OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
1 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R004-Filozofie 7-Bakalářský Kombinovaná 68
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
1 103009 41559 Ano Ano 10 86 86
2 100996 69449 Ano Ano 10 78 78
3-5 91296 24069 Ano Ano 10 74 74
3-5 89782 62213 Ano Ano 10 74 74
3-5 90106 62412 Ano Ano 10 74 74
6 90632 35598 Ano Ano 10 68 68
7 91931 59625 Ano Ano 10 64 64
8-9 89762 62198 Ano Ano 10 62 62
8-9 102255 70070 Ano Ano 10 62 62
10 106433 11533 Ano Ano 10 60 60
11-13 89624 62105 Ano Ano 10 58 58
11-13 91670 62245 Ano Ano 10 58 58
11-13 102698 70282 Ano Ano 10 58 58
14 102918 70413 Ano Ano 10 56 56
15-17 97460 22691 Ano Ano 10 54 54
15-17 94460 64374 Ano Ano 10 54 54
15-17 93540 64760 Ano Ano 10 54 54
18-19 96369 15704 Ano Ano 10 52 52
18-19 89800 62224 Ano Ano 10 52 52
20-24 105955 8803 Ano Ano 10 50 50
20-24 90615 62352 Ano Ano 10 50 50
20-24 99644 68627 Ano Ano 10 50 50
20-24 101475 69452 Ano Ano 10 50 50
20-24 105956 71971 Ano Ano 10 50 50
25-27 105959 30489 Ano Ano 10 48 48
25-27 90454 62690 Ano Ano 10 48 48
25-27 102418 70157 Ano Ano 10 48 48
28-33 96155 64967 Ano Ne 30 46 46
28-33 89611 5754 Ano Ne 83 46 46
28-33 102446 28068 Ano Ne 83 46 46

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
2 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R004-Filozofie 7-Bakalářský Kombinovaná 68
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
28-33 93974 65021 Ano Ne 83 46 46
28-33 94731 65523 Ano Ne 83 46 46
28-33 105912 71946 Ano Ne 83 46 46
34-38 98814 32379 Ano Ne 30 44 44
34-38 101189 56695 Ano Ne 30 44 44
34-38 90530 62740 Ano Ne 30 44 44
34-38 94519 62502 Ano Ne 83 44 44
34-38 92158 63799 Ano Ne 83 44 44
39-45 90702 43959 Ano Ne 30 42 42
39-45 90291 62558 Ano Ne 30 42 42
39-45 101611 69756 Ano Ne 30 42 42
39-45 102115 70009 Ano Ne 30 42 42
39-45 101291 48821 Ano Ne 83 42 42
39-45 93014 64382 Ano Ne 83 42 42
39-45 94706 64787 Ano Ne 83 42 42
46-50 102413 44512 Ano Ne 30 40 40
46-50 99989 68867 Ano Ne 30 40 40
46-50 105887 71935 Ano Ne 30 40 40
46-50 105949 71967 Ano Ne 30 40 40
46-50 90990 63034 Ano Ne 83 40 40
51 102921 31751 Ano Ne 30 38 38
52-54 94475 65350 Ano Ne 30 36 36
52-54 97664 67096 Ano Ne 30 36 36
52-54 102456 70171 Ano Ne 30 36 36
55-56 96893 34327 Ne Ne 20 34 34
55-56 98041 61204 Ne Ne 20 34 34
57-58 97629 67380 Ne Ne 20 30 30
57-58 101718 69822 Ne Ne 82 30 30
59-68 105899 3590 Ne - 90 0
59-68 105958 22991 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
3 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R004-Filozofie 7-Bakalářský Kombinovaná 68
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
59-68 101757 29666 Ne - 90 0
59-68 92561 64075 Ne - 90 0
59-68 93935 64990 Ne - 90 0
59-68 97648 67395 Ne - 90 0
59-68 101315 69607 Ne - 90 0
59-68 102332 70117 Ne - 90 0
59-68 102929 70418 Ne - 90 0
59-68 105951 71969 Ne - 90 0
Průměr 49 49
Odchylka 145 145
Směrodatná odchylka 12 12
Spv .. Společenskovědní test
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B6101-Filozofie 6101R004-Filozofie 7-Bakalářský Prezenční 168
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
1 98404 58822 Ano Ano 10 92 92
2 91993 63677 Ano Ano 10 84 84
3 93894 59676 Ano Ano 10 82 82
4 92352 63938 Ano Ne 21 80 80
5-8 92914 51446 Ano Ano 10 78 78
5-8 91552 63380 Ano Ano 10 78 78
5-8 100306 64545 Ano Ano 10 78 78
5-8 96040 66419 Ano Ano 10 78 78
9-10 91992 63678 Ano Ano 10 76 76
9-10 92544 64018 Ano Ano 10 76 76
11-12 95195 65836 Ano Ano 10 74 74
11-12 96190 66496 Ano Ano 10 74 74

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
4 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R004-Filozofie 7-Bakalářský Prezenční 168
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
13-16 100269 26280 Ano Ano 10 70 70
13-16 89434 45373 Ano Ano 10 70 70
13-16 93053 64408 Ano Ano 10 70 70
13-16 105743 70534 Ano Ano 10 70 70
17-20 91385 59655 Ano Ano 10 68 68
17-20 92394 63960 Ano Ano 10 68 68
17-20 96361 66592 Ano Ano 10 68 68
17-20 92483 64025 Ano Ne 21 68 68
21-25 91592 63404 Ano Ano 10 66 66
21-25 93312 64603 Ano Ano 10 66 66
21-25 96257 65903 Ano Ano 10 66 66
21-25 95552 66053 Ano Ano 10 66 66
21-25 98887 68186 Ano Ano 10 66 66
26-30 98166 34963 Ano Ano 10 64 64
26-30 101386 62903 Ano Ano 10 64 64
26-30 91727 63489 Ano Ano 10 64 64
26-30 92762 64210 Ano Ano 10 64 64
26-30 97869 67519 Ano Ano 10 64 64
31-37 93094 64437 Ano Ano 10 62 62
31-37 94246 65189 Ano Ano 10 62 62
31-37 94428 65332 Ano Ano 10 62 62
31-37 95629 66095 Ano Ano 10 62 62
31-37 96502 66682 Ano Ano 10 62 62
31-37 106301 72146 Ano Ano 10 62 62
31-37 95544 64714 Ano Ne 21 62 62
38-40 90257 62540 Ano Ano 10 60 60
38-40 96564 66712 Ano Ano 10 60 60
38-40 105746 71473 Ano Ano 10 60 60
41-44 90122 56865 Ano Ano 10 58 58
41-44 89761 62198 Ano Ano 10 58 58

