OSP – obecné studijní předpoklady SCIO

Zkouška obecných studijních předpokladů je zkouškou testující základní dovednosti a schopnosti, které student potřebuje pro úspěšné vysokoškolské studium. Všem uchazečům bylo po vykonání zkoušky jejich zadání ponecháno.

Testy z přírodovědných oborů SCIO (biologie, fyzika, chemie)

Obsah testu je odvozen z platných standardů středoškolské výuky s přihlédnutím ke specifikům výuky předmětů na středních zdravotnických školách. Hlavními celky biologické části testu jsou biologie člověka, obecná biologie, genetika a cytologie. Hlavními celky fyzikální části jsou mechanika, elektřina a magnetismus, termodynamika a optika. Hlavními celky chemické části testu jsou obecná chemie, biochemie a organická chemie. Všem uchazečům bylo po vykonání zkoušky jejich zadání ponecháno.

Psychologický test

Zadání nebude zveřejněno.

Společensko vědní test