OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
1 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3050-Ma-Aj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api OSP
1 113672 75495 Ano Ano 11 342 72 90
2 113514 75414 Ne Ne 20 159 53
3 125196 81734 Ne - 90 0
Průměr 251 72 72
Odchylka 16745 ****** 685
Směrodatná odchylka 129 ****** 26
Api .. Angličtina-písemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1101-Matematika 3051-Ma-Fj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 1
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Fra OSP
1 120143 79117 Ne Ne 20 57 57
Průměr 57 57
Odchylka ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ******
Fra .. Francouzština
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
2 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3054-Ma-Rj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Ruš
1 113671 75495 Ano Ano 11 190 90 100
Průměr 190 90 100
Odchylka ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ******
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Ruš .. Ruština
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1101-Matematika 3055-Ma-Sj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 1
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Špa
1 109721 73296 Ano Ano 11 187 95 92
Průměr 187 95 92
Odchylka ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ******
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Špa .. Španělština

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
3 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3056-Ma-Ge 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 14
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 118758 78387 Ano Ano 11 234 78
2 115977 76765 Ano Ano 11 192 64
3 120041 79045 Ano Ano 11 171 57
4 114603 76006 Ano Ano 11 162 54
5 119467 78754 Ano Ano 11 159 53
6 115814 76671 Ano Ano 11 150 50
7 124972 81623 Ano Ano 11 138 46
8 113525 75421 Ano Ano 11 135 45
9 117304 77578 Ano Ano 11 132 44
10 119423 78295 Ano Ano 11 111 37
11 123780 81017 Ne Ne 20 63 21
12 119485 78764 Ne Ne 20 51 17
13-14 111508 74218 Ne - 90 0
13-14 114667 74907 Ne - 90 0
Průměr 142 47
Odchylka 2564 285
Směrodatná odchylka 51 17
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
4 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3570-Ma-Zsv 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Zák
1 122689 80446 Ne Ne 20 45 24 21
2 116988 70908 Ne Ne 20 36 36
Průměr 41 30 21
Odchylka 41 72 ******
Směrodatná odchylka 6 8 ******
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Zák .. Základy společenských věd
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1101-Matematika 3571-Ma-Hi 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP OSP
1 125051 81623 Ne Ne 20 70 24 46
Průměr 70 24 46
Odchylka ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ******
HJP .. Historie - písemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
5 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R002-Aplikace matematiky v ekonomii 7-Bakalářský Kombinovaná 11
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 110912 73889 Ano Ano 11 92 92
2-3 112274 53212 Ano Ano 11 91 91
2-3 122235 80217 Ano Ano 11 91 91
4 111671 74302 Ano Ano 11 82 82
5 125256 81756 Ano Ano 11 80 80
6 124735 70436 Ano Ano 11 69 69
7 123415 80842 Ano Ano 11 40 40
8 125737 62789 Ano Ano 11 39 39
9 123146 48971 Ano Ano 11 38 38
10 125025 81218 Ano Ano 11 32 32
11 114816 76125 Ano Ano 11 26 26
Průměr 62 62
Odchylka 714 714
Směrodatná odchylka 27 27
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R002-Aplikace matematiky v ekonomii 7-Bakalářský Prezenční 16
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 114665 76042 Ano Ano 11 92 92
2 118243 78099 Ano Ano 11 87 87
3 116301 74909 Ano Ano 11 75 75
4-5 122863 41532 Ano Ano 11 67 67
4-5 118582 78276 Ano Ano 11 67 67
6 121884 80031 Ano Ano 11 63 63
7 124136 81199 Ano Ano 11 60 60
8 119537 78777 Ano Ano 11 57 57
9 116367 76993 Ano Ano 11 53 53

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
6 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R002-Aplikace matematiky v ekonomii 7-Bakalářský Prezenční 16
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
10 114863 76154 Ano Ano 11 44 44
11 118617 78297 Ano Ano 11 38 38
12 125225 81746 Ne Ne 20 12 12
13 117187 77508 Ne Ne 20 9 9
14 121708 79934 Ne Ne 20 7 7
15-16 125246 81753 Ne - 90 0
15-16 125736 81942 Ne - 90 0
Průměr 52 52
Odchylka 750 750
Směrodatná odchylka 27 27
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R004-Aplikovaná matematika 7-Bakalářský Kombinovaná 10
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 123069 80662 Ano Ano 11 84 84
2 112582 74786 Ano Ano 11 79 79
3 126762 82409 Ano Ano 11 67 67
4 112756 74958 Ano Ano 11 54 54
5-6 126288 43268 Ano Ano 11 53 53
5-6 117427 73167 Ano Ano 11 53 53
7 111462 74189 Ano Ano 11 52 52
8 113521 75421 Ano Ano 11 45 45
9-10 123999 81129 Ne - 90 0
9-10 125125 81700 Ne - 90 0
Průměr 61 61
Odchylka 200 200
Směrodatná odchylka 14 14