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
5 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R004-Filozofie 7-Bakalářský Prezenční 168
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
41-44 94188 65151 Ano Ano 10 58 58
41-44 96484 66671 Ano Ano 10 58 58
45-52 101285 48672 Ano Ano 10 56 56
45-52 101732 50751 Ano Ano 10 56 56
45-52 92605 64094 Ano Ano 10 56 56
45-52 94315 65244 Ano Ano 10 56 56
45-52 96733 66813 Ano Ano 10 56 56
45-52 99288 68446 Ano Ano 10 56 56
45-52 105721 71460 Ano Ano 10 56 56
45-52 105739 71894 Ano Ano 10 56 56
53-58 101069 53309 Ano Ano 10 54 54
53-58 92120 63779 Ano Ano 10 54 54
53-58 95397 64984 Ano Ano 10 54 54
53-58 95490 66007 Ano Ano 10 54 54
53-58 97370 67200 Ano Ano 10 54 54
53-58 99063 68299 Ano Ano 10 54 54
59-71 93263 36782 Ano Ne 30 52 52
59-71 96768 66837 Ano Ne 30 52 52
59-71 101140 69524 Ano Ne 30 52 52
59-71 105541 71813 Ano Ne 30 52 52
59-71 105724 71874 Ano Ne 30 52 52
59-71 90415 62663 Ano Ne 83 52 52
59-71 93334 64625 Ano Ne 83 52 52
59-71 94153 65135 Ano Ne 83 52 52
59-71 99050 68283 Ano Ne 83 52 52
59-71 99937 68831 Ano Ne 83 52 52
59-71 102858 70383 Ano Ne 83 52 52
59-71 105543 71030 Ano Ne 83 52 52
59-71 105549 71820 Ano Ne 83 52 52
72-82 96947 55234 Ano Ne 30 50 50

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
6 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R004-Filozofie 7-Bakalářský Prezenční 168
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
72-82 94524 65374 Ano Ne 30 50 50
72-82 98893 68195 Ano Ne 30 50 50
72-82 105552 70588 Ano Ne 30 50 50
72-82 105742 71675 Ano Ne 30 50 50
72-82 101433 59625 Ano Ne 83 50 50
72-82 101966 66125 Ano Ne 83 50 50
72-82 95977 66367 Ano Ne 83 50 50
72-82 95978 66369 Ano Ne 83 50 50
72-82 105550 68559 Ano Ne 83 50 50
72-82 105744 71895 Ano Ne 83 50 50
83-91 94573 37518 Ano Ne 30 48 48
83-91 90995 52492 Ano Ne 30 48 48
83-91 100728 55111 Ano Ne 30 48 48
83-91 89308 57338 Ano Ne 30 48 48
83-91 97808 67472 Ano Ne 30 48 48
83-91 105741 71728 Ano Ne 30 48 48
83-91 105735 71890 Ano Ne 30 48 48
83-91 102263 69695 Ano Ano 80 48 48
83-91 105723 59803 Ano Ne 83 48 48
92-95 105504 38751 Ano Ne 30 46 46
92-95 91757 63519 Ano Ne 30 46 46
92-95 105740 59669 Ano Ne 83 46 46
92-95 96756 66827 Ano Ne 83 46 46
96-101 92022 55077 Ano Ne 30 44 44
96-101 101296 69593 Ano Ne 30 44 44
96-101 105516 71804 Ano Ne 30 44 44
96-101 101276 48961 Ano Ne 83 44 44
96-101 93500 64741 Ano Ne 83 44 44
96-101 93689 64834 Ano Ne 83 44 44
102-106 98855 43247 Ano Ne 30 42 42

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
7 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R004-Filozofie 7-Bakalářský Prezenční 168
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
102-106 98247 67776 Ano Ne 30 42 42
102-106 105725 70493 Ano Ne 30 42 42
102-106 105518 71806 Ano Ne 30 42 42
102-106 105732 71502 Ano Ne 83 42 42
107-113 91830 62406 Ne Ne 20 40 40
107-113 94957 65669 Ne Ne 20 40 40
107-113 96753 66825 Ne Ne 20 40 40
107-113 100248 69033 Ne Ne 20 40 40
107-113 101372 69645 Ne Ne 20 40 40
107-113 105507 71801 Ne Ne 20 40 40
107-113 105512 71802 Ne Ne 20 40 40
114-116 97022 57927 Ne Ne 20 38 38
114-116 99534 68573 Ne Ne 20 38 38
114-116 105506 70440 Ne Ne 20 38 38
117-121 92861 64271 Ne Ne 20 36 36
117-121 93754 64871 Ne Ne 20 36 36
117-121 99782 68716 Ne Ne 20 36 36
117-121 105502 71798 Ne Ne 20 36 36
117-121 105727 71886 Ne Ne 20 36 36
122-125 93953 65005 Ne Ne 20 34 34
122-125 99716 68667 Ne Ne 20 34 34
122-125 100669 69261 Ne Ne 20 34 34
122-125 105745 71783 Ne Ne 20 34 34
126-128 92916 64315 Ne Ne 20 32 32
126-128 98889 68189 Ne Ne 20 32 32
126-128 102635 70177 Ne Ne 20 32 32
129 99136 68337 Ne Ne 20 30 30
130-131 105730 71887 Ne Ne 20 26 26
130-131 93688 64829 Ne Ne 82 26 26
132 105733 71767 Ne Ne 20 24 24

