Přijímací pohovor

Přijímací pohovor hodnotil především předpoklady pro magisterské studium uchazeče v oboru, absolvovanou praxi v oboru, odborné zaměření při studiu (předpokládané téma magisterské práce), studijní výsledky v bakalářském studiu, zájem o obor - téma bakalářské práce a její praktický přínos.