Ne 30 128 100 28
14-18 159521 9737 Ne - 90 100 100
14-18 155085 96869 Ne - 90 100 100
14-18 169531 98701 Ne - 90 100 100
14-18 160408 100322 Ne - 90 100 100
14-18 166815 103915 Ne - 90 100 100
Průměr 138 100 52
Odchylka 717 0 192
Směrodatná odchylka 27 0 14
Bon .. Bonifikace
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
28 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 4631-Ch-In 2ok
7-Bakalářský O Kombinovaná 6
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1-6 171483 37390 Ano Ano 11 100 100
1-6 154286 96869 Ano Ano 11 100 100
1-6 156885 98423 Ano Ano 11 100 100
1-6 157197 98583 Ano Ano 11 100 100
1-6 162599 101589 Ano Ano 11 100 100
1-6 171497 106157 Ano Ano 11 100 100
Průměr 100 100
Odchylka 0 0
Směrodatná odchylka 0 0
Bon .. Bonifikace
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1501-Biologie 3017-Bi-Aj 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 10
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api OSP
1 166106 103534 Ano Ano 11 130 66 64
2 159392 99858 Ano Ano 11 125 56 69
3 158346 99207 Ano Ano 11 115 56 59
4 162947 101816 Ne Ne 20 124 51 73
5 155290 97473 Ne Ne 20 119 54 65
6 169275 105115 Ne Ne 20 110 55 55
7 160549 100465 Ne Ne 20 99 53 46
8 159777 100053 Ne Ne 20 88 50 38
9 168413 99316 Ne Ne 20 69 69
10 154498 97005 Ne Ne 20 61 36 25
Průměr 104 53 56
Odchylka 584 62 241
Směrodatná odchylka 24 8 16

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
29 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1501-Biologie 3017-Bi-Aj 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 10
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api .. Angličtina-písemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1501-Biologie 3018-Bi-Nj 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
NJP OSP
1 158089 99075 Ano Ano 11 163 100 63
2 169374 104906 Ano Ano 11 158 100 58
3 153173 89726 Ano Ne 30 140 100 40
Průměr 154 100 54
Odchylka 146 0 146
Směrodatná odchylka 12 0 12
NJP .. Nj - pisemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
30 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1501-Biologie 3019-Bi-Fj 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Fra OSP
1 161194 100845 Ano Ano 11 154 80 74
Průměr 154 80 74
Odchylka
Směrodatná odchylka
Fra .. Francouzština
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1501-Biologie 3022-Bi-Sj 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Špa
1 154619 95722 Ano Ano 11 139 65 74
Průměr 139 65 74
Odchylka
Směrodatná odchylka
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Špa .. Španělština

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
31 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1501-Biologie 3023-Bi-Ma 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 11
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
1 154942 96381 Ano Ano 11 184 100 84
2 162688 101291 Ano Ano 11 181 100 81
3 163556 100613 Ano Ano 11 179 100 79
4 164920 102892 Ano Ano 11 169 100 69
5 161673 101097 Ano Ano 11 167 100 67
6 162662 101625 Ano Ano 11 164 100 64
7 161175 98197 Ano Ano 11 163 100 63
8 156348 98092 Ano Ne 30 149 100 49
9 159845 100077 Ano Ne 30 145 100 45
10 162929 101803 Ano Ne 30 142 100 42
11 153188 96217 Ano Ne 30 124 100 24
Průměr 161 100 61
Odchylka 349 0 349
Směrodatná odchylka 19 0 19
Bon .. Bonifikace
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1501-Biologie 3024-Bi-Ge 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 40
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 167739 47686 Ano Ano 11 84 84
2 157344 98637 Ano Ano 11 83 83
3 158273 98110 Ano Ano 11 81 81
4 163952 102356 Ano Ano 11 79 79
5 160272 100295 Ano Ano 11 76 76
6-8 157149 98557 Ano Ano 11 66 66
6-8 158412 99264 Ano Ano 11 66 66
6-8 168140 104525 Ano Ano 11 66 66

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
32 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1501-Biologie 3024-Bi-Ge 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 40
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
9 162398 101484 Ano Ano 11 64 64
