OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 01.07.2004
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FZS N5347-Veřejné zdravotnictví 5347T006-Ochrana veřejného zdraví 0-Navazující Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
ABC
1 3817 Ano Ano 79 1 1
2 3919 Ano Ano 79 1 1
3 5752 Ano Ano 79 1 1
4 6153 Ano Ano 79 1 1
5 9237 Ano Ano 79 1 1
6 9538 Ano Ano 79 1 1
7 9546 Ano Ano 79 1 1
8 10356 Ano Ano 79 1 1
9 10362 Ano Ano 79 1 1
10 10369 Ano Ano 79 1 1
11 10638 Ano Ano 79 1 1
12 10645 Ano Ano 79 1 1
13 20440 Ano Ano 79 1 1
14 40852 Ano Ano 79 1 1
15 40857 Ano Ano 79 1 1
16 40866 Ano Ano 79 1 1
17 40867 Ano Ano 79 1 1
18 40921 Ano Ano 79 1 1
19 9261 Ne Ne 20 0 0
Průměr 1 1
Odchylka 0 0
Směrodatná odchylka 0 0
ABC .. Absolvent Bc. oboru