OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7310-Filologie 7310T126-Polský jazyk 8-Magisterský Prezenční 25
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pol
1 100137 63806 Ano Ano 10 95 95
2-3 92515 45860 Ano Ano 10 90 90
2-3 92716 64186 Ano Ano 10 90 90
4-5 89190 30541 Ano Ano 10 85 85
4-5 105674 71519 Ano Ano 10 85 85
6 105683 71518 Ano Ano 10 75 75
7-9 102408 37408 Ano Ano 10 70 70
7-9 92414 63796 Ano Ano 10 70 70
7-9 98784 65232 Ano Ano 10 70 70
10-14 105677 26845 Ano Ano 10 60 60
10-14 100215 32565 Ano Ano 10 60 60
10-14 98823 36924 Ano Ano 10 60 60
10-14 97205 60540 Ano Ano 10 60 60
10-14 91185 63068 Ano Ano 10 60 60
15-18 98718 19607 Ano Ano 10 50 50
15-18 95074 65764 Ano Ano 10 50 50
15-18 97886 67529 Ano Ano 10 50 50
15-18 105682 71863 Ano Ano 10 50 50
19 91786 63539 Ano Ano 10 30 30
20 105684 71864 Ne Ne 20 25 25
21-25 95111 10358 Ne - 90 0
21-25 95226 55711 Ne - 90 0
21-25 102241 70066 Ne - 90 0
21-25 105685 70814 Ne - 90 0
21-25 105686 71865 Ne - 90 0
Průměr 64 64
Odchylka 367 367
Směrodatná odchylka 19 19
Pol .. Polština