OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
1 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3052-Ma-Nj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
NJP OSP
1 143675 91512 Ano Ano 11 184 100 84
2 142553 88627 Ano Ne 30 116 100 16
Průměr 150 100 50
Odchylka 2312 0 2312
Směrodatná odchylka 48 0 48
NJP .. Nj - pisemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3056-Ma-Ge 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 8
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 137209 88048 Ano Ano 11 270 90
2 140524 89860 Ano Ano 11 267 89
3 140756 89973 Ano Ano 11 237 79
4 138021 88573 Ano Ano 11 228 76
5 140629 89913 Ano Ano 11 213 71
6 143975 87917 Ano Ano 11 180 60
7 146634 91296 Ano Ano 11 174 58
8 144029 91688 Ano Ano 11 135 45
Průměr 213 71
Odchylka 2237 249
Směrodatná odchylka 47 16
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
2 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3569-Ma-Čj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pcj OSP
1 135249 86855 Ano Ano 11 172 100 72
Průměr 172 100 72
Odchylka
Směrodatná odchylka
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Pcj .. Prům.prospěch na SŠ z Čes. j.
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1101-Matematika 3570-Ma-Zsv 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 1
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Zák
1 141228 90208 Ne Ne 20 64 64
Průměr 64 64
Odchylka
Směrodatná odchylka
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Zák .. Základy společenských věd

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
3 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3571-Ma-Hi 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP OSP
1 140531 89860 Ano Ano 11 154 65 89
2 144975 92222 Ne Ne 20 57 57
Průměr 106 65 73
Odchylka 4705 512
Směrodatná odchylka 69 23
HJP .. Historie - písemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 4622-Ma-Psy 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Pís
1 136369 86462 Ne Ne 20 81 81 0
2 133629 49059 Ne Ne 20 55 55 0
Průměr 68 68 0
Odchylka 338 338 0
Směrodatná odchylka 18 18 0
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Pís .. Písemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
4 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R002-Aplikace matematiky v ekonomii 7-Bakalářský Kombinovaná 8
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 141624 54277 Ano Ano 10 96 96
2 140122 89640 Ano Ano 11 77 77
3 139015 89064 Ano Ano 10 72 72
4 137725 23860 Ano Ano 11 31 31
5 139130 89135 Ano Ano 11 27 27
6 137312 88122 Ano Ano 11 18 18
7-8 147863 12049 Ne - 90 0
7-8 149533 14526 Ne - 90 0
Průměr 54 54
Odchylka 1034 1034
Směrodatná odchylka 32 32
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1103-Aplikovaná matematika 1103R002-Aplikace matematiky v ekonomii 7-Bakalářský Prezenční 17
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 140323 89759 Ano Ano 10 93 93
2 136298 87506 Ano Ano 11 79 79
3-4 140417 89815 Ano Ano 11 76 76
3-4 142282 90771 Ano Ano 11 76 76
5 143237 91012 Ano Ano 11 73 73
6 138994 89053 Ano Ano 11 72 72
7 131893 84719 Ano Ano 11 71 71
8 142940 91127 Ano Ano 10 67 67
9 145634 92546 Ano Ano 11 64 64
10 137858 88473 Ano Ano 10 62 62
11 135299 86886 Ano Ano 11 58 58
12 132770 85293 Ano Ano 11 56 56

