OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FZS B5345-Specializace ve zdravotnictví 5345R010-Radiologický asistent 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
BFP BFT
1 34279 Ano Ano 10 67 20 47
2 34259 Ano Ano 10 65 19 46
3 34293 Ano Ano 10 61 20 41
4 34266 Ano Ano 10 60 18 42
5 34258 Ano Ano 10 50 18 32
6 34272 Ano Ano 10 49 17 32
7 34284 Ano Ano 10 49 20 29
8 27539 Ano Ano 10 48 17 31
9 33574 Ano Ano 10 46 16 30
10 32209 Ano Ano 10 43 15 28
11 33576 Ano Ano 10 39 15 24
12 33613 Ano Ano 10 39 12 27
13 34263 Ano Ano 10 38 14 24
14 34064 Ano Ano 10 34 12 22
15 34260 Ano Ano 10 34 10 24
16 34262 Ano Ano 10 34 12 22
17 33550 Ano Ano 10 32 10 22
18 34275 Ano Ano 10 30 12 18
19 26328 Ne Ne 20 29 8 21
20 27582 Ne Ne 20 29 3 26
21 32939 Ne - 90 0
22 33558 Ne - 90 0
23 34261 Ne - 90 0
24 34265 Ne - 90 0
25 34289 Ne - 90 0
Průměr 44 14 29
Odchylka 147 21 72
Směrodatná odchylka 12 5 8
BFP .. Vybr. přírodov. před.-pohovor
BFT .. Vybrané přírodov. před. - test