Orientace v předepsané oborové literatuře a minimální standard

Prohlídka náhledu

Započetí testustředa, 19. října 2011, 11.16
Dokončení testustředa, 19. října 2011, 11.16
Délka pokusu8 sekund
Známka0 z možných 80 (0%)
Question 1 Upravit
Body: 1
Která z těchto strategií nepatří mezi akulturační strategie členů etnických skupin ve většinové společnosti:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 2 Upravit
Body: 1
Mezi manažerské aktivity náleží:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 3 Upravit
Body: 1
V případě, že je rodič dle z. č. 94/1963 Sb., o rodině omezen nebo zbaven rodičovské zodpovědnosti ke svému dítěti, zaniká tím vyživovací povinnost rodiče vůči tomuto dítěti:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 4 Upravit
Body: 1
Mezi základní složky krve nepatří:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 5 Upravit
Body: 1
Skupinová koheze je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 6 Upravit
Body: 1
Mezi typy skupin v sociální práci nepatří:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 7 Upravit
Body: 1
Dechový objem člověka v klidu je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 8 Upravit
Body: 1
Multikulturalita:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 9 Upravit
Body: 1
F. W. Taylor je zakladatelem:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 10 Upravit
Body: 1
Jaké jsou role sociálního pracovníka ve vzdělávací skupině:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 11 Upravit
Body: 1
Použití dotazníku v kvantitativním výzkumu v sociálních vědách předpokládá, že dotazník bude:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 12 Upravit
Body: 1
Sociálně patologickým jevem označujeme:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 13 Upravit
Body: 1
Socializace je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 14 Upravit
Body: 1
Mezi stimulátory růstu podniku patří:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 15 Upravit
Body: 1
Období klasického managementu je datováno do:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 16 Upravit
Body: 1
Z. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi upravuje dávky v systému pomoci v hmotné nouzi. Jsou to:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 17 Upravit
Body: 1
Za zakladatele sociologie je považován:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 18 Upravit
Body: 1
Mezi "tvrdé prvky" vnitřních podmínek organizace náleží:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 19 Upravit
Body: 1
Představiteli Centra krátké terapie (Brief Therapy Center v Milwaukee v USA) jsou:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 20 Upravit
Body: 1
Transakční náklady jsou spojeny s:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 21 Upravit
Body: 1
Průkopníkem myšlenek komunitní práce byl/a:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 22 Upravit
Body: 1
Hypotézy jsou východiskem pro:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 23 Upravit
Body: 1
Termínem chování označujeme:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 24 Upravit
Body: 1
Závislost na hře je řazena mezi:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 25 Upravit
Body: 1
Racionálně-ekonomické rozhodování představuje:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 26 Upravit
Body: 1
Charakteristickým rysem týmové práce je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 27 Upravit
Body: 1
Etika je pro filozofy především:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 28 Upravit
Body: 1
Domácnost podle z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, tvoří:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 29 Upravit
Body: 1
Kulturní šok:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 30 Upravit
Body: 1
Podmínky poskytování podpory v nezaměstnanosti v České republice:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 31 Upravit
Body: 1
C. Rogers je autorem:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 32 Upravit
Body: 1
Předpoklady vnímání jsou:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 33 Upravit
Body: 1
Sociobiologové (např. E. O. Wilson, R. Dawkins, M. Ridley) se pokoušejí vysvětlit altruismus pomocí zákonitostí odvozených z nových poznatků o dědičnosti (DNA) a o rozmnožovacích strategiích živočichů, včetně člověka, takto:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 34 Upravit
Body: 1
Která charakteristika nejlépe vystihuje náboženský fundamentalismus:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 35 Upravit
Body: 1
Operacionalizace je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 36 Upravit
Body: 1
Úlehla popisuje dva profesionální způsoby práce:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 37 Upravit
Body: 1
Jako syndrom CAN nelze označit:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 38 Upravit
Body: 1
Naturalistický směr v sociologii:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 39 Upravit
Body: 1
Psycholingvistika patří mezi:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 40 Upravit
Body: 1
Vertikální řízení:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 41 Upravit
Body: 1