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
5 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R002-Aplikace matematiky v ekonomii 7-Bakalářský Prezenční 17
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
13 145911 90637 Ano Ano 10 48 48
14 143367 91006 Ano Ano 11 47 47
15 133304 85617 Ano Ano 11 34 34
16 141482 90377 Ano Ano 11 31 31
17 143941 91651 Ne - 90 0
Průměr 63 63
Odchylka 278 278
Směrodatná odchylka 17 17
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1103-Aplikovaná matematika 1103R004-Aplikovaná matematika 7-Bakalářský Kombinovaná 10
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 133941 46318 Ano Ano 10 77 77
2 146289 22489 Ano Ano 10 68 68
3 133346 85646 Ano Ano 11 63 63
4 143273 91296 Ano Ano 11 58 58
5 135994 75701 Ano Ano 10 56 56
6 149169 94211 Ano Ano 11 52 52
7 138989 4438 Ano Ano 10 48 48
8 135932 87307 Ano Ano 10 45 45
9-10 141515 72112 Ne - 90 0
9-10 145874 68889 Ne - 90 0
Průměr 58 58
Odchylka 113 113
Směrodatná odchylka 11 11
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
6 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R004-Aplikovaná matematika 7-Bakalářský Prezenční 14
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 140552 89883 Ano Ano 11 96 96
2 148765 94022 Ano Ano 11 82 82
3-4 133197 85568 Ano Ano 10 81 81
3-4 136354 86462 Ano Ano 10 81 81
5 142946 91127 Ano Ano 11 67 67
6-7 141479 88840 Ano Ano 11 66 66
6-7 147037 93191 Ano Ano 11 66 66
8 141540 89128 Ano Ano 11 65 65
9 134021 86007 Ano Ano 11 58 58
10 138544 87750 Ano Ano 11 50 50
11 136592 87671 Ano Ano 11 48 48
12 135393 86909 Ano Ano 11 42 42
13 133297 85617 Ano Ano 10 34 34
14 140464 89839 Ne Ne 20 7 7
Průměr 60 60
Odchylka 528 528
Směrodatná odchylka 23 23
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
7 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R023-Matematické a počítačové metody zpracování informací
7-Bakalářský Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 136293 87506 Ano Ano 11 79 79
2 136040 87365 Ano Ano 11 64 64
3 133300 85617 Ano Ano 11 34 34
Průměr 59 59
Odchylka 525 525
Směrodatná odchylka 23 23
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R034-Investiční poradenství 7-Bakalářský Kombinovaná 11
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 145699 53894 Ano Ano 10 85 85
2 148690 81361 Ano Ano 10 68 68
3 134570 86424 Ano Ano 10 65 65
4 140516 89868 Ano Ano 10 58 58
5 133680 85858 Ano Ano 10 57 57
6 138151 88646 Ano Ano 10 56 56
7 140517 89869 Ano Ano 10 36 36
8-11 139143 54682 Ne - 90 0
8-11 142110 785 Ne - 90 0
8-11 144528 91956 Ne - 90 0
8-11 145588 92519 Ne - 90 0
Průměr 61 61
Odchylka 219 219
Směrodatná odchylka 15 15
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
8 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R034-Investiční poradenství 7-Bakalářský Prezenční 25
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 144630 92007 Ano Ano 11 93 93
2 144813 92111 Ano Ano 11 89 89
3-4 140295 78777 Ano Ano 10 78 78
3-4 141503 38066 Ano Ano 10 78 78
5-7 140413 89815 Ano Ano 10 76 76
5-7 142283 90771 Ano Ano 11 76 76
5-7 145094 92279 Ano Ano 11 76 76
8 144979 84719 Ano Ano 10 71 71
9 145866 92654 Ano Ano 11 62 62
10 137682 88346 Ano Ano 11 59 59
11 145096 92282 Ano Ano 11 57 57
12 140810 66385 Ano Ano 10 56 56
13 137982 88548 Ano Ano 11 52 52
14 132812 85313 Ano Ano 10 43 43
15 144800 90624 Ano Ano 10 36 36
16 136507 87623 Ano Ano 11 33 33
17-18 140021 89597 Ano Ano 11 31 31
17-18 143361 90377 Ano Ano 10 31 31
19 147336 91691 Ano Ano 10 28 28
20 139700 79950 Ano Ano 11 24 24
21 139181 89066 Ano Ano 11 22 22
22 146760 90372 Ano Ano 11 20 20
23 139831 89489 Ano Ano 10 15 15
24 148302 90406 Ne Ne 82 5 5
25 140974 90069 Ne Ne 20 4 4
Průměr 49 49
Odchylka 714 714
Směrodatná odchylka 27 27
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
9 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R004-Fyzická geografie a geoekologie 7-Bakalářský Prezenční 46
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 132015 84700 Ano Ano 11 95 95
2 138926 89020 Ano Ano 11 94 94
3 135758 87175 Ano Ano 10 93 93
4 138924 88331 Ano Ano 11 88 88
5 149086 93145 Ano Ano 11 86 86
6 144767 79045 Ano Ano 11 83 83
7 139196 89188 Ano Ano 11 80 80
8-9 135186 86756 Ano Ano 11 78 78
8-9 140301 89389 Ano Ano 10 78 78
10 141637 81140 Ano Ano 11 75 75
11 147070 93205 Ano Ano 11 74 74
12-13 133311 85620 Ano Ano 11 73 73
12-13 141411 90259 Ano Ano 11 73 73
14 142560 90920 Ano Ano 11 72 72
15 144413 91893 Ano Ano 10 69 69
16 147153 77517 Ano Ano 10 68 68
17-19 135714 87165 Ano Ano 11 65 65
17-19 139128 89128 Ano Ano 11 65 65
17-19 148031 56144 Ano Ano 11 65 65
20-22 134660 86488 Ano Ano 11 64 64
20-22 136878 87845 Ano Ano 10 64 64
20-22 142655 90973 Ano Ano 11 64 64
23-24 132854 84265 Ano Ano 10 63 63
23-24 145568 88680 Ano Ano 10 63 63
25 140904 87238 Ano Ano 11 59 59
26 146877 91829 Ano Ano 10 58 58
27 135256 86860 Ano Ano 11 57 57
28 147708 52957 Ano Ano 10 56 56
29 147308 93294 Ano Ano 11 52 52
30-31 133823 85965 Ano Ano 10 48 48

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
10 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R004-Fyzická geografie a geoekologie 7-Bakalářský Prezenční 46
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
30-31 142557 88443 Ano Ano 11 48 48
32-33 141350 88786 Ano Ano 10 44 44
32-33 145180 92303 Ano Ano 11 44 44
34 139021 89067 Ano Ano 11 43 43
35 141242 87345 Ano Ano 10 42 42
36 146449 91713 Ano Ano 11 41 41
37 141026 90070 Ano Ano 11 36 36
38 142896 91106 Ano Ano 11 33 33
39 136675 87714 Ano Ano 10 32 32
40 138451 88770 Ano Ano 11 29 29
41-42 137102 87983 Ano Ano 10 26 26
41-42 143724 91372 Ano Ano 10 26 26
43-44 141324 90267 Ano Ano 10 19 19
43-44 141966 90564 Ano Ano 11 19 19
45 135950 87310 Ne Ne 20 8 8
46 146765 93066 Ne - 90 0
Průměr 58 58
Odchylka 473 473
Směrodatná odchylka 22 22
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
11 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 116
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 136874 87847 Ano Ano 11 96 96
2-3 132026 84700 Ano Ano 11 95 95
2-3 140918 90052 Ano Ano 11 95 95
4-5 133790 85944 Ano Ano 10 94 94
4-5 149142 94162 Ano Ano 11 94 94
6-7 144251 91802 Ano Ano 11 93 93
6-7 144312 91835 Ano Ano 11 93 93
8-9 139507 88415 Ano Ano 10 92 92
8-9 142875 90201 Ano Ano 11 92 92
10-12 134923 86640 Ano Ano 11 91 91
10-12 138768 88933 Ano Ano 11 91 91
10-12 146989 93151 Ano Ano 11 91 91
13 147655 60052 Ano Ano 11 90 90
14-16 136294 87509 Ano Ano 11 88 88
14-16 143250 91279 Ano Ano 11 88 88
14-16 149097 85705 Ano Ano 11 88 88
17-19 134000 86078 Ano Ano 11 87 87
17-19 142217 90734 Ano Ano 11 87 87
17-19 142988 91149 Ano Ano 11 87 87
20-22 137801 88434 Ano Ano 11 86 86
20-22 139016 89065 Ano Ano 11 86 86
20-22 141576 90179 Ano Ano 11 86 86
23 132186 84733 Ano Ano 10 85 85
24-25 138485 42690 Ano Ano 10 84 84
24-25 147912 65481 Ano Ano 11 84 84
26-27 135622 87113 Ano Ano 10 83 83
26-27 143542 53137 Ano Ano 10 83 83
28 134340 86228 Ano Ano 10 82 82
29-31 132236 79770 Ano Ano 10 81 81
29-31 137756 88407 Ano Ano 11 81 81

