Základy společenských věd

Prohlídka náhledu

Započetí testustředa, 19. října 2011, 11.14
Dokončení testustředa, 19. října 2011, 11.14
Délka pokusu8 sekund
Známka0 z možných 60 (0%)
Question 1 Upravit
Body: 1
První ústav pro experimentální psychologii založil roku 1879:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 2 Upravit
Body: 1
Organizace spojených národů (OSN):
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 3 Upravit
Body: 1
Představitelem pozitivistické filozofie v České republice je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 4 Upravit
Body: 1
Kdo je zakladatelem fenomenologie (učení o tom, co se jeví, co je nepochybně dáno):
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 5 Upravit
Body: 1
V rámci úrovně logické skladby jazyka rozlišujeme:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 6 Upravit
Body: 1
Akulturaci chápeme jako:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 7 Upravit
Body: 1
Deismus považuje:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 8 Upravit
Body: 1
Sociální deviace jsou:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 9 Upravit
Body: 1
Za poptávku považujeme:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 10 Upravit
Body: 1
Za nabídku považujeme:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 11 Upravit
Body: 1
Psychologie je věda:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 12 Upravit
Body: 1
Klinická psychologie patří mezi:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 13 Upravit
Body: 1
Který z představitelů řecké filozofie je známý svým výrokem "Vím že nic nevím.":
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 14 Upravit
Body: 1
Komunismus chápeme jako:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 15 Upravit
Body: 1
Vývojová psychologie patří mezi:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 16 Upravit
Body: 1
Deprivace představuje:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 17 Upravit
Body: 1
Které jméno je spojováno se založením pozitivismu (jako "pozitivní filozofie", která je orientována na to, co je dáno, co je "faktické"):
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 18 Upravit
Body: 1
Kurz měny je vyjádřen:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 19 Upravit
Body: 1
Česká republika:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 20 Upravit
Body: 1
Za sociální mobilitu považujeme:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 21 Upravit
Body: 1
Který z řeckých myslitelů je autorem díla Ústava:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 22 Upravit
Body: 1
Termínem chování označujeme:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 23 Upravit
Body: 1
Morálku chápeme jako:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 24 Upravit
Body: 1
Za zakladatele sociologie je považován:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 25 Upravit
Body: 1
Subjektivní právo je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 26 Upravit
Body: 1
Základem Platónovy etiky je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 27 Upravit
Body: 1
Sociální stratifikace znamená:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 28 Upravit
Body: 1
Objektivní právo znamená:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 29 Upravit
Body: 1
Rodinu chápeme jako:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 30 Upravit
Body: 1
Sociální percepce znamená:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 31 Upravit
Body: 1
Akcie představují:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 32 Upravit
Body: 1
Za ekonomicky aktivního považujeme člověka:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 33 Upravit
Body: 1
Hrubý domácí produkt (HDP) představuje:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 34 Upravit
Body: 1
Autorem kategorického imperativu je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 35 Upravit
Body: 1
Za stát považujeme:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 36 Upravit
Body: 1
Sociální komunikaci chápeme jako:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 37 Upravit
Body: 1
Konfederace představuje:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 38 Upravit
Body: 1
Autorem prvního systematického pojednání o logice je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 39 Upravit
Body: 1
Představitelem existencialismu je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 40 Upravit
Body: 1
Do oblasti soukromého práva řadíme právo:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 41 Upravit
Body: 1
Racionalismus chápeme jako:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 42 Upravit
Body: 1
Který z myslitelů francouzského osvícenství se zabýval studiem vládních systémů a přišel s myšlenkou, že by vládní systém měl být rozdělen na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 43 Upravit
Body: 1
Úsudek znamená:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 44 Upravit
Body: 1
Federace představuje:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 45 Upravit
Body: 1
Rozlišujeme tyto ekonomické sektory:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 46 Upravit
Body: 1
Demokracie představuje:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 47 Upravit
Body: 1
Kdo je autorem díla Kapitál:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 48 Upravit
Body: 1
Moc soudní je v České republice vykonávána:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 49 Upravit
Body: 1
Sociologie je věda:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 50 Upravit
Body: 1
Funkcionalistický přístup v sociologii:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 51 Upravit
Body: 1
Socializace je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 52 Upravit
Body: 1
Konfucianismus je:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 53 Upravit
Body: 1
Zakladatelem psychoanalýzy byl:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 54 Upravit
Body: 1
Sociální kontrola je ve společnosti udržována:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 55 Upravit
Body: 1
Kdo je autorem myšlenky "Myslím tedy jsem":
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 56 Upravit
Body: 1
Termínem "nevědomí" označujeme:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 57 Upravit
Body: 1
Monoteismus reprezentuje:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 58 Upravit
Body: 1
Úřady práce v České republice:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 59 Upravit
Body: 1
Který z filozofů (novověké filozofie) zastával myšlenku, že lidské vědomí při narození je čistá nepopsaná deska (tabula rasa):
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.
Question 60 Upravit
Body: 1
Humanistická psychologie klade největší důraz na:
Vyberte jednu odpověď
Nesprávná odpověď
Bodový zisk: 0/1.