Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

ZPRÁVA O KONÁNÍ A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKOU FAKULTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ V  ROCE 2003

 A) Informace o konání přijímacího řízení

Data konání přijímacích zkoušek, včetně přij. zk. v náhradním termínu: 22.–27. 4. 2003, 9.–13. 6. 2003, 16. 6. 2003, 26.-27. 8. 2003, 22.-23. 9. 2003.

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: 29. 4. 2003, 20. 6. 2003, 28. 8., 25. 9. 2003.

Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: 5. 6. 2003, 24. 7. 2003, 24. 8. 2003.

Termíny a podmínky, za nichž má uchazeč možnost nahlédnout do svých materiálů: 14. - 18. 7. 2003 na studijním oddělení PdF OU (ul. Dvořákova 7, Ostrava 1) v době 8.00–12.00 h a 13.00–15.00 hod.

Termín skončení přijímacího řízení: 20. 6. 2003, 25. 9. 2003.

B) Informace o výsledcích přijímacího řízení podle studijních programů a oborů a celkově za fakultu

 

Studijní obor

Počet přihlášek/ Počet přihlášených1

Promi-nuta PZ2

Dostavili k PZ2
(z toho v náhr. termínu)

Splnili podmínky

Nesplnili podmínky

Přijato ke studiu

Počet odvolání3

Počet kladných rozhodnutí3

Počet zapsaných ke studiu3

Bakalářské studijní programy

Sociální pedagogika

1013

0

916 (26)

245

576

95

 128

118

114

Speciální pedagogika

348

0

317

77

240

52

82

59

57

Učit. odbor. předmětů

271

0

238 (5)

119

124

96

37

97

96

Informační technol. ve vzdělávání

107

0

93

59

34

45

14

57

57

Učit. pro mateř. šk.

52

0

36

36

0

28

2

30

25

Rekreologie

150

0

104

63

41

45

17

51

50

celkem

1791

0

1600(31)

536

974

316

280

412

399

Magisterské studijní programy navazující na Bc.

Učit. odbor. předmětů

60

9

42

41

10

33

2

34

34

celkem

60

9

42

41

10

33

2

2

34

Magisterské studijní programy

Učit.1.st.ZŠ (prez. st.)

179

0

170

156

14

152

7

159

99

Učit.1.st.ZŠ (kombin.st.)

171

0

160

83

77

80

29

83

80

Učit.2.st.ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ-Hi

49

0

41

18

23

15

7

15

4

ČJ-HV

26

0

22

20

0

20

0

20

16

ČJ-VV

25

0

22

17

5

17

3

19

14

HV-AJ

10

0

8

4

4

4

0

4

2

HV-NJ

7

0

7

4

3

4

0

4

3

HV-OV

8

0

7

3

4

3

1

3

2

VV-AJ

23

0

22

3

19

3

0

3

3

VV-NJ

11

0

9

2

7

2

1

2

1

VV-TechV

7

0

4

4

0

4

0

4

3

OV-ČJ

79

0

73

28

45

28

6

34

24

OV-Ge

86

0

46

13

33

13

8

15

11

OV-Hi

75

0

31

17

14

17

8

18

15

KV-ČJ

11

0

9

9

0

9

0

9

8

KV-AJ

6

0

4

4

0

3

1

4

3

KV-NJ

1

0

1

1

0

1

0

1

0

M-ČJ

11

11

0

11

0

11

0

11

4

M-AJ

14

0

13

6

7

6

1

6

4

M-NJ

10

0

8

6

2

6

0

6

6

M-Hi

9

0

8

4

4

4

1

4

1

M-HV

9

0

8

7

1

7

1

7

3

M-VV

12

0

10

8

2

6

2

2

8

M-OV

22

0

16

7

9

7

1

7

4

M-TechV

13

0

11

6

5

6

0

6

5

F-TechV

6

0

6

5

1

5

1

6

3

TV–ČJ

27

0

23

16

7

16

3

16

15

TV-HV

6

0

6

3

3

3

0

3

2

TV –M

29

0

28

22

6

22

2

22

18

TV-OV

48

0

41

17

24

17

4

17

13

TV-TechV

47

0

44

30

14

23

4

24

23

TV-VV

16

0

7

1

6

1

1

1

1

TV-Bi

67

0

63

35

28

17

9

18

9

TV–Fy

7

0

6

2

4

2

1

2

1

TV–Ge

68

0

65

14

51

14

3

14

8

TV–AJ

49

0

43

14

29

6

7

7

5

TV–PJ

2

0

2

2

0

2

0

2

1

TV-NJ

21

0

18

12

6

9

0

9

6

Učit.pro SŠ (HV-SBM)

11

0

9

9

0

9

0

9

8

Učit.proSŠ VVpro ZUŠ

79

0

63

28

35

22

0

22

22

Vychovatelství

233

0

207 (1)

69

138

57

0

9

8

celkem

1511

11

1278(1)

692

595

631

55

59

51

Doktorské studijní programy

Hudební teorie a pedagogika

7

0

6

5

1

5

0

5

5

celkem

7

0

6

5

1

5

0

5

5

 

 

celkem za fakultu

3369

20

2926(32)

1274

1580

985

420

1128

947

1 uvedeno v řádku “celkem”
2 PZ = přijímací zkouška
3 doplněno do konce prvního výukového týdne ZS

 

Studijní obor

Počet přihlášek/ Počet přihlášených1

Promi-nuta PZ2

Dostavili k PZ2

(z toho v náhr. termínu)

Splnili podmín-ky

Nesplnili podmín-ky

Přijato ke studiu

Počet odvolání3

Počet kladných rozhod-nutí3

Počet zapsa-ných ke studiu3

Bakalářské studijní programy

Výtvarná umění

292

0

277

82

195

44

27

48

47

 

V průběhu přijímacího řízení nenastala žádná závažná situace, která by mohla některé účastníky znevýhodnit nebo ohrozit objektivní hodnocení .

Ostrava 27. 6. 2003

Zpracovali: J. Sekera, E. Zezulková, B. Rychlíková, J. Kapounová, H. Lukášová, J. Svobodová, J. Mazurek, K. Lepík, J. Pavlíček, S. Pietak, M. Votava, V. Gajda, E. Halberštát, P. Franiok

Za správnost odpovídá: Petr Franiok