Přerozdělování se též nazývá:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 42 Upravit
Body: 1
O solidaritě organické a mechanické hovořil:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 43 Upravit
Body: 1
Kulturní relativismus:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 44 Upravit
Body: 1
Viktimologie se zabývá:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 45 Upravit
Body: 1
Vize znamená:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 46 Upravit
Body: 1
Riziková společnost vzniká:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 47 Upravit
Body: 1
Lidská psychika se skládá z:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 48 Upravit
Body: 1
Liniová organizační struktura je tvořena:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 49 Upravit
Body: 1
Metoda směřující k vyvolání a podporování změny v rámci místního společenství se nazývá:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 50 Upravit
Body: 1
V kvantitativním výzkumu znamená validní měření, že:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 51 Upravit
Body: 1
Nutnými náležitostmi, které pracovní smlouva musí obsahovat jsou:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 52 Upravit
Body: 1
Dle Zákona o sociálních službách se lidem závislým na pomoci jiné osoby poskytuje dávka:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 53 Upravit
Body: 1
Součástí ústavního pořádku České republiky je zásadní lidskoprávní dokument. Tento dokument se nazývá:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 54 Upravit
Body: 1
Souhrn vlastností jedince, které určují dynamiku prožívání, myšlení a jednání jedince, se nazývá:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 55 Upravit
Body: 1
Systém sociálního zabezpečení České republiky obsahuje:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 56 Upravit
Body: 1
Z liberálního konceptu vychází typ sociální politiky:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 57 Upravit
Body: 1
Podle J. Magretty je podnikatelský model:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 58 Upravit
Body: 1
Fúze znamená:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 59 Upravit
Body: 1
Plánování pracovníků jako úkol personálního řízení znamená:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 60 Upravit
Body: 1
Za průkopníka managementu jakosti je označován autor knihy Quality Control Handbook (z roku 1951):
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 61 Upravit
Body: 1
Zásady "každému stejně", "každému dle potřeb", "každému dle zásluhy" se váží k principu sociální politiky:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 62 Upravit
Body: 1
Fyzická závislost na nealkoholové návykové látky vzniká u uživatelů:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 63 Upravit
Body: 1
Zákon číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi upravuje dávky v systému pomoci v hmotné nouzi. Jsou to:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 64 Upravit
Body: 1
Finanční analýza:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 65 Upravit
Body: 1
Dávky státní sociální podpory je kompetentní řešit instituce:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 66 Upravit
Body: 1
Řešením již vzniklých sociálních problémů (reaguje "ex post") se zabývá:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 67 Upravit
Body: 1
Věda zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí se nazývá:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 68 Upravit
Body: 1
Mezi tzv. skupinové fenomény řadíme:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 69 Upravit
Body: 1
Který typ panství nenalezneme v koncepci panství M. Webera:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 70 Upravit
Body: 1
V dokonalé konkurenci:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 71 Upravit
Body: 1
Manažeři první linie:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 72 Upravit
Body: 1
Ischemická choroba srdeční tzv. ICHS zahrnuje následující formy:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 73 Upravit
Body: 1
Sebevražedné jednání, které je výsledkem dlouhodobého působení subjektivně závažných motivů a rozumové úvahy, se nazývá:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 74 Upravit
Body: 1
Autorem zázračné otázky či otázky na zázrak je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 75 Upravit
Body: 1
Definice zdraví dle WHO - World Health Organization:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 76 Upravit
Body: 1
J. Veber charakterizuje management jako:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 77 Upravit
Body: 1
Mimořádnými opravnými prostředky v občanském soudním řízení jsou:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 78 Upravit
Body: 1
Aktéři sociální politiky, kteří mají zájem, vůli, schopnosti, předpoklady, možnosti a prostředky k určité sociální činnosti či chování a kteří je mohou iniciovat a naplňovat, se nazývají:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 79 Upravit
Body: 1
Podnikatelský plán:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 80 Upravit
Body: 1
Cílem kvantitativního výzkumu v sociálních vědách je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.