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
8 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R004-Filozofie 7-Bakalářský Prezenční 168
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
133-168 100488 60343 Ne - 90 0
133-168 90234 62183 Ne - 90 0
133-168 90706 62428 Ne - 90 0
133-168 90376 62629 Ne - 90 0
133-168 91546 63376 Ne - 90 0
133-168 91967 63660 Ne - 90 0
133-168 93333 64624 Ne - 90 0
133-168 93582 64787 Ne - 90 0
133-168 93731 64850 Ne - 90 0
133-168 93987 65037 Ne - 90 0
133-168 94276 65212 Ne - 90 0
133-168 94363 65287 Ne - 90 0
133-168 105503 65290 Ne - 90 0
133-168 94959 65677 Ne - 90 0
133-168 97551 65940 Ne - 90 0
133-168 95428 65976 Ne - 90 0
133-168 95549 66051 Ne - 90 0
133-168 95778 66219 Ne - 90 0
133-168 96593 66746 Ne - 90 0
133-168 96863 66896 Ne - 90 0
133-168 97212 67105 Ne - 90 0
133-168 97381 67208 Ne - 90 0
133-168 105539 67315 Ne - 90 0
133-168 98186 67745 Ne - 90 0
133-168 98675 68066 Ne - 90 0
133-168 98873 68178 Ne - 90 0
133-168 99812 68728 Ne - 90 0
133-168 100141 68952 Ne - 90 0
133-168 100155 68960 Ne - 90 0
133-168 100204 68993 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
9 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R004-Filozofie 7-Bakalářský Prezenční 168
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
133-168 102463 70178 Ne - 90 0
133-168 105515 71803 Ne - 90 0
133-168 105548 71819 Ne - 90 0
133-168 105551 71821 Ne - 90 0
133-168 105553 71823 Ne - 90 0
133-168 105737 71892 Ne - 90 0
Průměr 53 53
Odchylka 179 179
Směrodatná odchylka 13 13
Spv .. Společenskovědní test
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 132
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
DOP Pís
1 96217 65127 Ano Ano 10 84 50 34
2 91897 40331 Ano Ano 10 82 40 42
3 93414 64671 Ano Ano 10 78 40 38
4 95979 64994 Ano Ano 10 77 45 32
5 96933 15298 Ano Ano 10 75 45 30
6 105412 71758 Ano Ano 10 74 48 26
7 105464 59476 Ano Ano 10 73 47 26
8 95107 38311 Ano Ano 10 70 30 40
9 90432 54880 Ano Ano 10 64 30 34
10 102526 70206 Ano Ano 10 62 30 32
11-12 96637 66745 Ano Ano 10 61 23 38
11-12 98068 67657 Ano Ano 10 61 33 28
13 105443 36716 Ano Ano 10 59 25 34
14-17 97098 67018 Ano Ano 10 58 28 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
10 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 132
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
DOP Pís
14-17 98920 68211 Ano Ano 10 58 28 30
14-17 105436 71771 Ano Ano 10 58 38 20
14-17 105457 71780 Ano Ano 10 58 30 28
18-19 105465 60469 Ano Ano 10 57 33 24
18-19 89842 62248 Ano Ne 21 57 25 32
20 105378 71495 Ano Ano 10 56 30 26
21 105430 71767 Ano Ano 10 55 25 30
22-28 98162 34963 Ano Ano 10 54 20 34
22-28 95754 36359 Ano Ano 10 54 28 26
22-28 105461 56817 Ano Ano 10 54 30 24
22-28 92275 63883 Ano Ano 10 54 18 36
22-28 105463 66974 Ano Ano 10 54 30 24
22-28 98159 67722 Ano Ano 10 54 20 34
22-28 105365 71690 Ano Ano 10 54 20 34
29-32 105398 34813 Ano Ano 10 53 25 28
29-32 105438 67520 Ano Ano 10 53 13 40
29-32 99410 68518 Ano Ano 10 53 25 28
29-32 105401 71754 Ano Ano 10 53 25 28
33 95023 65645 Ano Ano 10 52 18 34
34-37 105380 59588 Ano Ano 10 51 25 26
34-37 92721 64189 Ano Ano 10 51 15 36
34-37 105441 71774 Ano Ano 10 51 35 16
34-37 105458 71782 Ano Ano 10 51 25 26
38-39 105444 49424 Ano Ano 10 50 30 20
38-39 94016 65051 Ano Ano 10 50 20 30
40-42 105383 59773 Ano Ano 10 49 13 36
40-42 91381 63290 Ano Ano 10 49 25 24
40-42 105459 71783 Ano Ano 10 49 15 34
43-46 97847 22730 Ano Ano 10 48 20 28
43-46 105372 63760 Ano Ano 10 48 20 28

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
11 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 132
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
DOP Pís
43-46 97127 67039 Ano Ano 10 48 20 28
43-46 105386 71748 Ano Ano 10 48 10 38
47-50 90747 62873 Ano Ano 10 47 13 34
47-50 92273 63881 Ano Ano 10 47 23 24
47-50 97806 67450 Ano Ano 10 47 15 32
47-50 105396 71182 Ano Ano 10 47 15 32
51-52 95766 66208 Ano Ne 30 46 18 28
51-52 105367 71697 Ano Ne 30 46 10 36
53-57 94880 65602 Ano Ne 30 45 19 26
53-57 96706 66786 Ano Ne 30 45 13 32
53-57 97796 67458 Ano Ne 30 45 15 30
53-57 98201 66800 Ano Ne 83 45 13 32
53-57 105363 70820 Ano Ne 83 45 23 22
58-60 96449 66654 Ano Ne 30 44 20 24
58-60 105404 71755 Ano Ne 30 44 28 16
58-60 105417 71760 Ano Ne 30 44 20 24
61-64 99256 64686 Ano Ne 30 43 15 28
61-64 97354 67186 Ano Ne 83 43 13 30
61-64 98989 68245 Ano Ne 83 43 13 30
61-64 105431 71632 Ano Ne 83 43 17 26
65-68 91927 63632 Ano Ne 30 42 10 32
65-68 93411 64681 Ano Ne 30 42 16 26
65-68 99401 68513 Ano Ne 83 42 18 24
65-68 105366 71732 Ano Ne 83 42 20 22
69-71 91921 62478 Ano Ne 30 41 15 26
69-71 97799 64981 Ano Ne 30 41 15 26
69-71 105407 71307 Ano Ne 83 41 15 26
72-74 105369 71734 Ano Ne 30 40 10 30
72-74 105385 71747 Ano Ne 30 40 20 20
72-74 93282 64155 Ano Ne 83 40 10 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
12 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 132
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
DOP Pís
75-77 99042 68277 Ano Ne 30 39 15 24
75-77 105446 71547 Ano Ne 30 39 15 24
75-77 97476 67264 Ano Ne 83 39 15 24
78-80 96126 52600 Ano Ne 30 38 10 28
78-80 96308 66545 Ano Ne 30 38 10 28
78-80 105382 71746 Ano Ne 30 38 10 28
81-82 105420 70743 Ano Ne 30 37 13 24
81-82 95823 66257 Ano Ne 83 37 15 22
83 105425 71763 Ano Ne 30 35 13 22
84-85 92416 63980 Ano Ne 30 34 10 24
84-85 96560 66727 Ano Ne 30 34 10 24
86 105379 71745 Ano Ne 30 33 13 20
87 100169 68968 Ne Ne 20 43 5 38
88 105426 71764 Ne Ne 20 40 8 32
89-90 95948 66360 Ne Ne 20 39 5 34
89-90 105364 67738 Ne Ne 20 39 5 34
91-92 95411 39315 Ne Ne 20 38 8 30
91-92 105397 71458 Ne Ne 20 38 8 30
93-94 105423 71762 Ne Ne 20 36 8 28
93-94 105406 71626 Ne Ne 82 36 8 28
95-97 93015 64384 Ne Ne 20 35 5 30
95-97 105384 66497 Ne Ne 20 35 35
95-97 100871 68582 Ne Ne 20 35 5 30
98 105433 71768 Ne Ne 20 34 8 26
99-101 105389 63506 Ne Ne 20 33 1 32
99-101 98565 67985 Ne Ne 20 33 5 28
99-101 108005 72641 Ne Ne 20 33 5 28
102 105370 71735 Ne Ne 20 32 8 24
103-107 98267 48522 Ne Ne 20 31 1 30
103-107 98445 67904 Ne Ne 20 31 1 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
13 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 132
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
DOP Pís
103-107 100057 68904 Ne Ne 20 31 3 28
103-107 100508 69177 Ne Ne 20 31 5 26
103-107 105456 71779 Ne Ne 20 31 5 26
108-109 102064 69978 Ne Ne 20 30 30
108-109 105408 71756 Ne Ne 20 30 8 22
110-111 105460 58603 Ne Ne 20 29 1 28
110-111 105387 71749 Ne Ne 20 29 5 24
112 96646 66773 Ne Ne 20 28 28
113-114 96890 66909 Ne Ne 20 27 5 22
113-114 102437 70163 Ne Ne 20 27 1 26
115 102994 70447 Ne Ne 20 25 1 24
116-119 105414 54281 Ne Ne 20 23 23
116-119 105371 66976 Ne Ne 20 23 1 22
116-119 105388 68368 Ne Ne 20 23 1 22
116-119 102125 70007 Ne Ne 20 23 23
120 100831 69351 Ne Ne 20 22 8 14
121 96556 66715 Ne Ne 20 20 20
122-123 91482 63349 Ne Ne 20 15 15
122-123 99383 68506 Ne Ne 20 15 15
124 90878 62958 Ne Ne 20 12 12
125 96239 64882 Ne Ne 20 10 10
126-127 94695 56100 Ne Ne 20 8 8
126-127 91813 63370 Ne Ne 20 8 8
128-130 99461 58676 Ne Ne 20 5 5
128-130 99842 68752 Ne Ne 20 5 5
128-130 105368 71733 Ne Ne 20 5 5
131-132 90718 62855 Ne Ne 20 1 1
131-132 97586 66552 Ne Ne 20 1 1
Průměr 42 17 28
Odchylka 265 127 27
Směrodatná odchylka 16 11 5