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
7 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R004-Aplikovaná matematika 7-Bakalářský Kombinovaná 10
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R004-Aplikovaná matematika 7-Bakalářský Prezenční 8
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 114672 76044 Ano Ano 11 91 91
2 116262 75193 Ano Ano 11 85 85
3 118741 77792 Ano Ano 11 79 79
4 115406 76443 Ano Ano 11 68 68
5 124967 81603 Ano Ano 11 65 65
6 124038 81144 Ano Ano 11 57 57
7 117845 33477 Ano Ano 11 37 37
8 111532 74231 Ano Ano 11 36 36
Průměr 65 65
Odchylka 424 424
Směrodatná odchylka 21 21
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
8 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R023-Matematické a počítačové metody zpracování informací
7-Bakalářský Kombinovaná 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1-2 122803 40164 Ne - 90 0
1-2 123869 81064 Ne - 90 0
Průměr
Odchylka
Směrodatná odchylka
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1103-Aplikovaná matematika 1103R023-Matematické a počítačové metody zpracování informací
7-Bakalářský Prezenční 1
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 126385 82241 Ano Ano 11 28 28
Průměr 28 28
Odchylka ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ******
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
9 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R034-Investiční poradenství 7-Bakalářský Kombinovaná 13
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 109805 8048 Ano Ano 11 91 91
2 110441 73230 Ano Ano 11 90 90
3 125896 37429 Ano Ano 11 79 79
4 111752 25426 Ano Ano 11 72 72
5 126075 21633 Ano Ano 11 69 69
6 111063 73953 Ano Ano 11 60 60
7 126321 82214 Ano Ano 11 59 59
8 115190 10502 Ano Ano 11 45 45
9 125630 81901 Ne Ne 20 15 15
10 114481 69941 Ne Ne 20 12 12
11 126568 82309 Ne Ne 20 10 10
12-13 126144 29399 Ne - 90 0
12-13 109804 73240 Ne - 90 0
Průměr 55 55
Odchylka 920 920
Směrodatná odchylka 30 30
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1103-Aplikovaná matematika 1103R034-Investiční poradenství 7-Bakalářský Prezenční 16
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 118105 78022 Ano Ano 11 92 92
2 119525 77792 Ano Ano 11 79 79
3 122999 66145 Ano Ano 11 72 72
4 125942 82040 Ano Ano 11 60 60
5 119507 78777 Ano Ano 11 57 57
6-7 116382 76993 Ano Ano 11 53 53
6-7 117171 77493 Ano Ano 11 53 53

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
10 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1103-Aplikovaná matematika 1103R034-Investiční poradenství 7-Bakalářský Prezenční 16
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
8 125832 68313 Ano Ano 11 51 51
9 117537 77684 Ano Ano 11 50 50
10 118056 75468 Ano Ano 11 43 43
11 113028 54634 Ano Ano 11 39 39
12 124760 81517 Ano Ano 11 38 38
13 121747 79950 Ano Ano 11 34 34
14 112875 62509 Ano Ano 11 21 21
15 120240 79155 Ne Ne 20 16 16
16 127079 82618 Ne - 90 0
Průměr 51 51
Odchylka 416 416
Směrodatná odchylka 20 20
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1301-Geografie 1301R004-Fyzická geografie a geoekologie 7-Bakalářský Prezenční 62
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 124883 81562 Ano Ano 11 98 98
2 122664 36517 Ano Ano 11 96 96
3 112211 74625 Ano Ano 11 95 95
4 113716 75519 Ano Ano 11 94 94
5 110473 73668 Ano Ano 11 92 92
6 118249 78099 Ano Ano 11 87 87
7 119111 75402 Ano Ano 11 86 86
8 118647 78316 Ano Ano 11 85 85
9 117815 77849 Ano Ano 11 80 80
10 120023 79040 Ano Ano 11 79 79
11 111492 74087 Ano Ano 11 78 78

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
11 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R004-Fyzická geografie a geoekologie 7-Bakalářský Prezenční 62
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
12-13 114837 76132 Ano Ano 11 77 77
12-13 118045 77988 Ano Ano 11 77 77
14 126083 82116 Ano Ano 11 76 76
15 122179 74413 Ano Ano 11 74 74
16 114338 75847 Ano Ano 11 72 72
17 118345 78145 Ano Ano 11 69 69
18 118271 78113 Ano Ano 11 67 67
19-20 114288 75825 Ano Ano 11 66 66
19-20 125354 81801 Ano Ano 11 66 66
21 113832 75589 Ano Ano 11 63 63
22-23 124027 81140 Ano Ano 11 62 62
22-23 124336 81313 Ano Ano 11 62 62
24 121460 79805 Ano Ano 11 61 61
25-26 125204 65256 Ano Ano 11 58 58
25-26 115122 76274 Ano Ano 11 58 58
27-29 120027 79045 Ano Ano 11 57 57
27-29 121917 80049 Ano Ano 11 57 57
27-29 124346 81299 Ano Ano 11 57 57
30 110805 36885 Ano Ano 11 56 56
31-33 117757 75604 Ano Ano 11 55 55
31-33 114801 75908 Ano Ano 11 55 55
31-33 115559 76534 Ano Ano 11 55 55
34 119791 48812 Ano Ano 11 54 54
35-36 125381 81806 Ano Ano 11 53 53
35-36 126250 82181 Ano Ano 11 53 53
37 118315 77517 Ano Ano 11 52 52
38-39 118397 78176 Ano Ano 11 50 50
38-39 122404 80151 Ano Ano 11 50 50
40 121298 79726 Ano Ano 11 49 49
41 117917 77903 Ano Ano 11 47 47

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
12 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R004-Fyzická geografie a geoekologie 7-Bakalářský Prezenční 62
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
42 118308 78137 Ano Ano 11 45 45
43-45 118690 78336 Ano Ano 11 44 44
43-45 118760 78388 Ano Ano 11 44 44
43-45 121753 79954 Ano Ano 11 44 44
46 117213 77233 Ano Ne 30 39 39
47 113887 75609 Ano Ne 30 37 37
48-50 114103 74950 Ano Ne 30 35 35
48-50 116790 76722 Ano Ne 30 35 35
48-50 119263 78653 Ano Ne 30 35 35
51 115700 76609 Ano Ne 30 32 32
52 111554 74242 Ano Ne 30 31 31
53-54 118613 77645 Ano Ne 30 30 30
53-54 119366 77654 Ano Ne 30 30 30
55 124302 81230 Ano Ne 30 29 29
56 121646 79893 Ano Ne 30 24 24
57 120754 79437 Ano Ne 30 22 22
58 123933 81087 Ne Ne 20 20 20
59 124312 81258 Ne Ne 20 16 16
60 123866 81067 Ne Ne 20 6 6
61-62 116515 42078 Ne - 90 0
61-62 116981 48694 Ne - 90 0
Průměr 56 56
Odchylka 475 475
Směrodatná odchylka 22 22
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
13 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 131
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1-2 114493 75400 Ano Ano 11 96 96
1-2 121006 79583 Ano Ano 11 96 96
3-4 121857 80009 Ano Ano 11 93 93
3-4 123281 80770 Ano Ano 11 93 93
5 110590 73668 Ano Ano 11 92 92
6-8 114067 73407 Ano Ano 11 91 91
6-8 113990 75682 Ano Ano 11 91 91
6-8 126781 82425 Ano Ano 11 91 91
9-11 111504 74215 Ano Ano 11 89 89
9-11 115826 76678 Ano Ano 11 89 89
9-11 117890 77882 Ano Ano 11 89 89
12-13 110686 73763 Ano Ano 11 88 88
12-13 118589 78278 Ano Ano 11 88 88
14-15 114336 75846 Ano Ano 11 87 87
14-15 120969 79556 Ano Ano 11 87 87
16 118204 78076 Ano Ano 11 86 86
17 124689 80895 Ano Ano 11 85 85
18-19 122640 79277 Ano Ano 11 84 84
18-19 120874 79502 Ano Ano 11 84 84
20-24 120526 30130 Ano Ano 11 83 83
20-24 122252 56619 Ano Ano 11 83 83
20-24 121897 68346 Ano Ano 11 83 83
20-24 114181 75788 Ano Ano 11 83 83
20-24 115529 75802 Ano Ano 11 83 83
25-26 115217 76340 Ano Ano 11 82 82
25-26 122755 79509 Ano Ano 11 82 82
27-28 115806 76669 Ano Ano 11 81 81
27-28 121844 79999 Ano Ano 11 81 81
29-31 111809 74376 Ano Ano 11 80 80
29-31 116414 77033 Ano Ano 11 80 80

