OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
1 / 2

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FZS B5347-Veřejné zdravotnictví 5345R006-Ochrana veřejného zdraví 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Bio Che Fyz
1 34255 Ano Ano 10 65 30 20 15
2 36613 Ano Ano 10 65 30 20 15
3 21043 Ano Ano 10 59 26 18 15
4 34251 Ano Ano 10 52 19 18 15
5 25257 Ano Ano 10 51 27 9 15
6 33534 Ano Ano 10 49 25 16 8
7 19336 Ano Ano 10 48 17 18 13
8 33531 Ano Ano 10 48 18 18 12
9 34513 Ano Ano 10 47 23 13 11
10 27006 Ano Ano 10 46 25 13 8
11 14052 Ano Ano 10 45 17 14 14
12 33477 Ano Ano 10 45 18 18 9
13 33527 Ano Ano 10 45 16 15 14
14 34244 Ano Ano 10 45 18 19 8
15 33528 Ano Ano 10 44 15 15 14
16 33541 Ano Ano 10 44 21 17 6
17 34253 Ano Ano 10 42 17 17 8
18 34518 Ano Ano 10 42 16 16 10
19 21013 Ano Ano 10 41 15 17 9
20 34344 Ano Ano 10 40 20 16 4
21 33530 Ano Ano 10 39 16 15 8
22 34256 Ano Ano 10 38 14 12 12
23 34345 Ano Ano 10 38 19 13 6
24 34246 Ano Ano 10 36 18 15 3
25 34357 Ano Ano 10 36 19 14 3
26 26321 Ano Ano 10 35 13 16 6
27 33543 Ano Ano 10 35 16 12 7
28 34069 Ano Ano 10 34 17 13 4
29 34252 Ano Ano 10 33 12 9 12
30 34254 Ano Ano 10 32 19 10 3

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
2 / 2

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FZS B5347-Veřejné zdravotnictví 5345R006-Ochrana veřejného zdraví 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Bio Che Fyz
31 33545 Ano Ano 10 30 15 10 5
32 33540 Ano Ano 10 29 16 10 3
33 34087 Ano Ano 10 29 12 13 4
34 34510 Ano Ano 10 29 15 9 5
35 34094 Ano Ano 10 26 10 11 5
36 34249 Ano Ano 10 26 16 7 3
37 26106 Ne Ne 20 22 10 8 4
38 34250 Ne Ne 20 22 10 7 5
39 34248 Ne Ne 20 21 9 6 6
40 33909 Ne Ne 20 19 8 6 5
41 34090 Ne Ne 20 18 8 2 8
42 34026 Ne Ne 20 17 10 5 2
43 33536 Ne Ne 20 16 9 6 1
44 34247 Ne Ne 20 13 7 3 3
45 34568 Ne Ne 20 13 6 4 3
46 2944 Ne - 90 0 14 3
47 5439 Ne - 90 0
48 25056 Ne - 90 0
49 33538 Ne - 90 0
50 33544 Ne - 90 0
51 34245 Ne - 90 0
52 34257 Ne - 90 0
53 34514 Ne - 90 0
Průměr 36 16 13 8
Odchylka 194 34 24 19
Směrodatná odchylka 14 6 5 4
Bio .. Biologie - písemný test
Che .. Chemie - písemný test
Fyz .. Fyzika - písemný test