OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7310-Filologie 7310T126-Polský jazyk 8-Magisterský Prezenční 17
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pol
1-4 75306 53580 Ano Ano 10 100 100
1-4 84905 59468 Ano Ano 10 100 100
1-4 84910 59473 Ano Ano 10 100 100
1-4 84904 59467 Ano Ano 11 100 100
5 84903 59466 Ano Ano 10 95 95
6 84909 59472 Ano Ano 10 90 90
7 78828 48493 Ano Ano 10 85 85
8 77110 54687 Ano Ano 10 80 80
9 84907 59470 Ano Ano 10 75 75
10 84911 59474 Ano Ano 10 40 40
11 84912 48297 Ano Ano 10 30 30
12-15 73832 52613 Ano Ano 10 20 20
12-15 75773 53910 Ano Ano 10 20 20
12-15 84906 59469 Ano Ano 10 20 20
12-15 77791 55113 Ano Ano 11 20 20
16-17 75689 53852 Ne - 90 0
16-17 77523 54937 Ne - 90 0
Průměr 65 65
Odchylka 1221 1221
Směrodatná odchylka 35 35
Pol .. Polština