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
14 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 131
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
29-31 121494 79821 Ano Ano 11 80 80
32-33 112713 74922 Ano Ano 11 79 79
32-33 113264 75244 Ano Ano 11 79 79
34-36 111488 74087 Ano Ano 11 78 78
34-36 112078 74537 Ano Ano 11 78 78
34-36 121393 79770 Ano Ano 11 78 78
37 118995 78510 Ano Ano 11 77 77
38-39 109966 73432 Ano Ano 11 76 76
38-39 126656 80619 Ano Ano 11 76 76
40-41 122206 65481 Ano Ano 11 75 75
40-41 113546 75443 Ano Ano 11 75 75
42-45 110900 36500 Ano Ano 11 73 73
42-45 118250 78102 Ano Ano 11 73 73
42-45 119309 78669 Ano Ano 11 73 73
42-45 120344 79226 Ano Ano 11 73 73
46 111357 63817 Ano Ano 11 72 72
47-48 114606 75997 Ano Ano 11 71 71
47-48 115268 76368 Ano Ano 11 71 71
49-50 117120 75496 Ano Ano 11 70 70
49-50 118478 78215 Ano Ano 11 70 70
51-55 123393 52141 Ano Ano 11 69 69
51-55 117873 64536 Ano Ano 11 69 69
51-55 111969 74456 Ano Ano 11 69 69
51-55 114898 76173 Ano Ano 11 69 69
51-55 123475 80880 Ano Ano 11 69 69
56-60 124694 25478 Ano Ano 11 68 68
56-60 111700 74313 Ano Ano 11 68 68
56-60 114379 75874 Ano Ano 11 68 68
56-60 116881 77305 Ano Ano 11 68 68
56-60 121921 79696 Ano Ano 11 68 68

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
15 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 131
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
61 119720 78875 Ano Ano 11 67 67
62-65 115583 76547 Ano Ano 11 65 65
62-65 124963 77573 Ano Ano 11 65 65
62-65 118817 78412 Ano Ano 11 65 65
62-65 125303 78794 Ano Ano 11 65 65
66-68 114869 76157 Ano Ano 11 64 64
66-68 115586 76361 Ano Ano 11 64 64
66-68 122843 80533 Ano Ano 11 64 64
69 123995 77577 Ano Ano 11 63 63
70-72 117796 48941 Ano Ano 11 62 62
70-72 111190 74024 Ano Ano 11 62 62
70-72 121035 79595 Ano Ano 11 62 62
73 119459 78741 Ano Ano 11 61 61
74 124938 58322 Ano Ano 11 60 60
75 115931 76730 Ano Ne 30 59 59
76-77 123937 74425 Ano Ne 30 58 58
76-77 111984 74466 Ano Ne 30 58 58
78-80 118633 65772 Ano Ne 30 57 57
78-80 113377 75316 Ano Ne 30 57 57
78-80 123962 81113 Ano Ne 30 57 57
81 110803 36885 Ano Ne 30 56 56
82-83 110808 65461 Ano Ne 30 55 55
82-83 118427 78188 Ano Ne 30 55 55
84-86 111164 54390 Ano Ne 30 53 53
84-86 113651 75486 Ano Ne 30 53 53
84-86 116919 77335 Ano Ne 30 53 53
87 118001 77961 Ano Ne 30 52 52
88 122910 42572 Ano Ne 30 50 50
89-91 112461 74779 Ano Ne 30 48 48
89-91 117409 77629 Ano Ne 30 48 48

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
16 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 131
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
89-91 117784 77832 Ano Ne 30 48 48
92-95 110262 73518 Ano Ne 30 46 46
92-95 117459 77652 Ano Ne 30 46 46
92-95 118103 78020 Ano Ne 30 46 46
92-95 120856 79487 Ano Ne 30 46 46
96-97 127014 39060 Ano Ne 30 45 45
96-97 117650 77738 Ano Ne 30 45 45
98 115481 75084 Ano Ne 30 44 44
99 111794 74366 Ano Ne 30 43 43
100 115901 76718 Ano Ne 30 41 41
101 117963 77935 Ano Ne 30 40 40
102 117651 77737 Ano Ne 30 39 39
103 116828 77270 Ano Ne 30 37 37
104-106 115386 49156 Ano Ne 30 34 34
104-106 120781 79456 Ano Ne 30 34 34
104-106 124359 81337 Ano Ne 30 34 34
107 125061 81642 Ano Ne 30 33 33
108 113896 65169 Ano Ne 30 32 32
109 120889 67675 Ano Ne 30 31 31
110-111 121052 79597 Ano Ne 30 30 30
110-111 124348 81336 Ano Ne 30 30 30
112 124265 81230 Ne Ne 20 29 29
113-115 118162 78053 Ne Ne 20 27 27
113-115 119897 78954 Ne Ne 20 27 27
113-115 123661 80965 Ne Ne 20 27 27
116 111727 74327 Ne Ne 20 26 26
117-118 119947 78983 Ne Ne 20 24 24
117-118 119994 79027 Ne Ne 20 24 24
119 119716 78856 Ne Ne 20 20 20
120 117437 77638 Ne Ne 20 17 17