10 159774 96501 Ano Ano 11 61 61
11-12 154907 97259 Ano Ano 11 60 60
11-12 157516 98752 Ano Ano 11 60 60
13-15 163373 102003 Ano Ano 11 59 59
13-15 164432 102638 Ano Ano 11 59 59
13-15 167768 104343 Ano Ano 11 59 59
16 154687 97133 Ano Ano 11 57 57
17 162568 101557 Ano Ano 11 56 56
18 156651 98271 Ano Ano 11 54 54
19 159896 100108 Ano Ano 11 52 52
20 161500 96923 Ano Ne 30 48 48
21-22 170632 96123 Ano Ne 30 47 47
21-22 157538 98762 Ano Ne 30 47 47
23 169765 100593 Ano Ne 30 46 46
24 167033 101262 Ano Ne 30 45 45
25 155137 97382 Ano Ne 30 44 44
26 168614 66263 Ano Ne 30 43 43
27-28 167311 104171 Ano Ne 30 40 40
27-28 169242 105097 Ano Ne 30 40 40
29 156896 97624 Ano Ne 30 36 36
30-31 157536 98753 Ano Ne 30 35 35
30-31 167086 104060 Ano Ne 30 35 35
32 165641 95125 Ano Ne 30 33 33
33 159078 97780 Ano Ne 30 29 29
34 158609 98926 Ano Ne 30 27 27
35 157006 98488 Ano Ne 30 21 21
36 163401 102009 Ano Ne 30 20 20
37 165666 102159 Ne Ne 20 7 7
38-40 161570 101056 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
33 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1501-Biologie 3024-Bi-Ge 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 40
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
38-40 167095 104073 Ne - 90 0
38-40 171524 106174 Ne - 90 0
Průměr 51 51
Odchylka 338 338
Směrodatná odchylka 18 18
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1501-Biologie 3025-Bi-In 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 3
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
1 155136 97383 Ano Ano 11 155 100 55
2 158160 97995 Ano Ne 30 142 100 42
3 161650 101099 Ano Ne 30 127 100 27
Průměr 141 100 41
Odchylka 196 0 196
Směrodatná odchylka 14 0 14
Bon .. Bonifikace
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
34 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1501-Biologie 3409-Bi-La 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Lat OSP
1 164246 102538 Ano Ne 30 140 100 40
2 168661 104216 Ano Ne 30 129 100 29
Průměr 135 100 35
Odchylka 61 0 61
Směrodatná odchylka 8 0 8
Lat .. Latinský jazyk a kultura
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1501-Biologie 3410-Bi-ČjL 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 10
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pcj OSP
1 164184 102471 Ano Ano 11 169 90 79
2 170515 88912 Ano Ano 11 163 100 63
3 155815 96501 Ano Ano 11 151 90 61
4 159414 99367 Ano Ano 11 147 100 47
5 157795 98904 Ano Ano 11 146 100 46
6 165381 100819 Ano Ano 11 145 90 55
7 161680 99948 Ano Ano 11 143 90 53
8 161313 100895 Ano Ano 11 136 85 51
9 161922 95947 Ano Ne 30 114 80 34
10 165859 100113 Ano Ne 30 104 60 44
Průměr 142 89 53
Odchylka 396 145 153
Směrodatná odchylka 20 12 12
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Pcj .. Prům.prospěch na SŠ z Čes. j.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
35 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1501-Biologie 3411-Bi-Zsv 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 7
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Zák
1 163549 102139 Ano Ano 11 145 70 75
2 161945 98424 Ano Ano 11 95 53 42
3 164868 97734 Ano Ne 30 90 48 42
4 163788 102278 Ne Ne 20 88 88
5 156206 97984 Ne Ne 20 76 76
6 163559 102150 Ne Ne 20 63 63
7 172255 92311 Ne Ne 20 14 14
Průměr 82 59 53
Odchylka 1543 575 363
Směrodatná odchylka 39 24 19
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Zák .. Základy společenských věd
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1501-Biologie 3412-Bi-Hi 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 3
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP OSP
1 160586 100477 Ne Ne 20 94 31 63
2 162773 101684 Ne Ne 20 71 71
3 170601 95041 Ne Ne 20 50 29 21
Průměr 72 30 52
Odchylka 484 2 721
Směrodatná odchylka 22 1 27
HJP .. Historie - písemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
36 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1501-Biologie 3415-Bi-Hv 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 6
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 171622 90568 Ano Ano 11 96 96