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
12 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 116
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
29-31 149366 94290 Ano Ano 11 81 81
32-33 139619 89389 Ano Ano 11 78 78
32-33 140534 86896 Ano Ano 11 78 78
34-35 135672 87137 Ano Ano 10 77 77
34-35 143495 78271 Ano Ano 10 77 77
36-37 139028 89072 Ano Ano 11 76 76
36-37 140659 89931 Ano Ano 10 76 76
38-40 137648 88322 Ano Ano 11 74 74
38-40 141205 90193 Ano Ano 10 74 74
38-40 142485 77961 Ano Ano 10 74 74
41-43 132045 84863 Ano Ano 10 73 73
41-43 140768 89633 Ano Ano 11 73 73
41-43 141303 90259 Ano Ano 10 73 73
44-47 137104 87984 Ano Ano 10 72 72
44-47 140481 89852 Ano Ano 10 72 72
44-47 142767 91036 Ano Ano 11 72 72
44-47 144538 91201 Ano Ano 10 72 72
48-49 144331 91863 Ano Ano 11 71 71
48-49 146358 44783 Ano Ano 10 71 71
50-51 145627 90644 Ano Ano 10 70 70
50-51 147936 81585 Ano Ano 10 70 70
52-53 132625 85203 Ano Ano 11 68 68
52-53 139253 89211 Ano Ano 11 68 68
54-56 135477 87018 Ano Ano 11 67 67
54-56 137545 88261 Ano Ano 11 67 67
54-56 143382 66130 Ano Ano 10 67 67
57-60 138416 88755 Ano Ano 10 66 66
57-60 140751 89966 Ano Ano 11 66 66
57-60 145951 85839 Ano Ano 10 66 66
57-60 148306 75136 Ano Ano 10 66 66

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
13 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 116
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
61-63 135910 87296 Ano Ano 11 65 65
61-63 147724 92857 Ano Ano 10 65 65
61-63 148007 56144 Ano Ano 10 65 65
64-65 134658 86488 Ano Ano 11 64 64
64-65 148337 93790 Ano Ano 11 64 64
66 139480 89304 Ano Ano 10 63 63
67-68 140107 88167 Ano Ano 10 62 62
67-68 141135 90156 Ano Ano 10 62 62
69 144105 91724 Ano Ano 10 59 59
70 141940 90581 Ano Ano 11 58 58
71-72 131919 54671 Ano Ano 11 57 57
71-72 139623 89393 Ano Ano 11 57 57
73 136976 87914 Ano Ano 10 56 56
74 137843 88460 Ano Ano 11 55 55
75-77 139613 89383 Ano Ano 11 54 54
75-77 140684 89930 Ano Ano 10 54 54
75-77 143576 88424 Ano Ano 11 54 54
78-79 137136 86899 Ano Ano 10 53 53
78-79 140376 89794 Ano Ano 11 53 53
80-82 135202 86828 Ano Ano 11 51 51
80-82 136540 87641 Ano Ano 11 51 51
80-82 145781 92622 Ano Ano 10 51 51
83-84 137461 88194 Ano Ano 10 49 49
83-84 143598 58520 Ano Ano 10 49 49
85-86 139627 85204 Ano Ano 11 46 46
85-86 143950 91656 Ano Ano 10 46 46
87 139041 89077 Ano Ano 10 44 44
88 143498 91435 Ano Ano 10 43 43
89-90 141932 90570 Ano Ano 11 42 42
89-90 143528 91415 Ano Ano 11 42 42

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
14 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 116
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
91 135958 80102 Ano Ano 10 41 41
92-94 132686 67928 Ano Ano 10 40 40
92-94 133560 76080 Ano Ano 11 40 40
92-94 144878 92163 Ano Ano 11 40 40
95-97 136554 86240 Ano Ne 30 39 39
95-97 139249 89208 Ano Ne 30 39 39
95-97 142868 91092 Ano Ne 30 39 39
98 139529 89330 Ano Ne 30 38 38
99 142142 76057 Ano Ne 30 35 35
100 139998 88296 Ano Ne 30 33 33
101 141123 90151 Ano Ne 30 31 31
102 137798 88430 Ano Ne 30 30 30
103 149105 94191 Ano Ne 30 24 24
104 148032 82354 Ano Ne 30 23 23
105-106 139020 89066 Ano Ne 30 22 22
105-106 141437 90334 Ano Ne 30 22 22
107 142098 90675 Ano Ne 30 19 19
108 137497 87537 Ano Ne 30 17 17
109 135948 87310 Ne Ne 20 8 8
110 146838 92699 Ne Ne 20 4 4
111-116 140085 89622 Ne - 90 0
111-116 148371 60544 Ne - 90 0
111-116 148749 22484 Ne - 90 0
111-116 148889 20096 Ne - 90 0
111-116 149001 83813 Ne - 90 0
111-116 149359 66281 Ne - 90 0
Průměr 64 64
Odchylka 475 475
Směrodatná odchylka 22 22
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
15 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Kombinovaná 72
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 136054 62597 Ano Ano 10 90 90
2 137203 88046 Ano Ano 10 84 84
3 145497 41876 Ano Ano 10 78 78
4 140119 89640 Ano Ano 10 77 77
5 142327 37611 Ano Ano 11 73 73
6-7 143314 91323 Ano Ano 10 71 71
6-7 145636 91678 Ano Ano 11 71 71
8-9 144241 46445 Ano Ano 11 68 68
8-9 146639 15515 Ano Ano 10 68 68
10 144726 66011 Ano Ano 11 65 65
11-12 145962 92693 Ano Ano 11 64 64
11-12 148938 54792 Ano Ano 11 64 64
13 148846 94059 Ano Ano 11 62 62
14 145325 52127 Ano Ano 10 61 61
15 149472 82560 Ano Ano 10 60 60
16-17 132618 85200 Ano Ano 11 59 59
16-17 146337 92870 Ano Ano 10 59 59
18 146566 55197 Ano Ano 10 57 57
19 142427 90842 Ano Ano 10 55 55
20-21 142931 47388 Ano Ano 10 53 53
20-21 146633 92987 Ano Ano 10 53 53
22 140940 66099 Ano Ano 11 51 51
23 133819 85961 Ano Ano 10 48 48
24 149517 71284 Ano Ano 10 46 46
25-26 140419 89816 Ano Ano 10 43 43
25-26 141595 90441 Ano Ano 10 43 43
27 135973 69810 Ano Ano 11 42 42
28-29 134789 86558 Ano Ano 10 41 41
28-29 139078 75045 Ano Ano 10 41 41
30 133958 86048 Ano Ano 10 40 40