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
17 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R009-Politická a kulturní geografie 7-Bakalářský Prezenční 131
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
121 124271 81258 Ne Ne 20 16 16
122 125207 81671 Ne Ne 20 11 11
123 126188 65105 Ne Ne 20 9 9
124 124321 81321 Ne Ne 20 5 5
125 119950 78987 Ne Ne 20 4 4
126 119452 78748 Ne Ne 20 1 1
127-131 126186 44783 Ne - 90 0
127-131 113499 47189 Ne - 90 0
127-131 125712 66281 Ne - 90 0
127-131 124238 81260 Ne - 90 0
127-131 126569 82311 Ne - 90 0
Průměr 61 61
Odchylka 528 528
Směrodatná odchylka 23 23
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Kombinovaná 78
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
1-2 127657 6470 Ano Ano 10 95 95
1-2 128028 83170 Ano Ano 10 95 95
3-5 128292 45385 Ano Ano 10 90 90
3-5 128897 78428 Ano Ano 10 90 90
3-5 127739 83007 Ano Ano 10 90 90
6 128756 83485 Ano Ano 10 85 85
7-9 128212 83265 Ano Ano 10 80 80
7-9 128509 83402 Ano Ano 10 80 80
7-9 129066 83611 Ano Ano 10 80 80

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
18 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Kombinovaná 78
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
10-12 128219 62921 Ano Ano 10 75 75
10-12 128149 83229 Ano Ano 10 75 75
10-12 128800 83507 Ano Ano 10 75 75
13-15 128449 83365 Ano Ano 10 70 70
13-15 128483 83385 Ano Ano 10 70 70
13-15 128830 83523 Ano Ano 10 70 70
16-19 128921 7212 Ano Ano 10 65 65
16-19 128678 22122 Ano Ano 10 65 65
16-19 128264 48297 Ano Ano 10 65 65
16-19 129071 83614 Ano Ano 10 65 65
20-23 128625 15779 Ano Ano 10 60 60
20-23 128801 58675 Ano Ano 10 60 60
20-23 127806 83051 Ano Ano 10 60 60
20-23 128728 83466 Ano Ano 10 60 60
24-27 128995 35534 Ano Ano 10 55 55
24-27 128637 83437 Ano Ano 10 55 55
24-27 128937 83563 Ano Ano 10 55 55
24-27 128940 83567 Ano Ano 10 55 55
28-35 128965 13165 Ano Ano 10 50 50
28-35 127882 37495 Ano Ano 10 50 50
28-35 127516 79113 Ano Ano 10 50 50
28-35 127597 82945 Ano Ano 10 50 50
28-35 127809 83055 Ano Ano 10 50 50
28-35 127909 83104 Ano Ano 10 50 50
28-35 128581 83423 Ano Ano 10 50 50
28-35 128893 83553 Ano Ano 10 50 50
36-38 128408 37751 Ano Ano 10 45 45
36-38 127864 45292 Ano Ano 10 45 45
36-38 128476 77284 Ano Ano 10 45 45
39-45 127785 18900 Ano Ano 10 40 40

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
19 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Kombinovaná 78
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
39-45 128928 34973 Ano Ano 10 40 40
39-45 127872 56666 Ano Ano 10 40 40
39-45 127590 82943 Ano Ano 10 40 40
39-45 127874 83094 Ano Ano 10 40 40
39-45 128789 83496 Ano Ano 10 40 40
39-45 128925 83531 Ano Ano 10 40 40
46-47 128796 83500 Ne Ne 20 25 25
46-47 129016 83596 Ne Ne 20 25 25
48-49 127792 1955 Ne Ne 20 20 20
48-49 128908 83556 Ne Ne 20 20 20
50-51 129029 80508 Ne Ne 20 15 15
50-51 128784 83494 Ne Ne 20 15 15
52-53 128891 70591 Ne Ne 20 10 10
52-53 128989 83586 Ne Ne 20 10 10
54-78 128981 43508 Ne Ne 20 0 0
54-78 127881 54954 Ne Ne 20 0 0
54-78 128714 83458 Ne Ne 20 0 0
54-78 129069 83613 Ne Ne 20 0 0
54-78 128734 23580 Ne - 90 0 0
54-78 128713 39905 Ne - 90 0 0
54-78 128846 40778 Ne - 90 0 0
54-78 128736 41663 Ne - 90 0 0
54-78 128924 48812 Ne - 90 0 0
54-78 128952 55197 Ne - 90 0 0
54-78 129031 55636 Ne - 90 0 0
54-78 127621 65021 Ne - 90 0 0
54-78 128327 74242 Ne - 90 0 0
54-78 128795 76026 Ne - 90 0 0
54-78 128410 77733 Ne - 90 0 0
54-78 128865 80860 Ne - 90 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
20 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Kombinovaná 78
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
54-78 127740 82352 Ne - 90 0 0
54-78 128593 83426 Ne - 90 0 0
54-78 128818 83517 Ne - 90 0 0
54-78 128834 83526 Ne - 90 0 0
54-78 128866 83541 Ne - 90 0 0
54-78 128963 83577 Ne - 90 0 0
54-78 129037 83582 Ne - 90 0 0
54-78 129099 83618 Ne - 90 0 0
54-78 129147 82560 Ne - 0 0
Průměr 37 37
Odchylka 991 991
Směrodatná odchylka 31 31
Poh .. Pohovor
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Prezenční 108
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 112634 41376 Ano Ano 11 94 94
2-3 110474 73668 Ano Ano 11 92 92
2-3 124123 81184 Ano Ano 11 92 92
4-5 118604 78290 Ano Ano 11 91 91
4-5 122166 80192 Ano Ano 11 91 91
6-7 111506 74215 Ano Ano 11 89 89
6-7 117886 77882 Ano Ano 11 89 89
8 118846 78427 Ano Ano 11 87 87
9 121809 79502 Ano Ano 11 84 84
10 122211 25802 Ano Ano 11 82 82
11-12 117121 77453 Ano Ano 11 80 80