2 161381 100954 Ano Ano 11 88 88
3 159018 62920 Ano Ano 11 70 70
4 168261 103960 Ano Ano 11 67 67
5 159137 99690 Ano Ano 11 64 64
6 153187 96217 Ano Ne 30 24 24
Průměr 68 68
Odchylka 628 628
Směrodatná odchylka 25 25
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1501-Biologie 3417-Bi-Ov 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 7
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 160006 97050 Ano Ano 11 81 81
2 162317 101413 Ano Ano 11 71 71
3 166735 103863 Ano Ano 11 62 62
4 172848 101233 Ano Ano 11 60 60
5 166728 99383 Ano Ne 30 45 45
6 168697 104216 Ano Ne 30 29 29
7 153277 96266 Ano Ne 30 25 25
Průměr 53 53
Odchylka 444 444
Směrodatná odchylka 21 21
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
37 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1501-Biologie 3419-Bi-Vv 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP VýV
1 170037 97182 Ano Ano 11 137 89 48
Průměr 137 89 48
Odchylka
Směrodatná odchylka
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
VýV .. Výtvarná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1501-Biologie 3420-Bi-Tv 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 19
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Těl
1 159203 99749 Ano Ano 11 140 93 47
2 167569 97050 Ano Ano 11 118 81 37
3 167660 85211 Ano Ano 11 116 74 42
4 168537 104753 Ano Ano 11 114 78 36
5 162630 100802 Ano Ano 11 112 75 37
6 164677 102055 Ano Ne 30 66 21 45
7 157806 98926 Ano Ne 30 58 27 31
8 165055 96881 Ne Ne 20 78 57 21
9 170312 104879 Ne - 77 77
10 161821 101178 Ne Ne 20 72 72
11 169570 100469 Ne Ne 20 60 48 12
12 157496 98737 Ne Ne 20 56 42 14
13 164428 100573 Ne Ne 20 51 11 40
14 171093 97466 Ne Ne 20 44 22 22
15-16 167649 97911 Ne Ne 20 40 15 25
15-16 171325 106072 Ne Ne 20 40 40 0
17 166564 99655 Ne Ne 20 13 13
18-19 160646 100536 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
38 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1501-Biologie 3420-Bi-Tv 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 19
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Těl
18-19 169581 105236 Ne - 90 0
Průměr 74 50 29
Odchylka 1214 781 195
Směrodatná odchylka 35 28 14
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1501-Biologie 4625-Bi-Psy 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 15
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Pís
1 166151 103558 Ano Ano 11 156 66 90
2 162894 89726 Ano Ne 30 128 40 88
3 169603 105203 Ano Ne 30 126 44 82
4 165141 97186 Ne Ne 20 163 89 74
5 171842 100887 Ne Ne 20 146 72 74
6 166963 104003 Ne Ne 20 115 73 42
7 166739 103863 Ne Ne 20 114 62 52
8 155649 97679 Ne Ne 20 95 49 46
9 170634 77275 Ne Ne 20 88 34 54
10 162768 101679 Ne Ne 20 72 30 42
11 162214 101390 Ne Ne 20 69 29 40
12 170466 105711 Ne Ne 20 67 67 0
13 162190 101381 Ne Ne 20 53 5 48
14 166561 99655 Ne Ne 20 13 13 0
15 157005 98487 Ne Ne 20 9 9 0
Průměr 94 45 49
Odchylka 2262 659 926
Směrodatná odchylka 48 26 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
39 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1501-Biologie 4625-Bi-Psy 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 15
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Pís .. Písemný test
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1501-Biologie 4632-Bi-Ma 2ok
7-Bakalářský O Kombinovaná 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
1 153948 96647 Ano Ano 11 193 100 93
2 165216 102554 Ano Ano 11 186 100 86
3 163471 101577 Ano Ano 11 143 100 43
4 152036 95615 Ne Ne 20 104 100 4
Průměr 157 100 57
Odchylka 1714 0 1714
Směrodatná odchylka 41 0 41
Bon .. Bonifikace
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
40 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1501-Biologie 4643-Bi-ČjV 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 171836 100887 Ano Ano 11 72 72
2 170140 101233 Ano Ano 11 60 60
3 153747 96542 Ano Ne 30 48 48
4 161234 100865 Ano Ne 30 36 36
Průměr 54 54
Odchylka 240 240
Směrodatná odchylka 15 15