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
14 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 132
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
DOP .. Domácí práce
Pís .. Písemný test
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 2728--Hi-Zsv Bc
7-Bakalářský Prezenční 88
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP Zák
1 92481 64025 Ano Ano 10 167 81 86
2 94299 65223 Ano Ano 10 164 78 86
3 104883 68491 Ano Ano 10 161 87 74
4-5 98122 3095 Ano Ano 10 155 80 75
4-5 89310 61930 Ano Ano 10 155 77 78
6 93886 64959 Ano Ano 10 154 80 74
7 90956 63007 Ano Ano 10 150 72 78
8 104859 71457 Ano Ano 10 149 77 72
9 95626 53936 Ano Ano 10 148 75 73
10-12 95431 65978 Ano Ano 10 147 69 78
10-12 99333 68456 Ano Ano 10 147 64 83
10-12 104886 71474 Ano Ano 10 147 90 57
13-14 98902 68186 Ano Ne 30 146 73 73
13-14 99871 68776 Ano Ne 30 146 75 71
15-16 104884 71473 Ano Ne 30 143 78 65
15-16 92061 63727 Ano Ne 83 143 73 70
17 104872 70360 Ano Ano 80 142 81 61
18 95113 65785 Ano Ne 83 140 64 76

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
15 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 2728--Hi-Zsv Bc
7-Bakalářský Prezenční 88
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP Zák
19-20 104840 53946 Ano Ne 30 138 74 64
19-20 101114 65601 Ano Ne 30 138 71 67
21-22 93249 64559 Ano Ne 30 137 71 66
21-22 93402 64670 Ano Ne 30 137 67 70
23-25 94585 65414 Ano Ne 30 136 66 70
23-25 97541 67328 Ano Ne 83 136 77 59
23-25 104874 71464 Ano Ne 83 136 73 63
26 96529 52781 Ano Ne 83 132 63 69
27 92225 63854 Ano Ne 83 130 61 69
28 90233 62503 Ano Ne 30 129 67 62
29 93831 64923 Ano Ne 83 127 65 62
30-32 104869 71461 Ano Ne 30 123 64 59
30-32 93528 64752 Ano Ne 83 123 62 61
30-32 98646 68042 Ano Ne 83 123 64 59
33 104839 71392 Ano Ne 30 120 61 59
34 95211 65845 Ne Ne 20 130 57 73
35 102910 68500 Ne Ne 20 127 57 70
36-37 104876 66306 Ne Ne 20 126 60 66
36-37 91632 63424 Ne Ne 82 126 70 56
38-39 95576 66063 Ne Ne 20 125 53 72
38-39 99443 68511 Ne Ne 20 125 50 75
40 97362 67193 Ne Ne 20 122 50 72
41-42 91999 63681 Ne Ne 20 119 71 48
41-42 104866 71458 Ne Ne 20 119 59 60
43-44 95906 60016 Ne Ne 20 118 59 59
43-44 104868 71460 Ne Ne 20 118 49 69
45-46 104875 71465 Ne Ne 20 117 49 68
45-46 98604 68016 Ne Ne 82 117 64 53
47 104885 60052 Ne Ne 20 116 62 54
48 96348 66581 Ne Ne 20 115 59 56