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
21 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Prezenční 108
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
11-12 119212 78621 Ano Ano 11 80 80
13 111865 74408 Ano Ano 11 79 79
14 122439 80312 Ano Ano 11 78 78
15-16 120413 66079 Ano Ano 11 77 77
15-16 112325 73232 Ano Ano 11 77 77
17-19 118549 78257 Ano Ano 11 76 76
17-19 122980 80619 Ano Ano 11 76 76
17-19 123982 80710 Ano Ano 11 76 76
20-21 116095 75970 Ano Ano 11 73 73
20-21 119297 78669 Ano Ano 11 73 73
22 114591 75997 Ano Ano 11 71 71
23 118391 76469 Ano Ano 11 70 70
24-26 119441 77926 Ano Ano 11 69 69
24-26 121531 79845 Ano Ano 11 69 69
24-26 122058 80122 Ano Ano 11 69 69
27-28 116402 75247 Ano Ano 11 68 68
27-28 120375 79246 Ano Ano 11 68 68
29 115825 76680 Ano Ano 11 67 67
30 114250 75809 Ano Ano 11 66 66
31-34 126556 69075 Ano Ano 11 65 65
31-34 115088 76256 Ano Ano 11 65 65
31-34 115184 76298 Ano Ano 11 65 65
31-34 118810 78412 Ano Ano 11 65 65
35-37 120412 49384 Ano Ano 11 64 64
35-37 117645 77585 Ano Ano 11 64 64
35-37 122852 80533 Ano Ano 11 64 64
38-40 117297 77577 Ano Ano 11 63 63
38-40 118712 78354 Ano Ano 11 63 63
38-40 124627 81482 Ano Ano 11 63 63
41-44 116239 76900 Ano Ano 11 62 62

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
22 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Prezenční 108
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
41-44 116600 76903 Ano Ano 11 62 62
41-44 116735 77220 Ano Ano 11 62 62
41-44 121045 79595 Ano Ano 11 62 62
45 121459 79805 Ano Ano 11 61 61
46-48 114241 75806 Ano Ano 11 59 59
46-48 115925 76730 Ano Ano 11 59 59
46-48 121920 80048 Ano Ano 11 59 59
49-50 122931 74425 Ano Ano 11 58 58
49-50 122703 80455 Ano Ano 11 58 58
51-52 123394 65772 Ano Ano 11 57 57
51-52 117735 77798 Ano Ano 11 57 57
53-54 113874 75604 Ano Ano 11 55 55
53-54 115995 76767 Ano Ano 11 55 55
55-56 113652 75486 Ano Ano 11 53 53
55-56 113946 75646 Ano Ano 11 53 53
57 117200 77517 Ano Ano 11 52 52
58-59 111422 68313 Ano Ano 11 51 51
58-59 117737 77800 Ano Ano 11 51 51
60-62 124824 66661 Ano Ano 11 50 50
60-62 115812 76671 Ano Ano 11 50 50
60-62 122403 80151 Ano Ano 11 50 50
63-65 110713 64272 Ano Ano 11 49 49
63-65 114255 75703 Ano Ano 11 49 49
63-65 121297 79726 Ano Ano 11 49 49
66 114907 74779 Ano Ano 11 48 48
67-69 114110 75745 Ano Ano 11 46 46
67-69 119340 78690 Ano Ano 11 46 46
67-69 123379 80799 Ano Ano 11 46 46
70 114939 76202 Ano Ano 11 45 45
71 120888 79506 Ano Ano 11 43 43

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
23 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Prezenční 108
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
72 115909 76718 Ano Ano 11 41 41
73 123313 80237 Ano Ano 11 40 40
74-76 113254 75237 Ano Ne 30 39 39
74-76 117657 77737 Ano Ne 30 39 39
74-76 123852 79090 Ano Ne 30 39 39
77-79 116822 77270 Ano Ne 30 37 37
77-79 121101 79621 Ano Ne 30 37 37
77-79 123272 80597 Ano Ne 30 37 37
80-82 117148 77474 Ano Ne 30 35 35
80-82 123425 80852 Ano Ne 30 35 35
80-82 126533 82295 Ano Ne 30 35 35
83-84 114026 75695 Ano Ne 30 34 34
83-84 120791 79456 Ano Ne 30 34 34
85 110354 45292 Ano Ne 30 33 33
86-87 113895 65169 Ano Ne 30 32 32
86-87 124525 78260 Ano Ne 30 32 32
88 124553 81448 Ano Ne 30 30 30
89-90 118200 78078 Ne Ne 20 28 28
89-90 121122 79633 Ne Ne 20 28 28
91 122726 80464 Ne Ne 20 26 26
92 121624 79893 Ne Ne 20 24 24
93 121791 79973 Ne Ne 20 23 23
94 112154 74597 Ne Ne 20 20 20
95 118493 76347 Ne Ne 20 19 19
96 112519 74676 Ne Ne 20 16 16
97-99 112671 74906 Ne Ne 20 15 15
97-99 120324 79214 Ne Ne 20 15 15
97-99 123166 80721 Ne Ne 20 15 15
100 121154 79649 Ne Ne 20 12 12
101 120656 41541 Ne Ne 20 11 11