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1501-Biologie 4661-Bi-Vkz 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 6
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 161840 101164 Ano Ano 11 84 84
2 153347 85404 Ano Ano 11 55 55
3 171477 101373 Ano Ne 30 43 43
4 170631 77275 Ano Ne 30 34 34
5 170179 99519 Ne Ne 20 17 17
6 161478 101002 Ne Ne 20 8 8
Průměr 40 40
Odchylka 752 752
Směrodatná odchylka 27 27
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
41 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1701-Fyzika 3004-Fy-Aj 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Bon
1 156350 98091 Ne - 90 100 100
Průměr 100 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Api .. Angličtina-písemný test
Bon .. Bonifikace
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1701-Fyzika 3010-Fy-Ma 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 10
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1-10 153885 96229 Ano Ano 11 100 100
1-10 155988 96373 Ano Ano 11 100 100
1-10 155170 97400 Ano Ano 11 100 100
1-10 155272 97464 Ano Ano 11 100 100
1-10 155324 97493 Ano Ano 11 100 100
1-10 155462 97577 Ano Ano 11 100 100
1-10 156345 98091 Ano Ano 11 100 100
1-10 168471 101542 Ano Ano 11 100 100
1-10 166396 103042 Ano Ano 11 100 100
1-10 166757 103856 Ano Ano 11 100 100
Průměr 100 100
Odchylka 0 0
Směrodatná odchylka 0 0
Bon .. Bonifikace

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
42 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1701-Fyzika 3012-Fy-Ch 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1-3 155049 89797 Ano Ano 11 100 100
1-3 158006 99034 Ano Ano 11 100 100
1-3 159072 99674 Ano Ano 11 100 100
Průměr 100 100
Odchylka 0 0
Směrodatná odchylka 0 0
Bon .. Bonifikace
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1701-Fyzika 3013-Fy-Bi 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 8
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
1 153495 96381 Ano Ano 11 184 100 84
2 166789 103900 Ano Ano 11 182 100 82
3-4 154237 96828 Ano Ano 11 159 100 59
3-4 158393 99247 Ano Ano 11 159 100 59
5 164049 97427 Ano Ano 11 144 100 44
6 159405 99874 Ano Ano 11 142 100 42
7 171102 97466 Ano Ne 30 122 100 22
8 156472 98182 Ne - 90 100 100
Průměr 149 100 56
Odchylka 817 0 496
Směrodatná odchylka 29 0 22
Bon .. Bonifikace
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
43 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1701-Fyzika 3014-Fy-In 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1-3 156458 98164 Ano Ano 11 100 100
1-3 157077 98524 Ano Ano 11 100 100
1-3 167778 104034 Ano Ano 11 100 100
Průměr 100 100
Odchylka 0 0
Směrodatná odchylka 0 0
Bon .. Bonifikace
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1701-Fyzika 3432-Fy-TeV 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
1 164293 102549 Ne - 90 100 100
Průměr 100 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bon .. Bonifikace
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
44 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1701-Fyzika 3433-Fy-Tv 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Těl
1 158410 99259 Ano Ano 11 134 100 34
Průměr 134 100 34
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bon .. Bonifikace
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B1701-Fyzika 4626-Fy-Psy 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Pís
1 155955 97828 Ne Ne 20 150 100 50
Průměr 150 100 50
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bon .. Bonifikace
Pís .. Písemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
45 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1701-Fyzika 4634-Fy-Ma 2ok
7-Bakalářský O Kombinovaná 7
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1-7 170148 19664 Ano Ano 11 100 100
1-7 153450 26167 Ano Ano 11 100 100
1-7 168866 58500 Ano Ano 11 100 100
1-7 157517 74386 Ano Ano 11 100 100
1-7 152533 95913 Ano Ano 11 100 100
1-7 156139 97943 Ano Ano 11 100 100
1-7 172580 106425 Ano Ano 11 100 100
Průměr 100 100
Odchylka 0 0
Směrodatná odchylka 0 0
Bon .. Bonifikace