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
16 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 2728--Hi-Zsv Bc
7-Bakalářský Prezenční 88
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP Zák
49-50 93985 53558 Ne Ne 20 114 56 58
49-50 104863 71415 Ne Ne 20 114 58 56
51-52 90037 62375 Ne Ne 20 110 45 65
51-52 104861 71376 Ne Ne 20 110 66 44
53 95776 65983 Ne Ne 20 107 45 62
54-55 92115 63774 Ne Ne 20 104 46 58
54-55 97199 67094 Ne Ne 82 104 43 61
56 104881 71471 Ne Ne 20 102 48 54
57 98870 48560 Ne Ne 20 98 38 60
58-59 92369 63955 Ne Ne 20 97 44 53
58-59 98837 68151 Ne Ne 20 97 35 62
60 102453 70167 Ne Ne 20 93 48 45
61-62 91021 63053 Ne Ne 20 92 48 44
61-62 93023 64386 Ne Ne 20 92 32 60
63 101211 68987 Ne Ne 20 91 43 48
64-65 99856 64832 Ne Ne 20 87 25 62
64-65 105712 71880 Ne Ne 20 87 35 52
66 99532 68572 Ne Ne 20 86 37 49
67 104882 71472 Ne Ne 20 83 42 41
68 98912 68198 Ne Ne 20 81 37 44
69 92643 64127 Ne Ne 20 76 26 50
70 95095 65703 Ne Ne 20 67 24 43
71 104880 71470 Ne Ne 20 63 25 38
72 104878 71468 Ne Ne 20 60 60
73-88 96365 55813 Ne - 90 0
73-88 91886 63600 Ne - 90 0
73-88 91947 63648 Ne - 90 0
73-88 93861 64930 Ne - 90 0
73-88 94512 65364 Ne - 90 0
73-88 94808 65566 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
17 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 2728--Hi-Zsv Bc
7-Bakalářský Prezenční 88
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP Zák
73-88 95575 66056 Ne - 90 0
73-88 95568 66059 Ne - 90 0
73-88 95723 66163 Ne - 90 0
73-88 95924 66345 Ne - 90 0
73-88 96621 66757 Ne - 90 0
73-88 99024 68261 Ne - 90 0
73-88 99399 68446 Ne - 90 0
73-88 104871 71391 Ne - 90 0
73-88 104844 71455 Ne - 90 0
73-88 106287 72133 Ne - 90 0
Průměr 121 59 63
Odchylka 618 259 118
Směrodatná odchylka 25 16 11
HJP .. Historie - písemný test
Zák .. Základy společenských věd
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B6107-Humanitní studia 3383--Hi-La Bc
7-Bakalářský Prezenční 21
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP Lat
1 98035 67618 Ano Ano 10 200 100 100
2 102982 972 Ano Ne 21 196 96 100
3 92165 63810 Ano Ano 10 195 95 100
4 100943 37002 Ano Ano 10 184 84 100
5 97991 67604 Ano Ano 10 182 82 100
6 95650 66111 Ano Ano 10 176 76 100
7-8 93898 64969 Ano Ano 10 175 75 100
7-8 97186 67081 Ano Ne 21 175 75 100
9-10 95210 65601 Ano Ano 10 171 71 100

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
18 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 3383--Hi-La Bc
7-Bakalářský Prezenční 21
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP Lat
9-10 97468 67271 Ano Ano 10 171 71 100
11 96604 66744 Ano Ano 10 167 67 100
12 92971 64359 Ano Ano 10 164 64 100
13 100107 68930 Ano Ano 10 160 60 100
14 95399 54900 Ano Ano 10 150 50 100
15 99727 44907 Ano Ano 10 148 48 100
16 101040 68572 Ano Ano 10 137 37 100
17-21 90635 62762 Ne Ne 20 100 100
17-21 98006 66799 Ne Ne 20 100 100
17-21 98062 67648 Ne Ne 20 100 100
17-21 101238 69569 Ne Ne 20 100 100
17-21 104837 71453 Ne Ne 20 100 100
Průměr 172 72 100
Odchylka 312 312 0
Směrodatná odchylka 18 18 0
HJP .. Historie - písemný test
Lat .. Latinský jazyk a kultura
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 3384--La-Zsv Bc
7-Bakalářský Prezenční 21
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Lat Zák
1 93020 64380 Ano Ano 10 188 100 88
2 95347 64536 Ano Ano 10 182 100 82
3 105581 67853 Ano Ano 10 176 100 76
4-5 93367 64646 Ano Ano 10 172 100 72
4-5 98854 68156 Ano Ano 10 172 100 72
6 97409 67235 Ano Ano 10 171 100 71
7 95455 65901 Ano Ano 10 168 100 68

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
19 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 3384--La-Zsv Bc
7-Bakalářský Prezenční 21
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Lat Zák
8 105053 70847 Ano Ano 10 166 100 66
9 96795 64882 Ano Ano 10 163 100 63
10 92888 64273 Ano Ano 10 162 100 62
11-13 95049 65753 Ano Ano 10 160 100 60
11-13 98846 68141 Ano Ano 10 160 100 60
11-13 102313 70096 Ano Ano 10 160 100 60
14-15 102373 55824 Ano Ano 10 158 100 58
14-15 95535 66041 Ano Ano 10 158 100 58
16 96982 66949 Ano Ano 10 150 100 50
17 97962 57927 Ano Ano 10 148 100 48
18 97423 67206 Ano Ano 10 144 100 44
19-21 97589 66552 Ne Ne 20 100 100
19-21 96408 66608 Ne Ne 20 100 100
19-21 101160 68861 Ne Ne 20 100 100
Průměr 164 100 64
Odchylka 130 0 130
Směrodatná odchylka 11 0 11
Lat .. Latinský jazyk a kultura
Zák .. Základy společenských věd

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
20 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Kombinovaná 420
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
1 106148 71211 Ano Ano 10 81 81
2 96673 28463 Ano Ano 10 77 77
3-4 94870 13999 Ano Ano 10 76 76
3-4 98240 67771 Ano Ano 10 76 76
5 93699 64840 Ano Ano 10 74 74
6 106097 70931 Ano Ano 10 72 72
7-11 89704 44584 Ano Ano 10 70 70
7-11 92772 64218 Ano Ano 10 70 70
7-11 96616 66748 Ano Ano 10 70 70
7-11 97802 67462 Ano Ano 10 70 70
7-11 102159 70025 Ano Ano 10 70 70
12-13 100084 50552 Ano Ano 10 69 69
12-13 106044 59928 Ano Ano 10 69 69
14-15 96331 28171 Ano Ano 10 68 68
14-15 106079 60284 Ano Ano 10 68 68
16-18 99252 67450 Ano Ano 10 67 67
16-18 98382 67864 Ano Ano 10 67 67
16-18 101318 69609 Ano Ano 10 67 67
19-20 90295 56499 Ano Ano 10 66 66
19-20 106291 59365 Ano Ano 10 66 66
21-31 90685 1377 Ano Ano 10 65 65
21-31 97701 2114 Ano Ano 10 65 65
21-31 100796 29707 Ano Ano 10 65 65
21-31 106041 58439 Ano Ano 10 65 65
21-31 93718 60691 Ano Ano 10 65 65
21-31 89802 62225 Ano Ano 10 65 65
21-31 92444 64003 Ano Ano 10 65 65
21-31 96221 65315 Ano Ano 10 65 65
21-31 95597 66074 Ano Ano 10 65 65
21-31 96780 66434 Ano Ano 10 65 65

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
21 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Kombinovaná 420
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
21-31 99988 68868 Ano Ano 10 65 65
32-36 90520 21988 Ano Ano 10 64 64
32-36 100816 33894 Ano Ano 10 64 64
32-36 106172 50715 Ano Ano 10 64 64
32-36 100446 69143 Ano Ano 10 64 64
32-36 101522 69722 Ano Ano 10 64 64
37-45 100694 6970 Ano Ano 10 63 63
37-45 91019 19429 Ano Ano 10 63 63
37-45 93992 28781 Ano Ano 10 63 63
37-45 95044 63820 Ano Ano 10 63 63
37-45 94019 65053 Ano Ano 10 63 63
37-45 101874 69903 Ano Ano 10 63 63
37-45 106127 72053 Ano Ano 10 63 63
37-45 106145 72060 Ano Ano 10 63 63
37-45 106219 72099 Ano Ne 21 63 63
46-54 91543 38001 Ano Ano 10 62 62
46-54 91477 52246 Ano Ano 10 62 62
46-54 90331 62595 Ano Ano 10 62 62
46-54 95054 63821 Ano Ano 10 62 62
46-54 94143 65127 Ano Ano 10 62 62
46-54 100234 69021 Ano Ano 10 62 62
46-54 102825 70358 Ano Ano 10 62 62
46-54 106070 72023 Ano Ano 10 62 62
46-54 106092 72030 Ano Ano 10 62 62
55-61 96945 54562 Ano Ne 30 61 61
55-61 95965 66372 Ano Ne 30 61 61
55-61 102274 8611 Ano Ne 83 61 61
55-61 101283 9344 Ano Ne 83 61 61
55-61 97055 51928 Ano Ne 83 61 61
55-61 94002 65043 Ano Ne 83 61 61

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
22 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Kombinovaná 420
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
55-61 99025 68262 Ano Ne 83 61 61
62-67 94285 11159 Ano Ne 30 60 60
62-67 90525 17654 Ano Ne 30 60 60
62-67 102723 26060 Ano Ne 30 60 60
62-67 94711 65508 Ano Ne 30 60 60
62-67 100027 68895 Ano Ne 30 60 60
62-67 91107 5296 Ano Ne 83 60 60
68-72 95357 55426 Ano Ne 30 59 59
68-72 106179 72073 Ano Ne 30 59 59
68-72 101605 30581 Ano Ne 83 59 59
68-72 106129 34727 Ano Ne 83 59 59
68-72 101818 69877 Ano Ne 83 59 59
73-81 106260 15615 Ano Ne 30 58 58
73-81 97966 18231 Ano Ne 30 58 58
73-81 103016 30394 Ano Ne 30 58 58
73-81 90384 62640 Ano Ne 30 58 58
73-81 92791 64232 Ano Ne 30 58 58
73-81 102265 68702 Ano Ne 30 58 58
73-81 106266 72125 Ano Ne 30 58 58
73-81 106272 28241 Ano Ne 83 58 58
73-81 102156 70023 Ano Ne 83 58 58
82-92 102421 17532 Ne Ne 20 57 57
82-92 93664 36698 Ne Ne 20 57 57
82-92 93936 48403 Ne Ne 20 57 57
82-92 102364 51954 Ne Ne 20 57 57
82-92 102612 56555 Ne Ne 20 57 57
82-92 106187 63913 Ne Ne 20 57 57
82-92 97388 67217 Ne Ne 20 57 57
82-92 97427 67245 Ne Ne 20 57 57
82-92 89636 62115 Ne Ne 82 57 57

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
23 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Kombinovaná 420
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
82-92 95048 63707 Ne Ne 82 57 57
82-92 99075 68305 Ne Ne 82 57 57
93-103 90850 5006 Ne Ne 20 56 56
93-103 98667 26457 Ne Ne 20 56 56
93-103 89821 62238 Ne Ne 20 56 56
93-103 92438 63996 Ne Ne 20 56 56
93-103 94427 65331 Ne Ne 20 56 56
93-103 98389 67866 Ne Ne 20 56 56
93-103 98714 68087 Ne Ne 20 56 56
93-103 100595 68248 Ne Ne 20 56 56
93-103 101169 69535 Ne Ne 20 56 56
93-103 106047 70512 Ne Ne 20 56 56
93-103 106295 72141 Ne Ne 20 56 56
104-111 106087 58921 Ne Ne 20 55 55
104-111 90993 63031 Ne Ne 20 55 55
104-111 94038 65064 Ne Ne 20 55 55
104-111 95012 65726 Ne Ne 20 55 55
104-111 96586 66742 Ne Ne 20 55 55
104-111 99101 68324 Ne Ne 20 55 55
104-111 100746 69298 Ne Ne 20 55 55
104-111 106083 71261 Ne Ne 20 55 55
112-123 97150 18126 Ne Ne 20 54 54
112-123 97536 38054 Ne Ne 20 54 54
112-123 100997 42961 Ne Ne 20 54 54
112-123 95986 53207 Ne Ne 20 54 54
112-123 101394 53593 Ne Ne 20 54 54
112-123 90593 62774 Ne Ne 20 54 54
112-123 93508 64742 Ne Ne 20 54 54
112-123 100285 69061 Ne Ne 20 54 54
112-123 106081 72028 Ne Ne 20 54 54

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
24 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Kombinovaná 420
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
112-123 106093 72031 Ne Ne 20 54 54
112-123 100645 65616 Ne Ne 82 54 54
112-123 106137 72055 Ne Ne 82 54 54
124-140 90055 15750 Ne Ne 20 53 53
124-140 102049 20647 Ne Ne 20 53 53
124-140 94467 27682 Ne Ne 20 53 53
124-140 106201 47069 Ne Ne 20 53 53
124-140 90007 62352 Ne Ne 20 53 53
124-140 94457 65345 Ne Ne 20 53 53
124-140 95974 66376 Ne Ne 20 53 53
124-140 97131 67053 Ne Ne 20 53 53
124-140 98257 67783 Ne Ne 20 53 53
124-140 98988 68197 Ne Ne 20 53 53
124-140 101280 69586 Ne Ne 20 53 53
124-140 101454 69681 Ne Ne 20 53 53
124-140 102966 70436 Ne Ne 20 53 53
124-140 106057 72017 Ne Ne 20 53 53
124-140 106285 72132 Ne Ne 20 53 53
124-140 107647 69018 Ne Ne 82 53 53
124-140 100956 69427 Ne Ne 82 53 53
141-163 106054 5510 Ne Ne 20 52 52
141-163 102200 28048 Ne Ne 20 52 52
141-163 102381 30413 Ne Ne 20 52 52
141-163 90671 34514 Ne Ne 20 52 52
141-163 106196 38137 Ne Ne 20 52 52
141-163 106178 38324 Ne Ne 20 52 52
141-163 89417 47900 Ne Ne 20 52 52
141-163 96972 49387 Ne Ne 20 52 52
141-163 90344 51083 Ne Ne 20 52 52
141-163 102947 55890 Ne Ne 20 52 52

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
25 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Kombinovaná 420
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
141-163 98157 58614 Ne Ne 20 52 52
141-163 102614 58721 Ne Ne 20 52 52
141-163 90505 62717 Ne Ne 20 52 52
141-163 90761 62885 Ne Ne 20 52 52
141-163 91925 63633 Ne Ne 20 52 52
141-163 93956 65008 Ne Ne 20 52 52
141-163 94049 65069 Ne Ne 20 52 52
141-163 98229 67764 Ne Ne 20 52 52
141-163 100392 67861 Ne Ne 20 52 52
141-163 99043 68278 Ne Ne 20 52 52
141-163 101612 69757 Ne Ne 20 52 52
141-163 102718 70291 Ne Ne 20 52 52
141-163 106072 72024 Ne Ne 82 52 52
164-176 96287 4263 Ne Ne 20 51 51
164-176 99824 8017 Ne Ne 20 51 51
164-176 92423 14236 Ne Ne 20 51 51
164-176 101149 37178 Ne Ne 20 51 51
164-176 100376 41482 Ne Ne 20 51 51
164-176 102424 44580 Ne Ne 20 51 51
164-176 94449 65340 Ne Ne 20 51 51
164-176 95639 66102 Ne Ne 20 51 51
164-176 98741 68099 Ne Ne 20 51 51
164-176 99425 68525 Ne Ne 20 51 51
164-176 102223 70059 Ne Ne 20 51 51
164-176 106289 72136 Ne Ne 20 51 51
164-176 97270 67129 Ne Ne 82 51 51
177-189 102869 7609 Ne Ne 20 50 50
177-189 102405 50158 Ne Ne 20 50 50
177-189 91478 53403 Ne Ne 20 50 50
177-189 90334 62596 Ne Ne 20 50 50

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
26 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Kombinovaná 420
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
177-189 91137 63148 Ne Ne 20 50 50
177-189 93092 64433 Ne Ne 20 50 50
177-189 94405 65322 Ne Ne 20 50 50
177-189 94953 65668 Ne Ne 20 50 50
177-189 106160 66392 Ne Ne 20 50 50
177-189 97932 66518 Ne Ne 20 50 50
177-189 98106 67682 Ne Ne 20 50 50
177-189 102152 70020 Ne Ne 20 50 50
177-189 89982 28175 Ne Ne 82 50 50
190-201 101526 549 Ne Ne 20 49 49
190-201 102656 3297 Ne Ne 20 49 49
190-201 100250 15797 Ne Ne 20 49 49
190-201 101328 19644 Ne Ne 20 49 49
190-201 98077 57036 Ne Ne 20 49 49
190-201 89564 62061 Ne Ne 20 49 49
190-201 92357 63945 Ne Ne 20 49 49
190-201 99828 66680 Ne Ne 20 49 49
190-201 98934 68224 Ne Ne 20 49 49
190-201 101523 69721 Ne Ne 20 49 49
190-201 102189 70046 Ne Ne 20 49 49
190-201 95769 66212 Ne Ne 82 49 49
202-213 106063 467 Ne Ne 20 48 48
202-213 106090 41273 Ne Ne 20 48 48
202-213 99847 52005 Ne Ne 20 48 48
202-213 101362 56544 Ne Ne 20 48 48
202-213 106184 59469 Ne Ne 20 48 48
202-213 106031 60225 Ne Ne 20 48 48
202-213 94020 65051 Ne Ne 20 48 48
202-213 97768 67442 Ne Ne 20 48 48
202-213 100528 69186 Ne Ne 20 48 48

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
27 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Kombinovaná 420
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
202-213 101995 69949 Ne Ne 20 48 48
202-213 106223 70994 Ne Ne 20 48 48
202-213 106074 72025 Ne Ne 82 48 48
214-224 90420 21111 Ne Ne 20 47 47
214-224 102997 33760 Ne Ne 20 47 47
214-224 102647 43613 Ne Ne 20 47 47
214-224 100374 49356 Ne Ne 20 47 47
214-224 89970 50871 Ne Ne 20 47 47
214-224 94821 65575 Ne Ne 20 47 47
214-224 98821 68144 Ne Ne 20 47 47
214-224 99488 68553 Ne Ne 20 47 47
214-224 100328 69084 Ne Ne 20 47 47
214-224 100998 69394 Ne Ne 20 47 47
214-224 94230 65179 Ne Ne 82 47 47
225-231 93590 64789 Ne Ne 20 46 46
225-231 95588 66065 Ne Ne 20 46 46
225-231 98931 68222 Ne Ne 20 46 46
225-231 101103 69151 Ne Ne 20 46 46
225-231 101341 69622 Ne Ne 20 46 46
225-231 102934 70420 Ne Ne 20 46 46
225-231 106210 72091 Ne Ne 20 46 46
232-240 92137 8962 Ne Ne 20 45 45
232-240 90389 15685 Ne Ne 20 45 45
232-240 94078 28395 Ne Ne 20 45 45
232-240 95647 41852 Ne Ne 20 45 45
232-240 106177 49791 Ne Ne 20 45 45
232-240 106168 58348 Ne Ne 20 45 45
232-240 90846 62939 Ne Ne 20 45 45
232-240 96400 66606 Ne Ne 20 45 45
232-240 96437 66640 Ne Ne 20 45 45

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
28 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Kombinovaná 420
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
241-253 106089 9391 Ne Ne 20 44 44
241-253 89796 62224 Ne Ne 20 44 44
241-253 89984 62337 Ne Ne 20 44 44
241-253 91846 63575 Ne Ne 20 44 44
241-253 92588 64084 Ne Ne 20 44 44
241-253 96809 66418 Ne Ne 20 44 44
241-253 99275 68240 Ne Ne 20 44 44
241-253 99367 68495 Ne Ne 20 44 44
241-253 101310 69604 Ne Ne 20 44 44
241-253 106286 71780 Ne Ne 20 44 44
241-253 106042 72011 Ne Ne 20 44 44
241-253 106046 72013 Ne Ne 20 44 44
241-253 106267 72126 Ne Ne 20 44 44
254-264 106098 28541 Ne Ne 20 43 43
254-264 97693 47551 Ne Ne 20 43 43
254-264 106269 59472 Ne Ne 20 43 43
254-264 90270 62546 Ne Ne 20 43 43
254-264 92568 62645 Ne Ne 20 43 43
254-264 92574 64077 Ne Ne 20 43 43
254-264 97487 67283 Ne Ne 20 43 43
254-264 106193 69300 Ne Ne 20 43 43
254-264 101214 69555 Ne Ne 20 43 43
254-264 106185 71758 Ne Ne 20 43 43
254-264 106059 72018 Ne Ne 20 43 43
265-280 91686 1965 Ne Ne 20 42 42
265-280 100080 38143 Ne Ne 20 42 42
265-280 90399 41322 Ne Ne 20 42 42
265-280 93700 44031 Ne Ne 20 42 42
265-280 92364 49307 Ne Ne 20 42 42
265-280 106189 50781 Ne Ne 20 42 42