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
24 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1301R020-Geografie a regionální rozvoj 7-Bakalářský Prezenční 108
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
102 120036 69834 Ne Ne 20 10 10
103 120222 78929 Ne Ne 20 7 7
104 118938 78485 Ne Ne 20 6 6
105 125819 68693 Ne Ne 20 4 4
106 124596 81463 Ne Ne 20 3 3
107-108 124919 81590 Ne - 90 0
107-108 126006 82077 Ne - 90 0
Průměr 52 52
Odchylka 526 526
Směrodatná odchylka 23 23
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1302R006-Kartografie a geoinformatika 7-Bakalářský Prezenční 37
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1-2 124973 36517 Ano Ano 11 96 96
1-2 110851 64958 Ano Ano 11 96 96
3 118839 78427 Ano Ano 11 87 87
4 110586 58736 Ano Ano 11 86 86
5 113163 36485 Ano Ano 11 80 80
6 124776 81529 Ano Ano 11 77 77
7 121321 78257 Ano Ano 11 76 76
8 111874 74413 Ano Ano 11 74 74
9 126162 82150 Ano Ano 11 71 71
10 117566 29266 Ano Ano 11 69 69
11 113058 75136 Ano Ano 11 68 68
12-13 118275 78113 Ano Ano 11 67 67
12-13 119711 78875 Ano Ano 11 67 67

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
25 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 1302R006-Kartografie a geoinformatika 7-Bakalářský Prezenční 37
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
14-15 121375 53496 Ano Ano 11 62 62
14-15 118728 74219 Ano Ano 11 62 62
16-18 113923 75632 Ano Ano 11 61 61
16-18 116046 76800 Ano Ano 11 61 61
16-18 124461 81393 Ano Ano 11 61 61
19 119577 78817 Ano Ano 11 60 60
20 124248 81271 Ano Ano 11 59 59
21 125222 65256 Ano Ano 11 58 58
22-24 113237 73856 Ano Ano 11 55 55
22-24 117627 75604 Ano Ano 11 55 55
22-24 122212 79968 Ano Ano 11 55 55
25 126187 66416 Ano Ano 11 54 54
26-27 111015 73927 Ano Ano 11 53 53
26-27 126280 82181 Ano Ano 11 53 53
28 116841 77283 Ano Ano 11 47 47
29 112043 74510 Ano Ano 11 42 42
30-31 114633 54045 Ano Ano 11 39 39
30-31 118737 78373 Ano Ano 11 39 39
32 126536 82295 Ano Ano 11 35 35
33-34 119619 78497 Ano Ano 11 30 30
33-34 121068 79597 Ano Ano 11 30 30
35 125545 76830 Ne Ne 20 15 15
36 120049 69834 Ne Ne 20 10 10
37 123332 54707 Ne - 90 0
Průměr 59 59
Odchylka 400 400
Směrodatná odchylka 20 20
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
26 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3042-Ge-Aj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 17
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api OSP
1 118039 14781 Ano Ano 11 166 91 75
2 125387 75244 Ano Ano 11 159 80 79
3 121877 80028 Ano Ano 11 143 74 69
4 113317 74537 Ne Ne 20 121 43 78
5 126093 82116 Ne Ne 20 117 41 76
6 126515 82292 Ne Ne 20 114 44 70
7 114515 75961 Ne Ne 20 106 81 25
8 123385 80815 Ne Ne 20 100 41 59
9 110591 73668 Ne Ne 20 92 92
10 121222 79237 Ne Ne 20 91 47 44
11 115153 76132 Ne Ne 20 77 77
12 116683 77193 Ne Ne 20 76 34 42
13 126929 45091 Ne Ne 20 60 60
14 123108 76080 Ne Ne 20 51 24 27
15 113701 75511 Ne Ne 20 39 39
16 119107 78569 Ne Ne 20 18 18
17 112350 42918 Ne - 90 0
Průměr 96 55 58
Odchylka 1736 464 550
Směrodatná odchylka 42 22 23
Api .. Angličtina-písemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
27 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3043-Ge-Fj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Fra OSP
1 111280 74088 Ano Ano 11 149 86 63
Průměr 149 86 63
Odchylka ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ******
Fra .. Francouzština
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1301-Geografie 3044-Ge-Nj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 3
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
NJP OSP
1 110416 73636 Ano Ano 11 360 90 90
2 122797 79109 Ne Ne 20 68 34
3 121610 79885 Ne - 90 0
Průměr 214 90 62
Odchylka 42632 ****** 1568
Směrodatná odchylka 206 ****** 40
NJP .. Nj - pisemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
28 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3047-Ge-Sj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Špa
1 116442 77033 Ano Ano 11 160 80 80
2 110124 73518 Ne Ne 20 46 46
3 113392 74993 Ne Ne 20 27 27
Průměr 78 51 80
Odchylka 5174 721 ******
Směrodatná odchylka 72 27 ******
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Špa .. Španělština
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1301-Geografie 3048-Ge-In 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 5
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 113658 75487 Ano Ano 11 132 66
2 120345 78842 Ano Ano 11 122 61
3 117170 77449 Ano Ne 30 80 40
4 124778 73888 Ne Ne 20 50 25
5 116215 76882 Ne Ne 20 38 19
Průměr 84 42
Odchylka 1759 440
Směrodatná odchylka 42 21
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
29 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3175-Ge-Čj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 5
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Češ OSP
1 114608 75997 Ano Ano 11 171 100 71
2 115771 64388 Ano Ano 11 149 90 59
3 125632 81902 Ano Ano 11 139 85 54
4 116720 77209 Ano Ano 11 131 70 61
5 122713 76252 Ne Ne 20 121 85 36
Průměr 142 86 56
Odchylka 365 118 166
Směrodatná odchylka 19 11 13
Češ .. Čeština
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3441-Ge-Zsv 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 11
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Zák
1 120592 65247 Ano Ano 11 149 77 72
2 111485 65903 Ano Ano 11 145 75 70
3 112675 64388 Ano Ano 11 124 59 65
4 112842 74942 Ano Ano 11 90 41 49
5 112850 75006 Ne Ne 20 95 59 36
6 120354 79234 Ne Ne 20 81 52 29
7 125299 81748 Ne Ne 20 51 51
8 117593 76026 Ne Ne 20 40 40
9 113897 65169 Ne Ne 20 32 32
10-11 120010 46904 Ne - 90 0
10-11 125775 70943 Ne - 90 0
Průměr 90 54 54
Odchylka 1894 235 335
Směrodatná odchylka 44 15 18

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
30 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3441-Ge-Zsv 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 11
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Zák .. Základy společenských věd
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3442-Ge-Hi 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 13
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP OSP
1 114068 73407 Ano Ano 11 178 87 91
2 110539 63618 Ano Ano 11 157 70 87
3 115086 76256 Ano Ano 11 111 46 65
4 110541 71786 Ano Ano 11 110 49 61
5 119288 77903 Ano Ano 11 103 56 47
6 113215 75211 Ne Ne 20 91 37 54
7 115863 76695 Ne Ne 20 90 22 68
8 117668 77747 Ne Ne 20 82 82
9 120341 79223 Ne Ne 20 81 81
10 117973 76413 Ne Ne 20 78 78
11 120772 66623 Ne Ne 20 72 72
12 117199 75403 Ne Ne 20 68 36 32
13 120705 78053 Ne Ne 20 27 27
Průměr 96 50 65
Odchylka 1487 424 411
Směrodatná odchylka 39 21 20
HJP .. Historie - písemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
31 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3442-Ge-Hi 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 13
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3445-Ge-Hv 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HuV OSP
1 124716 81442 Ne Ne 20 120 100 20
Průměr 120 100 20
Odchylka ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ******
HuV .. Hudební výchova
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
32 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3447-Ge-Ov 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 12
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 116148 76845 Ano Ano 11 132 66
2 112674 64388 Ano Ano 11 118 59
3 127025 2879 Ano Ano 11 108 54
4-5 119115 70924 Ano Ano 11 88 44
4-5 117314 77578 Ano Ano 11 88 44
6 112841 74942 Ano Ano 11 82 41
7 117904 76252 Ne Ne 20 72 36
8 123048 77654 Ne Ne 20 60 30
9 115720 75000 Ne Ne 20 58 29
10 120842 70295 Ne Ne 20 42 21
11 124263 81278 Ne Ne 20 16 8
12 117694 77761 Ne Ne 20 12 6
Průměr 73 37
Odchylka 1417 354
Směrodatná odchylka 38 19
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1301-Geografie 3449-Ge-Tv 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 24
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Těl
1 109981 73445 Ano Ano 11 120 91 29
2 113495 75402 Ano Ano 11 119 86 33
3 126106 82129 Ano Ano 11 118 77 41
4-5 111812 74376 Ano Ano 11 114 80 34
4-5 126094 82116 Ano Ano 11 114 76 38
6 126753 78629 Ano Ano 11 108 61 47
7 121750 79952 Ano Ano 11 103 63 40
8 117177 77500 Ano Ano 11 100 58 42

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
33 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3449-Ge-Tv 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 24
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Těl
9 117542 77686 Ano Ne 30 95 49 46
10-11 111239 74056 Ano Ne 30 93 53 40
10-11 113835 75589 Ano Ne 30 93 63 30
12 122842 80531 Ano Ne 30 89 58 31
13 116346 76974 Ano Ne 30 84 37 47
14 113429 70990 Ano Ne 30 78 42 36
15 123681 80738 Ano Ne 30 75 37 38
16 116370 76994 Ne Ne 20 72 26 46
17 114739 66099 Ne Ne 20 67 29 38
18 122546 79861 Ne Ne 20 65 43 22
19 121727 78217 Ne Ne 20 58 37 21
20-21 117316 77336 Ne Ne 20 51 6 45
20-21 120317 78413 Ne Ne 20 51 14 37
22 124791 58623 Ne Ne 20 45 19 26
23 122723 79090 Ne Ne 20 39 39 0
24 124394 10718 Ne - 90 0
Průměr 85 50 35
Odchylka 649 538 116
Směrodatná odchylka 25 23 11
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
34 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1301-Geografie 3450-Ge-Vv 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP VýV
1 122922 80202 Ne Ne 20 67 53 14
Průměr 67 53 14
Odchylka ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ******
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
VýV .. Výtvarná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1407-Chemie 1407R005-Chemie 7-Bakalářský Prezenční 37
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 120967 79542 Ano Ano 11 88 88
2 114755 76095 Ano Ano 11 86 86
3 117764 77816 Ano Ano 11 74 74
4 114074 75724 Ano Ano 11 73 73
5-6 120016 73449 Ano Ano 11 69 69
5-6 122322 80255 Ano Ano 11 69 69
7 121949 26221 Ano Ano 11 65 65
8 116185 76324 Ano Ano 11 64 64
9-10 114728 73814 Ano Ano 11 59 59
9-10 113783 75559 Ano Ano 11 59 59
11 121879 80024 Ano Ano 11 56 56
12 119671 68104 Ano Ano 11 52 52
13 112717 74924 Ano Ano 11 46 46
14-15 113049 74997 Ano Ano 11 42 42
14-15 122292 80239 Ano Ano 11 42 42
16 121970 67533 Ano Ano 11 36 36
17 116063 76810 Ano Ano 11 35 35
18 110329 39733 Ano Ano 11 33 33

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
35 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 1407R005-Chemie 7-Bakalářský Prezenční 37
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
19-21 112668 74903 Ano Ano 11 32 32
19-21 113574 75454 Ano Ano 11 32 32
19-21 117138 77465 Ano Ano 11 32 32
22-23 110817 73839 Ano Ano 11 31 31
22-23 112628 74871 Ano Ano 11 31 31
24 113280 75253 Ano Ano 11 28 28
25 116191 76870 Ano Ano 11 26 26
26 119584 78824 Ano Ano 11 23 23
27 115614 76560 Ne Ne 20 18 18
28 125802 81970 Ne Ne 20 17 17
29-30 117743 77803 Ne Ne 20 15 15
29-30 123001 80627 Ne Ne 20 15 15
31 117174 77496 Ne Ne 20 8 8
32 120869 73326 Ne Ne 20 7 7
33 110431 73424 Ne Ne 20 3 3
34-37 118447 65298 Ne - 90 0
34-37 116253 76907 Ne - 90 0
34-37 116283 76926 Ne - 90 0
34-37 116288 76934 Ne - 90 0
Průměr 41 41
Odchylka 546 546
Směrodatná odchylka 23 23
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
36 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3028-Ch-Aj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api OSP
1-2 111681 74307 Ne Ne 20 0 85
1-2 114313 75204 Ne Ne 20 0 47
Průměr 0 66
Odchylka 0 722
Směrodatná odchylka 0 27
Api .. Angličtina-písemný test
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3034-Ch-Ma 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 125016 81623 Ano Ano 11 92 46
2 120205 79146 Ano Ano 11 40 20
Průměr 66 33
Odchylka 1352 338
Směrodatná odchylka 37 18
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
37 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3035-Ch-Ge 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 125674 69456 Ano Ano 11 88 44
Průměr 88 44
Odchylka ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ******
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3036-Ch-Bi 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 66
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 114798 76113 Ano Ano 11 192 96
2 115101 74971 Ano Ano 11 178 89
3 120945 79542 Ano Ano 11 176 88
4 112573 64914 Ano Ano 11 170 85
5 116460 77068 Ano Ano 11 166 83
6 126700 76200 Ano Ano 11 158 79
7 109765 73317 Ano Ano 11 154 77
8 120830 78763 Ano Ano 11 152 76
9 115885 76704 Ano Ano 11 150 75
10-11 115587 76548 Ano Ano 11 148 74
10-11 117761 77816 Ano Ano 11 148 74
12 122938 47720 Ano Ano 11 146 73
13 123384 80828 Ano Ano 11 142 71
14-15 116660 75765 Ano Ano 11 140 70
14-15 115914 76717 Ano Ano 11 140 70
16-18 109990 73449 Ano Ano 11 138 69
16-18 114263 75817 Ano Ano 11 138 69
16-18 114618 76013 Ano Ano 11 138 69

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
38 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3036-Ch-Bi 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 66
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
19 114851 76148 Ano Ano 11 136 68
20 126703 76198 Ano Ano 11 134 67
21 116840 75440 Ano Ano 11 132 66
22-24 116713 43224 Ano Ano 11 126 63
22-24 110279 73552 Ano Ano 11 126 63
22-24 116410 77025 Ano Ano 11 126 63
25-26 119200 47846 Ano Ano 11 120 60
25-26 111412 74169 Ano Ano 11 120 60
27 115874 76696 Ano Ano 11 116 58
28-29 115741 74654 Ano Ano 11 114 57
28-29 119954 78982 Ano Ano 11 114 57
30-31 122245 64949 Ano Ano 11 112 56
30-31 116913 77334 Ano Ano 11 112 56
32 115627 76567 Ano Ano 11 110 55
33-36 113594 75462 Ano Ano 11 108 54
33-36 115673 76592 Ano Ano 11 108 54
33-36 116398 76790 Ano Ano 11 108 54
33-36 118006 77967 Ano Ano 11 108 54
37 120116 79087 Ano Ano 11 102 51
38 125988 82067 Ano Ano 11 100 50
39-43 111778 74036 Ano Ano 11 92 46
39-43 114093 75735 Ano Ano 11 92 46
39-43 114261 75815 Ano Ano 11 92 46
39-43 116810 77263 Ano Ano 11 92 46
39-43 117776 77825 Ano Ano 11 92 46
44 113124 75167 Ano Ano 11 90 45
45 124918 81585 Ano Ano 11 88 44
46-47 121023 79592 Ano Ano 11 84 42
46-47 126919 82535 Ano Ano 11 84 42
48 121105 79093 Ano Ano 11 80 40

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
39 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3036-Ch-Bi 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 66
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
49 117613 76265 Ano Ne 30 76 38
50 120088 79026 Ano Ne 30 72 36
51 118410 65581 Ano Ne 30 70 35
52 112666 74903 Ano Ne 30 64 32
53 111464 73839 Ano Ne 30 62 31
54-55 113169 75184 Ano Ne 30 60 30
54-55 113979 75678 Ano Ne 30 60 30
56 117010 77132 Ano Ne 30 58 29
57 113766 75544 Ano Ne 30 52 26
58 109793 73329 Ano Ne 30 50 25
59 115629 76569 Ano Ne 30 48 24
60 122397 47788 Ano Ne 30 46 23
61 123537 80894 Ne Ne 20 16 8
62-66 118089 78007 Ne - 90 0
62-66 119906 78965 Ne - 90 0
62-66 124447 81384 Ne - 90 0
62-66 126498 82285 Ne - 90 0
62-66 126787 82430 Ne - 90 0
Průměr 110 55
Odchylka 1453 363
Směrodatná odchylka 38 19
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
40 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3181-Ch-Čj 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Češ OSP
1 117032 77395 Ano Ano 11 174 90 84
2 117026 77132 Ano Ano 11 109 80 29
Průměr 142 85 57
Odchylka 2113 50 1513
Směrodatná odchylka 46 7 39
Češ .. Čeština
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3463-Ch-Ov 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 109684 62003 Ano Ano 11 150 75
Průměr 150 75
Odchylka ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ******
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2008/09 23.06.2008
41 / 106

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR B1407-Chemie 3465-Ch-Tv 2ob.
7-Bakalářský Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Těl
1 112715 74924 Ano Ano 11 82 46 36
2 116804 77186 Ano Ano 11 72 22 50
3 115632 76567 Ne Ne 20 55 55
Průměr 70 41 43
Odchylka 186 291 98
Směrodatná odchylka 14 17 10
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B1501-Biologie 1501R015-Systematická biologie a ekologie 7-Bakalářský Prezenční 122
FPR
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 113503 75406 Ano Ano 11 97 97
2 109874 73375 Ano Ano 11 95 95
3-4 120854 79492 Ano Ano 11 92 92
3-4 124245 80670 Ano Ano 11 92 92
5 112869 73602 Ano Ano 11 91 91
6 118051 75979 Ano Ano 11 88 88
7-8 115772 76648 Ano Ano 11 87 87
7-8 116054 76804 Ano Ano 11 87 87
9-10 109743 73308 Ano Ano 11 86 86
9-10 110063 73481 Ano Ano 11 86 86
11-12 112397 74263 Ano Ano 11 83 83
11-12 115782 76654 Ano Ano 11 83 83
13-15 119492 64377 Ano Ano 11 82 82
13-15 121131 79634 Ano Ano 11 82 82
13-15 123255 80763 Ano Ano 11 82 82
16