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1701-Fyzika 4636-Fy-Bi 2ok
7-Bakalářský O Kombinovaná 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
1 165272 102554 Ano Ano 11 186 100 86
2 159753 100032 Ano Ano 11 170 100 70
3 164949 102909 Ne - 90 100 100
Průměr 152 100 78
Odchylka 2092 0 128
Směrodatná odchylka 46 0 11
Bon .. Bonifikace
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
46 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1701-Fyzika 4637-Fy-In 2ok
7-Bakalářský O Kombinovaná 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1 170768 72615 Ano Ano 11 100 100
Průměr 100 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bon .. Bonifikace
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1801-Informatika 2990-In-Ma 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 5
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon
1-5 154342 96915 Ano Ano 11 100 100
1-5 156939 98446 Ano Ano 11 100 100
1-5 164982 101883 Ano Ano 11 100 100
1-5 163266 101939 Ano Ano 11 100 100
1-5 165469 103172 Ano Ano 11 100 100
Průměr 100 100
Odchylka 0 0
Směrodatná odchylka 0 0
Bon .. Bonifikace

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
47 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1801-Informatika 2991-In-Aj 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 9
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Bon
1-2 152939 88258 Ano Ano 11 177 77 100
1-2 154678 97022 Ano Ano 11 177 77 100
3-4 153494 82896 Ano Ano 11 175 75 100
3-4 165144 103014 Ano Ano 11 175 75 100
5 165172 102999 Ne Ne 20 146 46 100
6 165072 102974 Ne Ne 20 140 40 100
7-9 156401 98127 Ne - 90 100 100
7-9 156470 98180 Ne - 90 100 100
7-9 166974 104008 Ne - 90 100 100
Průměr 143 65 100
Odchylka 1241 295 0
Směrodatná odchylka 35 17 0
Api .. Angličtina-písemný test
Bon .. Bonifikace
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1801-Informatika 2993-In-Nj 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon NJP
1 159368 97022 Ano Ano 11 200 100 100
Průměr 200 100 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bon .. Bonifikace
NJP .. Nj - pisemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
48 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1801-Informatika 3556-In-Zsv 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Zák
1 164311 102576 Ne Ne 20 139 100 39
2 160741 100577 Ne - 90 100 100
Průměr 120 100 39
Odchylka 761 0
Směrodatná odchylka 28 0
Bon .. Bonifikace
Zák .. Základy společenských věd
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1801-Informatika 3557-In-Hi 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon HJP
1 159722 97748 Ano Ano 11 145 100 45
2 154296 96875 Ne - 90 100 100
Průměr 123 100 45
Odchylka 1013 0
Směrodatná odchylka 32 0
Bon .. Bonifikace
HJP .. Historie - písemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
49 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1801-Informatika 3558-In-Hv 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
1 166521 91046 Ano Ano 11 156 100 56
2 167698 66226 Ano Ne 30 139 100 39
Průměr 148 100 48
Odchylka 145 0 145
Směrodatná odchylka 12 0 12
Bon .. Bonifikace
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1801-Informatika 3560-In-Ov 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon OSP
1 165068 102802 Ano Ne 30 146 100 46
Průměr 146 100 46
Odchylka
Směrodatná odchylka
Bon .. Bonifikace
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 17.06.2010
50 / 52

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPR B1801-Informatika 3562-In-Tv 2ob.
7-Bakalářský O Prezenční 8
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Těl
1 161550 101039 Ano Ano 11 135 100 35
2 159708 97748 Ano Ano 11 133 100 33
3 170421 105670 Ano Ano 11 130 100 30
4 161579 101062 Ano Ano 11 126 100 26
5 168693 97911 Ano Ano 11 125 100 25
6 160779 100612 Ne Ne 20 119 100 19
7-8 165483 98225 Ne - 90 100 100
7-8 169146 105047 Ne - 90 100 100
Průměr 121 100 28
Odchylka 193 0 34
Směrodatná odchylka 14 0 6
Bon .. Bonifikace
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo