Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

ZPRÁVA O KONÁNÍ A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
NA PEDAGOGICKOU FAKULTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ V  ROCE 2004
 

a) Informace o konání přijímacího řízení

Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu: 20.–25. 4. 2004, 7.–11. 6. 2004, 21. 6. 2004
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: 4. 5. 2004, 17. 6. 2004, 24. 6. 2004
Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: 17. 6. 2004, 13. 8. 2004
Termíny a podmínky, za nichž má uchazeč možnost nahlédnout do svých materiálů: 19.-23. 7. 2004 na studijním oddělení PdF OU (ul. Dvořákova 7, Ostrava 1) v době 8.00–12.00 hod. a 13.00–15.00 hod.
Termín skončení přijímacího řízení: 24. 6. 2004 

b) Informace o výsledcích přijímacího řízení podle studijních programů a oborů a celkově za fakultu
 

Studijní obor

Počet přihlášek/ Počet přihlášených1

Prominuta PZ2

Dostavili k PZ2
(z toho v náhr. termínu)

Splnili podmínky

Nesplnili podmínky

Přijato ke studiu

Počet odvolání3

Počet kladných rozhodnutí3

Počet zapsaných ke studiu3

Bakalářské studijní programy

Sociální pedagogika

1350

0

1139(10)

85

1054

85

 

 

 

Speciální pedagogika

506

0

467(4)

111

356

46

 

 

 

Učit. odbor. předmětů

305

0

277(4)

86

191

79

 

 

 

Informační technol. ve vzdělávání

124

0

114(5)

63

51

41

 

 

 

Učit. pro mateř. šk.

68

0

47

34

13

26

 

 

 

Rekreologie

221

0

200(7)

101

99

50

 

 

 

celkem

2574

0

2244(30)

480

1764

327

 

 

 

Magisterské studijní programy navazující na Bc.

Učit. odbor. předmětů

110

0

102

37

65

36

 

 

 

celkem

110

0

102

37

65

36

 

 

 

Magisterské studijní programy

Učit.1.st.ZŠ (prez. st.)

160

0

149(1)

137

12

132

 

 

 

Učit.1.st.ZŠ (kombin.st.)

199

0

198(1)

98

100

80

 

 

 

Učit.2.st.ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ-Hi

52

0

39(1)

25

14

23

 

 

 

ČJ-HV

24

0

24(1)

24

0

24

 

 

 

ČJ-VV

22

0

18

7

11

7

 

 

 

HV-AJ

12

0

10

3

7

3

 

 

 

HV-NJ

8

0

6

5

1

5

 

 

 

HV-OV

11

0

9

1

8

1

 

 

 

VV-AJ

17

0

15

2

13

2

 

 

 

VV-NJ

8

0

5

2

3

2

 

 

 

VV-TechV

4

0

1

1

0

1

 

 

 

OV-ČJ

91

0

78

34

44

28

 

 

 

OV-Ge

101

0

69

51

18

19

 

 

 

OV-Hi

79

0

43

36

7

19

 

 

 

KV-ČJ

10

0

9

9

0

9

 

 

 

KV-AJ

6

0

5

5

0

3

 

 

 

KV-NJ

1

0

1

1

0

1

 

 

 

M-ČJ

8

8

8

8

0

8

 

 

 

M-AJ

17

0

12

5

7

4

 

 

 

M-NJ

14

0

11

7

4

7

 

 

 

M-Hi

6

0

5

3

2

3

 

 

 

M-HV

10

0

10

9

1

9

 

 

 

M-VV

7

0

7

5

2

5

 

 

 

M-OV

16

0

12

4

8

4

 

 

 

M-TechV

9

0

6

6

0

6

 

 

 

M-Bi

10

0

5

4

1

4

 

 

 

M-Fy

10

0

7(1)

7

0

7

 

 

 

M-VýpT

34

0

29

29

0

29

 

 

 

TechV-Bi

3

0

3

0

3

0

 

 

 

Fy-TechV

2

0

2(1)

2

0

2

 

 

 

TV–ČJ

22

0

21(4)

12

9

12

 

 

 

TV-HV

6

0

5

4

1

4

 

 

 

TV –M

23

0

22(2)

18

4

18

 

 

 

TV-OV

53

0

44(3)

11

33

11

 

 

 

TV-TechV

29

0

26

13

13

11

 

 

 

TV-VV

11

0

9(2)

3

6

3

 

 

 

TV-Bi

50

0

48(1)

5

43

5

 

 

 

TV–Fy

9

0

8(1)

4

4

4

 

 

 

TV–Ge

68

0

59(7)

24

35

18

 

 

 

TV–AJ

46

0

36(1)

6

30

6

 

 

 

TV–PJ

1

0

1

1

0

1

 

 

 

TV-NJ

14

0

11

6

5

3

 

 

 

Učit.proSŠ VVpro ZUŠ

107

0

93(2)

38

55

38

 

 

 

Učit.pro SŠ (HV-SBM)

14

0

12

11

1

11

 

 

 

Vychovatelství

270

0

224(3)

58

166

50

 

 

 

celkem

1674

8

1415(32)

744

671

642

 

 

 

Doktorské studijní programy

Hudební teorie a pedagogika

5

0

3

3

0

3

 

 

 

celkem

5

0

3

3

0

3

 

 

 

 

celkem za fakultu

4363

8

3764

1264

2500

1008

 

 

 


1
uvedeno v řádku “celkem
2 PZ = přijímací zkouška
3 doplněno do konce prvního výukového týdne ZS


V průběhu přijímacího řízení nenastala na fakultě žádná závažná situace, která by mohla některé účastníky znevýhodnit nebo ohrozit objektivní hodnocení.

Ostrava 2. 7. 2004

Zpracovali: doc. J. Sekera, mgr. E. Zezulková, doc. B. Rychlíková, doc. J. Kapounová, doc. H. Lukášová, doc. J. Svobodová, prof. J. Mazurek, doc. K. Lepík, doc. J. Pavlíček, dr. S. Pietak, doc. M. Votava, doc. V. Gajda

Za správnost odpovídá: PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.