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
16 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Kombinovaná 72
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
31 138262 88539 Ano Ano 10 39 39
32 146264 1955 Ano Ano 10 38 38
33 141790 60671 Ano Ano 10 37 37
34-35 147924 93590 Ano Ano 10 35 35
34-35 148591 58691 Ano Ano 10 35 35
36 135520 45468 Ano Ano 11 34 34
37 146099 92767 Ano Ano 10 29 29
38 135194 78260 Ano Ano 10 28 28
39 131987 32895 Ano Ano 10 27 27
40-42 134778 86553 Ano Ano 10 25 25
40-42 140806 89989 Ano Ano 10 25 25
40-42 143471 91420 Ano Ano 10 25 25
43-44 133476 66615 Ano Ano 10 24 24
43-44 148776 94025 Ano Ano 10 24 24
45-47 136497 54954 Ano Ano 11 23 23
45-47 139810 89478 Ano Ano 11 23 23
45-47 144304 91825 Ano Ano 11 23 23
48 133889 85995 Ano Ano 10 21 21
49 132299 85030 Ano Ano 10 20 20
50 136413 87578 Ano Ano 10 19 19
51 146286 33573 Ano Ano 10 17 17
52 133053 46142 Ano Ano 10 16 16
53 148384 93812 Ano Ano 10 15 15
54-55 133608 62653 Ne Ne 82 12 12
54-55 141839 4242 Ne Ne 82 12 12
56-57 144078 52713 Ne Ne 82 9 9
56-57 148019 93644 Ne Ne 20 9 9
58 145095 92280 Ne Ne 20 8 8
59 145135 91519 Ne Ne 82 7 7
60 133226 85582 Ne Ne 82 6 6

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
17 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Kombinovaná 72
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
61 141472 90367 Ne Ne 82 5 5
62 145644 92552 Ne Ne 20 4 4
63 139213 89196 Ne Ne 20 2 2
64-72 138861 5026 Ne - 90 0
64-72 140131 89651 Ne - 90 0
64-72 144253 91803 Ne - 90 0
64-72 144965 83618 Ne - 90 0
64-72 147219 92847 Ne - 90 0
64-72 148660 93956 Ne - 90 0
64-72 148893 20096 Ne - 90 0
64-72 149353 66281 Ne - 90 0
64-72 149427 94333 Ne - 90 0
Průměr 39 39
Odchylka 531 531
Směrodatná odchylka 23 23
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Prezenční 143
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 139723 89442 Ano Ano 11 96 96
2-4 136513 87626 Ano Ano 11 94 94
2-4 138925 89020 Ano Ano 11 94 94
2-4 149132 94162 Ano Ano 11 94 94
5 139560 88415 Ano Ano 11 92 92
6-7 134924 86640 Ano Ano 11 91 91
6-7 146965 93151 Ano Ano 11 91 91
8 140549 89880 Ano Ano 11 88 88

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
18 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Prezenční 143
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
9-10 144084 91715 Ano Ano 11 87 87
9-10 147860 93565 Ano Ano 11 87 87
11 136437 87587 Ano Ano 11 86 86
12-14 138706 88905 Ano Ano 11 85 85
12-14 143331 91332 Ano Ano 11 85 85
12-14 147053 93197 Ano Ano 11 85 85
15 140062 89613 Ano Ano 11 84 84
16-18 142953 91135 Ano Ano 11 83 83
16-18 143062 88257 Ano Ano 11 83 83
16-18 145714 87113 Ano Ano 11 83 83
19-20 136631 87691 Ano Ano 11 82 82
19-20 147091 93202 Ano Ano 11 82 82
21 140185 89677 Ano Ano 10 81 81
22-23 133867 85985 Ano Ano 10 80 80
22-23 147952 93606 Ano Ano 11 80 80
24 135179 86756 Ano Ano 11 78 78
25-26 138053 88591 Ano Ano 11 77 77
25-26 147804 93533 Ano Ano 11 77 77
27 139712 89440 Ano Ano 10 76 76
28-29 139639 89405 Ano Ano 10 75 75
28-29 146800 93080 Ano Ano 11 75 75
30-33 137758 88409 Ano Ano 11 74 74
30-33 138661 87549 Ano Ano 10 74 74
30-33 142487 77961 Ano Ano 11 74 74
30-33 143063 91182 Ano Ano 10 74 74
34-35 144261 91201 Ano Ano 11 72 72
34-35 147043 93192 Ano Ano 10 72 72
36 132505 54877 Ano Ano 11 71 71
37-38 142037 90644 Ano Ano 11 70 70
37-38 144389 91887 Ano Ano 11 70 70

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
19 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Prezenční 143
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
39-41 137612 88303 Ano Ano 11 69 69
39-41 139417 78817 Ano Ano 10 69 69
39-41 142270 89731 Ano Ano 11 69 69
42-43 139606 85203 Ano Ano 11 68 68
42-43 143647 91508 Ano Ano 11 68 68
44-46 135488 87018 Ano Ano 11 67 67
44-46 135983 87335 Ano Ano 10 67 67
44-46 138960 88474 Ano Ano 10 67 67
47-52 133641 85839 Ano Ano 11 66 66
47-52 140740 89966 Ano Ano 11 66 66
47-52 141457 90332 Ano Ano 11 66 66
47-52 142651 88755 Ano Ano 11 66 66
47-52 143565 90741 Ano Ano 11 66 66
47-52 145810 80122 Ano Ano 10 66 66
53-54 143293 91174 Ano Ano 10 65 65
53-54 144824 92098 Ano Ano 11 65 65
55 144200 91777 Ano Ano 11 64 64
56-61 135093 84878 Ano Ano 11 63 63
56-61 135897 87124 Ano Ano 10 63 63
56-61 136573 87662 Ano Ano 11 63 63
56-61 139490 89304 Ano Ano 11 63 63
56-61 140030 89600 Ano Ano 10 63 63
56-61 140706 89952 Ano Ano 11 63 63
62-63 141140 90156 Ano Ano 11 62 62
62-63 144783 92105 Ano Ano 10 62 62
64-68 132150 84911 Ano Ano 11 61 61
64-68 139988 89582 Ano Ano 11 61 61
64-68 142361 90805 Ano Ano 10 61 61
64-68 142443 90846 Ano Ano 11 61 61
64-68 149099 94189 Ano Ano 11 61 61

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
20 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Prezenční 143
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
69-70 135813 87238 Ano Ano 10 59 59
69-70 137118 87991 Ano Ano 11 59 59
71-75 140473 89838 Ano Ano 10 58 58
71-75 142519 88578 Ano Ano 11 58 58
71-75 142663 90971 Ano Ano 11 58 58
71-75 143488 91430 Ano Ano 11 58 58
71-75 144540 91964 Ano Ano 10 58 58
76-78 131918 54671 Ano Ano 10 57 57
76-78 138738 88914 Ano Ano 11 57 57
76-78 141003 89393 Ano Ano 10 57 57
79-81 135378 86954 Ano Ano 10 56 56
79-81 135628 87117 Ano Ano 11 56 56
79-81 142703 90641 Ano Ano 11 56 56
82-83 132368 85070 Ano Ano 10 55 55
82-83 138181 88664 Ano Ano 10 55 55
84-87 137310 85518 Ano Ano 10 54 54
84-87 140698 89930 Ano Ano 11 54 54
84-87 142795 90892 Ano Ano 11 54 54
84-87 143574 88424 Ano Ano 11 54 54
88-89 140377 89794 Ano Ano 11 53 53
88-89 143329 91331 Ano Ano 10 53 53
90 148465 93860 Ano Ano 11 52 52
91-93 135200 86828 Ano Ano 10 51 51
91-93 138556 88819 Ano Ano 10 51 51
91-93 145783 92622 Ano Ano 11 51 51
94 144142 91740 Ano Ano 10 50 50
95-96 144896 92166 Ano Ne 30 49 49
95-96 147298 93290 Ano Ne 30 49 49
97 137624 88309 Ano Ne 30 48 48
98 134979 86673 Ano Ne 30 46 46

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
21 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Prezenční 143
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
99-101 132614 85197 Ano Ne 30 44 44
99-101 138491 88786 Ano Ne 30 44 44
99-101 144590 91882 Ano Ne 30 44 44
102-103 143506 91435 Ano Ne 30 43 43
102-103 145889 92663 Ano Ne 30 43 43
104-105 132926 85392 Ano Ne 30 42 42
104-105 141924 90570 Ano Ne 30 42 42
106-107 135491 87023 Ano Ne 30 41 41
106-107 138190 71124 Ano Ne 30 41 41
108-110 140879 90033 Ano Ne 30 40 40
108-110 146362 65808 Ano Ne 30 40 40
108-110 146974 93156 Ano Ne 30 40 40
111 137096 87981 Ano Ne 30 39 39
112-114 137732 88069 Ano Ne 30 38 38
112-114 139519 89330 Ano Ne 30 38 38
112-114 142019 90621 Ano Ne 30 38 38
115 143241 91260 Ano Ne 30 36 36
116-117 138703 88903 Ano Ne 30 35 35
116-117 147594 93433 Ano Ne 30 35 35
118-119 137603 88296 Ano Ne 30 33 33
118-119 142178 87251 Ano Ne 30 33 33
120-121 142207 87714 Ano Ne 30 32 32
120-121 144685 92055 Ano Ne 30 32 32
122 142930 89234 Ano Ne 30 31 31
123-124 143552 91461 Ano Ne 30 30 30
123-124 144153 86990 Ano Ne 30 30 30
125 137951 88530 Ano Ne 30 28 28
126 137819 88444 Ano Ne 30 27 27
127-128 141120 90149 Ano Ne 30 26 26
127-128 143423 91372 Ano Ne 30 26 26

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
22 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Prezenční 143
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
129-131 136979 87915 Ano Ne 30 24 24
129-131 144938 92203 Ano Ne 30 24 24
129-131 149120 94191 Ano Ne 30 24 24
132-133 138193 87925 Ano Ne 30 22 22
132-133 148462 93854 Ano Ne 30 22 22
134 144290 91818 Ano Ne 30 20 20
135 142277 90762 Ano Ne 30 19 19
136-137 132182 84950 Ano Ne 30 18 18
136-137 143349 79167 Ano Ne 30 18 18
138 144666 92043 Ne Ne 82 13 13
139 146242 92830 Ne Ne 20 11 11
140 145415 92396 Ne Ne 20 7 7
141 136420 86952 Ne Ne 20 6 6
142 144997 92237 Ne Ne 20 2 2
143 148222 93736 Ne - 90 0
Průměr 56 56
Odchylka 462 462
Směrodatná odchylka 21 21
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
23 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1302R006-Kartografie a geoinformatika 7-Bakalářský Prezenční 31
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1-2 134011 86087 Ano Ano 11 92 92
1-2 142870 90201 Ano Ano 10 92 92
3 145224 92074 Ano Ano 11 89 89
4 132259 85006 Ano Ano 11 86 86
5 141240 90216 Ano Ano 11 82 82
6 135610 87109 Ano Ano 11 79 79
7-9 137660 88322 Ano Ano 10 74 74
7-9 138316 88721 Ano Ano 11 74 74
7-9 139673 89428 Ano Ano 11 74 74
10-11 142727 91025 Ano Ano 11 69 69
10-11 146621 78817 Ano Ano 11 69 69
12 142649 88755 Ano Ano 11 66 66
13 143312 91174 Ano Ano 11 65 65
14 145558 88680 Ano Ano 11 63 63
15 140492 89859 Ano Ano 10 60 60
16 143710 89733 Ano Ano 11 50 50
17 137818 88443 Ano Ano 10 48 48
18 143881 91620 Ano Ano 10 46 46
19 141310 90261 Ano Ano 11 42 42
20 139133 89138 Ano Ano 11 40 40
21 144360 91875 Ano Ano 10 32 32
22 146642 92996 Ano Ano 10 29 29
23 144790 92106 Ano Ano 11 26 26
24 139738 89451 Ano Ano 11 23 23
25 139801 89474 Ne Ne 20 9 9
26-31 142356 90803 Ne - 90 0
26-31 142363 90806 Ne - 90 0
26-31 143163 91233 Ne - 90 0
26-31 143798 91567 Ne - 90 0
26-31 144988 83618 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
24 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1302R006-Kartografie a geoinformatika 7-Bakalářský Prezenční 31
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
26-31 148024 93659 Ne - 90 0
Průměr 59 59
Odchylka 552 552
Směrodatná odchylka 23 23
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3042-Ge-Aj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 11
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api OSP
1 142336 90201 Ano Ano 10 182 90 92
2 141711 90439 Ano Ano 10 136 69 67
3 140083 78671 Ano Ne 30 122 54 68
4 144438 89870 Ano Ano 11 119 78 41
5 142970 91129 Ano Ano 11 114 66 48
6 133559 76080 Ano Ano 10 99 59 40
7 140314 89283 Ano Ne 30 91 35 56
8 136166 69026 Ne Ne 20 84 84
9 145630 92544 Ne Ne 20 69 69
10 135490 87018 Ne Ne 20 67 67
11 137788 88424 Ne Ne 20 54 54
Průměr 103 64 62
Odchylka 1344 311 274
Směrodatná odchylka 37 18 17
Api .. Angličtina-písemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
25 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3043-Ge-Fj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Fra OSP
1 144558 52085 Ano Ano 11 135 48 87
2 136120 87404 Ne Ne 20 81 81
Průměr 108 48 84
Odchylka 1458 18
Směrodatná odchylka 38 4
Fra .. Francouzština
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3044-Ge-Nj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
NJP OSP
1 140181 89673 Ano Ano 11 184 100 84
2 135207 86831 Ano Ano 10 148 100 48
3 148947 58623 Ano Ne 30 136 100 36
Průměr 156 100 56
Odchylka 624 0 624
Směrodatná odchylka 25 0 25
NJP .. Nj - pisemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
26 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3045-Ge-Pj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP PJU
1 146938 93139 Ano Ano 11 155 55 100
2 135919 87302 Ano Ne 30 138 38 100
3 133863 85844 Ne Ne 20 113 13 100
4 138081 88611 Ne - 90 0
Průměr 135 35 100
Odchylka 446 446 0
Směrodatná odchylka 21 21 0
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
PJU .. Pj - ústní koeficient
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1301-Geografie 3046-Ge-Rj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 2
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Ruš
1 141552 86009 Ano Ne 30 124 34 90
2 134277 85648 Ano Ne 30 109 29 80
Průměr 117 32 85
Odchylka 113 13 50
Směrodatná odchylka 11 4 7
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Ruš .. Ruština

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
27 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3047-Ge-Sj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Špa
1 133308 85620 Ano Ano 10 151 73 78
2 145489 74817 Ano Ano 11 117 25 92
Průměr 134 49 85
Odchylka 578 1152 98
Směrodatná odchylka 24 34 10
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Špa .. Španělština
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3048-Ge-In 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 8
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 141640 88257 Ano Ano 10 83 83
2 139081 89106 Ano Ano 11 74 74
3 136366 87551 Ano Ano 10 66 66
4 147244 91296 Ano Ano 10 58 58
5 144267 91813 Ano Ano 10 55 55
6 143982 91660 Ano Ano 11 52 52
7 146435 92903 Ne Ne 20 11 11
8 140382 89797 Ne - 90 0
Průměr 57 57
Odchylka 532 532
Směrodatná odchylka 23 23
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
28 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3175-Ge-Čj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 9
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pcj OSP
1 143637 90390 Ano Ano 10 178 100 78
2 138737 87079 Ano Ano 11 141 85 56
3 142968 91129 Ano Ano 11 133 85 48
4 136832 87826 Ano Ne 30 119 75 44
5 133675 85526 Ano Ne 30 110 75 35
6 144697 58623 Ano Ne 30 96 60 36
7 143508 91378 Ano Ne 30 90 75 15
8 144676 92043 Ne Ne 82 93 80 13
9 141060 90112 Ne Ne 20 89 75 14
Průměr 117 79 38
Odchylka 892 117 475
Směrodatná odchylka 30 11 22
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Pcj .. Prům.prospěch na SŠ z Čes. j.
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3440-Ge-La 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Lat OSP
1 135071 86228 Ano Ano 11 182 100 82
Průměr 182 100 82
Odchylka
Směrodatná odchylka
Lat .. Latinský jazyk a kultura
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
29 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3441-Ge-Zsv 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 6
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Zák
1 140732 89770 Ano Ano 11 126 69 57
2 140669 89926 Ano Ano 11 111 57 54
3 146450 92903 Ne Ne 82 77 11 66
4 148701 93977 Ne Ne 20 58 58
5 145169 91159 Ne Ne 20 53 53
6 144909 86247 Ne Ne 20 27 27
Průměr 75 46 59
Odchylka 1395 486 39
Směrodatná odchylka 37 22 6
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Zák .. Základy společenských věd
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1301-Geografie 3442-Ge-Hi 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 9
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP OSP
1 140907 90052 Ano Ano 11 165 70 95
2 140544 89880 Ano Ano 11 139 51 88
3 143411 91373 Ano Ano 10 135 78 57
4 140231 89708 Ano Ano 10 131 63 68
5 143204 90107 Ano Ano 11 120 65 55
6 135286 86851 Ano Ne 30 114 77 37
7 137920 88498 Ano Ne 30 109 63 46
8 142455 90855 Ano Ne 30 81 40 41
9 143976 91660 Ne Ne 20 52 52
Průměr 116 63 60
Odchylka 1113 164 407
Směrodatná odchylka 33 13 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
30 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3442-Ge-Hi 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 9
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP .. Historie - písemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 4623-Ge-Psy 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Pís
1 146473 77961 Ano Ano 11 144 74 70
2 143296 90920 Ne Ne 20 72 72 0
Průměr 108 73 35
Odchylka 2592 2 2450
Směrodatná odchylka 51 1 49
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Pís .. Písemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
31 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 1407R005-Chemie 7-Bakalářský Prezenční 35
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 138806 88951 Ano Ano 10 89 89
2 137767 88412 Ano Ano 11 82 82
3 144474 91930 Ano Ano 10 81 81
4 135277 86872 Ano Ano 10 80 80
5 138488 88782 Ano Ano 10 77 77
6 138205 88675 Ano Ano 10 75 75
7-8 133452 67187 Ano Ano 10 73 73
7-8 145883 92665 Ano Ano 11 73 73
9 147603 93400 Ano Ano 11 72 72
10 140541 89879 Ano Ano 11 71 71
11 147350 81384 Ano Ano 11 69 69
12 144704 92064 Ano Ano 10 66 66
13-14 132439 85111 Ano Ano 10 65 65
13-14 142706 48620 Ano Ano 10 65 65
15-16 132492 78444 Ano Ano 11 64 64
15-16 139160 89165 Ano Ano 10 64 64
17 140280 89737 Ano Ano 11 63 63
18 131963 84809 Ano Ano 11 59 59
19 143358 91348 Ano Ano 10 50 50
20 144583 76560 Ano Ano 11 45 45
21 133407 85685 Ano Ano 10 44 44
22 135340 86909 Ano Ano 10 42 42
23 143930 91647 Ano Ano 11 41 41
24 141928 90575 Ano Ano 11 38 38
25 136529 74871 Ano Ano 10 37 37
26-27 144969 39723 Ano Ano 11 36 36
26-27 146111 92768 Ano Ano 11 36 36
28 146622 92970 Ano Ano 11 32 32
29 147571 39298 Ano Ano 10 31 31
30 135239 85285 Ano Ano 10 22 22

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
32 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 1407R005-Chemie 7-Bakalářský Prezenční 35
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
31 134661 86491 Ano Ano 10 16 16
32 133501 85761 Ne Ne 20 4 4
33-35 141828 79046 Ne - 90 0
33-35 144895 92177 Ne - 90 0
33-35 149352 43800 Ne - 90 0
Průměr 55 55
Odchylka 461 461
Směrodatná odchylka 21 21
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1407-Chemie 3028-Ch-Aj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 7
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api OSP
1 141094 89941 Ano Ano 10 52 64 52
2 137886 55529 Ano Ano 10 37 61 37
3 138047 88587 Ne Ne 20 80 80
4 139066 89088 Ne Ne 20 49 49
5 147548 93405 Ne Ne 20 34 34
6 139945 88551 Ne Ne 20 25 25
7 147401 93071 Ne - 90 0
Průměr 46 63 46
Odchylka 373 5 373
Směrodatná odchylka 19 2 19
Api .. Angličtina-písemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
33 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3034-Ch-Ma 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 137548 88262 Ano Ano 11 184 92
2 134982 85990 Ano Ano 11 128 64
3 144303 91829 Ano Ano 11 116 58
4 140870 90023 Ano Ano 11 52 26
Průměr 120 60
Odchylka 2933 733
Směrodatná odchylka 54 27
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3035-Ch-Ge 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 147581 93427 Ano Ano 11 102 51
Průměr 102 51
Odchylka
Směrodatná odchylka
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
34 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3036-Ch-Bi 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 57
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 145079 92275 Ano Ano 10 194 97
2 149302 93511 Ano Ano 11 186 93
3-4 136299 87514 Ano Ano 11 182 91
3-4 136400 87575 Ano Ano 11 182 91
5-6 134388 86318 Ano Ano 11 180 90
5-6 140441 89829 Ano Ano 11 180 90
7 137342 88132 Ano Ano 11 172 86
8 139578 89355 Ano Ano 11 168 84
9 139203 89184 Ano Ano 11 166 83
10 134193 73317 Ano Ano 10 162 81
11-12 139955 89532 Ano Ano 11 160 80
11-12 142755 90048 Ano Ano 11 160 80
13-14 137859 88476 Ano Ano 10 156 78
13-14 140139 89653 Ano Ano 11 156 78
15 138530 88800 Ano Ano 11 154 77
16 143915 91640 Ano Ano 11 152 76
17 136221 87457 Ano Ano 10 150 75
18-19 136278 87498 Ano Ano 10 142 71
18-19 139973 89569 Ano Ano 11 142 71
20-21 131895 51691 Ano Ano 10 140 70
20-21 144430 91907 Ano Ano 11 140 70
22-23 142623 90953 Ano Ano 10 138 69
22-23 146194 91122 Ano Ano 11 138 69
24-25 141254 76667 Ano Ano 10 134 67
24-25 146923 65507 Ano Ano 11 134 67
26-28 143585 90878 Ano Ano 11 130 65
26-28 144111 91236 Ano Ano 11 130 65
26-28 144317 91840 Ano Ano 11 130 65
29 147847 89737 Ano Ano 11 126 63
30-31 136053 85415 Ano Ano 11 124 62

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
35 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3036-Ch-Bi 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 57
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
30-31 142716 86566 Ano Ano 11 124 62
32 143327 88868 Ano Ano 11 122 61
33-35 134338 85833 Ano Ano 11 120 60
33-35 135291 86880 Ano Ano 11 120 60
33-35 140705 88451 Ano Ano 10 120 60
36 131962 84809 Ano Ano 11 118 59
37 135998 87334 Ano Ano 11 112 56
38-39 142993 91152 Ano Ano 11 110 55
38-39 146734 93041 Ano Ano 10 110 55
40 135131 86780 Ano Ano 11 108 54
41 143634 91503 Ano Ano 11 102 51
42 141152 90164 Ano Ano 11 94 47
43-47 136889 87853 Ano Ano 10 92 46
43-47 140842 75735 Ano Ano 10 92 46
43-47 141863 90544 Ano Ano 10 92 46
43-47 142123 52020 Ano Ano 11 92 46
43-47 147127 93230 Ano Ano 11 92 46
48-49 135665 85790 Ano Ano 10 82 41
48-49 140243 85454 Ano Ano 10 82 41
50 139637 89402 Ano Ne 30 78 39
51-52 135438 86989 Ano Ne 30 72 36
51-52 141803 90518 Ano Ne 30 72 36
53 137473 88199 Ano Ne 30 62 31
54 137474 88202 Ano Ne 30 60 30
55 145748 87021 Ano Ne 30 50 25
56 140850 90009 Ano Ne 30 42 21
57 136898 87859 Ano Ne 30 34 17
Průměr 124 62
Odchylka 1513 378
Směrodatná odchylka 39 19

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
36 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3036-Ch-Bi 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 57
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3039-Ch-In 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 148208 93330 Ano Ano 10 72 72
2 143863 68496 Ano Ano 11 64 64
3 133194 85565 Ano Ano 11 32 32
4 140054 89609 Ne - 90 0
Průměr 56 56
Odchylka 448 448
Směrodatná odchylka 21 21
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
37 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3181-Ch-Čj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pcj OSP
1 136231 87457 Ano Ano 11 155 80 75
Průměr 155 80 75
Odchylka
Směrodatná odchylka
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Pcj .. Prům.prospěch na SŠ z Čes. j.
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1501-Biologie 1501R015-Systematická biologie a ekologie 7-Bakalářský Prezenční 137
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 137598 88293 Ano Ano 11 96 96
2-3 138251 88694 Ano Ano 10 91 91
2-3 139240 78072 Ano Ano 11 91 91
4 145254 92340 Ano Ano 11 89 89
5-6 133277 40577 Ano Ano 11 88 88
5-6 133821 85962 Ano Ano 11 88 88
7 140846 90007 Ano Ano 11 84 84
8-9 140645 89184 Ano Ano 11 83 83
8-9 143068 91184 Ano Ano 10 83 83
10-12 136348 84701 Ano Ano 11 82 82
10-12 138565 88826 Ano Ano 11 82 82
10-12 145903 92660 Ano Ano 11 82 82
13 141320 90249 Ano Ano 11 81 81
14-17 134613 86453 Ano Ano 11 80 80
14-17 137674 88340 Ano Ano 11 80 80
14-17 138041 88580 Ano Ano 11 80 80
14-17 140800 89986 Ano Ano 11 80 80
18 133381 85201 Ano Ano 11 79 79

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
38 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1501-Biologie 1501R015-Systematická biologie a ekologie 7-Bakalářský Prezenční 137
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
19-20 137652 88323 Ano Ano 10 78 78
19-20 144190 89618 Ano Ano 11 78 78
21-25 134028 86098 Ano Ano 11 77 77
21-25 136339 87535 Ano Ano 11 77 77
21-25 137629 88310 Ano Ano 11 77 77
21-25 139001 89055 Ano Ano 10 77 77
21-25 148898 47663 Ano Ano 11 77 77
26-28 132416 85097 Ano Ano 10 75 75
26-28 141455 90335 Ano Ano 11 75 75
26-28 146009 92713 Ano Ano 10 75 75
29-30 134111 85330 Ano Ano 11 74 74
29-30 137412 87738 Ano Ano 11 74 74
31-33 139581 89362 Ano Ano 11 73 73
31-33 141287 88419 Ano Ano 11 73 73
31-33 143420 78763 Ano Ano 10 73 73
34-36 142886 91103 Ano Ano 11 72 72
34-36 144776 89852 Ano Ano 10 72 72
34-36 144915 92182 Ano Ano 10 72 72
37-39 138644 88869 Ano Ano 11 71 71
37-39 140097 89626 Ano Ano 10 71 71
37-39 140125 89643 Ano Ano 10 71 71
40-41 132072 65925 Ano Ano 11 70 70
40-41 147943 86813 Ano Ano 11 70 70
42-43 133840 51965 Ano Ano 11 69 69
42-43 145968 91122 Ano Ano 11 69 69
44-47 132616 43430 Ano Ano 10 68 68
44-47 140886 90036 Ano Ano 11 68 68
44-47 141387 89718 Ano Ano 10 68 68
44-47 144977 92226 Ano Ano 11 68 68
48-50 134101 65901 Ano Ano 10 67 67

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
39 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1501-Biologie 1501R015-Systematická biologie a ekologie 7-Bakalářský Prezenční 137
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
48-50 139762 89458 Ano Ano 11 67 67
48-50 144646 92026 Ano Ano 11 67 67
51 136652 87326 Ano Ano 10 66 66
52-54 139990 89573 Ano Ano 11 65 65
52-54 142898 88181 Ano Ano 11 65 65
52-54 148387 93815 Ano Ano 10 65 65
55-56 133704 85872 Ano Ano 10 64 64
55-56 143989 91670 Ano Ano 10 64 64
57 138094 88619 Ano Ano 10 63 63
58 139414 89273 Ano Ano 10 61 61
59-61 137054 87603 Ano Ano 10 60 60
59-61 139239 80362 Ano Ano 10 60 60
59-61 141908 90565 Ano Ano 11 60 60
62-64 134355 86293 Ano Ano 11 58 58
62-64 141999 90258 Ano Ano 10 58 58
62-64 143648 91507 Ano Ano 11 58 58
65-66 133389 83010 Ano Ano 11 57 57
65-66 142472 90866 Ano Ano 11 57 57
67-69 135997 87334 Ano Ano 11 56 56
67-69 137723 88373 Ano Ano 10 56 56
67-69 140867 90010 Ano Ano 11 56 56
70 138625 88857 Ano Ano 10 55 55
71-73 132575 85180 Ano Ano 11 54 54
71-73 142979 91147 Ano Ano 11 54 54
71-73 147188 84312 Ano Ano 11 54 54
74 141260 90233 Ano Ano 11 53 53
75-76 136908 70987 Ano Ano 11 52 52
75-76 147710 93491 Ano Ano 11 52 52
77-78 139013 80477 Ano Ano 10 51 51
77-78 143645 91506 Ano Ano 10 51 51

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 14.07.2009
40 / 103

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1501-Biologie 1501R015-Systematická biologie a ekologie 7-Bakalářský Prezenční 137
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
79 132669 51534 Ano Ano 10 50 50
80-81 137460 88194 Ano Ne 30 49 49
80-81 139084 89109 Ano Ne 30 49 49
82 142055 90659 Ano Ne 30 48 48
83 139499 89316 Ano Ne 30 47 47
84-85 132110 84678 Ano Ne 30 46 46
84-85 141872 90544 Ano Ne 30 46 46
86-87 137588 88284 Ano Ne 30 45 45
86-87 142069 90660 Ano Ne 30 45 45
88-89 140801 89984 Ano Ne 30 44 44
88-89 142769 90274 Ano Ne 30 44 44
90 142521 78368 Ano Ne 30 43 43
91 139852 89498 Ano Ne 30 41 41
92-94 136787 87510 Ano Ne 30 40 40
92-94 136890 87851 Ano Ne 30 40 40
92-94 144788 68428 Ano Ne 30 40 40
95 141586 40461 Ano Ne 30 39 39
96-97 142741 89105