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
29 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Kombinovaná 420
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
265-280 101515 54952 Ne Ne 20 42 42
265-280 102696 56255 Ne Ne 20 42 42
265-280 102140 56433 Ne Ne 20 42 42
265-280 90195 62476 Ne Ne 20 42 42
265-280 97624 67375 Ne Ne 20 42 42
265-280 98824 68146 Ne Ne 20 42 42
265-280 100432 69138 Ne Ne 20 42 42
265-280 100625 69236 Ne Ne 20 42 42
265-280 106045 72012 Ne Ne 20 42 42
265-280 106171 72069 Ne Ne 20 42 42
281-284 101539 6567 Ne Ne 20 41 41
281-284 106174 59006 Ne Ne 20 41 41
281-284 95962 66365 Ne Ne 20 41 41
281-284 106055 72016 Ne Ne 20 41 41
285-297 93713 18839 Ne Ne 20 40 40
285-297 106084 27403 Ne Ne 20 40 40
285-297 93860 45691 Ne Ne 20 40 40
285-297 106282 51372 Ne Ne 20 40 40
285-297 106075 57109 Ne Ne 20 40 40
285-297 89642 62119 Ne Ne 20 40 40
285-297 89730 62146 Ne Ne 20 40 40
285-297 91604 63412 Ne Ne 20 40 40
285-297 92408 63978 Ne Ne 20 40 40
285-297 94786 65553 Ne Ne 20 40 40
285-297 96558 66728 Ne Ne 20 40 40
285-297 102657 70260 Ne Ne 20 40 40
285-297 106182 72076 Ne Ne 82 40 40
298-302 106164 29973 Ne Ne 20 39 39
298-302 106131 39356 Ne Ne 20 39 39
298-302 106058 53687 Ne Ne 20 39 39

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
30 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Kombinovaná 420
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
298-302 90451 62625 Ne Ne 20 39 39
298-302 92952 64338 Ne Ne 20 39 39
303-307 92786 64225 Ne Ne 20 38 38
303-307 94050 65071 Ne Ne 20 38 38
303-307 98057 67652 Ne Ne 20 38 38
303-307 106221 72100 Ne Ne 20 38 38
303-307 106290 72137 Ne Ne 20 38 38
308-315 106077 11333 Ne Ne 20 37 37
308-315 90380 62635 Ne Ne 20 37 37
308-315 95519 66031 Ne Ne 20 37 37
308-315 100083 68917 Ne Ne 20 37 37
308-315 106150 72062 Ne Ne 20 37 37
308-315 106173 72070 Ne Ne 20 37 37
308-315 106199 72084 Ne Ne 20 37 37
308-315 106262 72123 Ne Ne 20 37 37
316-322 106060 25124 Ne Ne 20 36 36
316-322 96605 43733 Ne Ne 20 36 36
316-322 106136 47090 Ne Ne 20 36 36
316-322 99944 66240 Ne Ne 20 36 36
316-322 106043 71734 Ne Ne 20 36 36
316-322 106216 72097 Ne Ne 20 36 36
316-322 106053 69770 Ne Ne 82 36 36
323-326 106259 46979 Ne Ne 20 35 35
323-326 106175 58116 Ne Ne 20 35 35
323-326 106138 72056 Ne Ne 20 35 35
323-326 95293 59116 Ne Ne 82 35 35
327-334 95285 57180 Ne Ne 20 34 34
327-334 93499 62312 Ne Ne 20 34 34
327-334 97913 67546 Ne Ne 20 34 34
327-334 106134 68233 Ne Ne 20 34 34

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
31 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Kombinovaná 420
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
327-334 100935 69415 Ne Ne 20 34 34
327-334 106284 72131 Ne Ne 20 34 34
327-334 91284 63236 Ne Ne 82 34 34
327-334 94781 65544 Ne Ne 82 34 34
335-339 102002 8794 Ne Ne 20 33 33
335-339 99735 39549 Ne Ne 20 33 33
335-339 92136 47649 Ne Ne 20 33 33
335-339 99468 68546 Ne Ne 20 33 33
335-339 101595 69526 Ne Ne 20 33 33
340-345 91045 62741 Ne Ne 20 31 31
340-345 94542 65388 Ne Ne 20 31 31
340-345 96551 66715 Ne Ne 20 31 31
340-345 99721 68671 Ne Ne 20 31 31
340-345 102654 70258 Ne Ne 20 31 31
340-345 102992 70441 Ne Ne 20 31 31
346 106293 72140 Ne Ne 20 30 30
347-349 92714 32274 Ne Ne 20 29 29
347-349 92504 64037 Ne Ne 20 29 29
347-349 106192 70981 Ne Ne 20 29 29
350 99853 68766 Ne Ne 20 26 26
351 102492 43990 Ne Ne 20 24 24
352-420 89209 4555 Ne - 90 0
352-420 106277 9145 Ne - 90 0
352-420 106197 12563 Ne - 90 0
352-420 97816 17319 Ne - 90 0
352-420 106146 22535 Ne - 90 0
352-420 101330 29887 Ne - 90 0
352-420 92855 32735 Ne - 90 0
352-420 106085 34430 Ne - 90 0
352-420 106061 39141 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
32 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Kombinovaná 420
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
352-420 101314 40915 Ne - 90 0
352-420 97923 43538 Ne - 90 0
352-420 106149 43869 Ne - 90 0
352-420 106314 46609 Ne - 90 0
352-420 99381 47179 Ne - 90 0
352-420 98742 48819 Ne - 90 0
352-420 99759 52899 Ne - 90 0
352-420 97112 52945 Ne - 90 0
352-420 91489 56787 Ne - 90 0
352-420 106263 57124 Ne - 90 0
352-420 106224 59470 Ne - 90 0
352-420 89354 61954 Ne - 90 0
352-420 90204 62479 Ne - 90 0
352-420 91594 63405 Ne - 90 0
352-420 92937 64257 Ne - 90 0
352-420 94223 65106 Ne - 90 0
352-420 95290 65892 Ne - 90 0
352-420 95609 66083 Ne - 90 0
352-420 96813 66378 Ne - 90 0
352-420 97945 66847 Ne - 90 0
352-420 96920 66926 Ne - 90 0
352-420 97379 67190 Ne - 90 0
352-420 98044 67646 Ne - 90 0
352-420 98418 67889 Ne - 90 0
352-420 98577 67952 Ne - 90 0
352-420 106170 68544 Ne - 90 0
352-420 99642 68627 Ne - 90 0
352-420 100103 68805 Ne - 90 0
352-420 100037 68899 Ne - 90 0
352-420 101511 68996 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
33 / 150

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Kombinovaná 420
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
352-420 100495 69158 Ne - 90 0
352-420 100662 69254 Ne - 90 0
352-420 100727 69290 Ne - 90 0