OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
1 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R023-Praktická filozofie 7-Bakalářský Prezenční 137
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
1 72126 51337 Ano Ano 10 84 84
2 85244 55754 Ano Ano 10 82 82
3 85215 59637 Ano Ano 11 76 76
4 77897 55196 Ano Ano 10 72 72
5 85268 59675 Ano Ano 10 68 68
6 85225 59643 Ano Ano 10 66 66
7-10 85236 59582 Ano Ano 10 64 64
7-10 85270 59676 Ano Ano 10 64 64
7-10 86644 60490 Ano Ano 10 64 64
7-10 78434 55555 Ano Ano 11 64 64
11-15 72190 51385 Ano Ano 10 62 62
11-15 85269 59420 Ano Ano 10 62 62
11-15 85247 59660 Ano Ano 10 62 62
11-15 85261 59670 Ano Ano 10 62 62
11-15 85267 59674 Ano Ano 10 62 62
16-19 74736 39960 Ano Ano 10 58 58
16-19 77932 46226 Ano Ano 10 58 58
16-19 85172 59618 Ano Ano 10 58 58
16-19 85195 59629 Ano Ano 10 58 58
20-24 71919 51148 Ano Ano 10 56 56
20-24 85177 53297 Ano Ano 10 56 56
20-24 76779 54515 Ano Ano 10 56 56
20-24 78940 55844 Ano Ano 10 56 56
20-24 79857 56404 Ano Ano 10 56 56
25-27 85174 59619 Ano Ano 10 54 54
25-27 85198 59631 Ano Ano 10 54 54
25-27 85204 59632 Ano Ano 10 54 54
28-39 78607 2329 Ano Ano 10 52 52
28-39 79717 43545 Ano Ano 10 52 52
28-39 85214 44526 Ano Ano 10 52 52

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
2 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R023-Praktická filozofie 7-Bakalářský Prezenční 137
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
28-39 85197 58001 Ano Ano 10 52 52
28-39 85176 59621 Ano Ano 10 52 52
28-39 85186 59624 Ano Ano 10 52 52
28-39 85241 59657 Ano Ano 10 52 52
28-39 86631 60486 Ano Ano 10 52 52
28-39 72417 51572 Ano Ano 11 52 52
28-39 77792 55111 Ano Ano 11 52 52
28-39 78701 55712 Ano Ano 11 52 52
28-39 85260 59669 Ano Ano 11 52 52
40-46 73268 52168 Ano Ano 10 50 50
40-46 76625 54401 Ano Ano 10 50 50
40-46 77131 54700 Ano Ano 10 50 50
40-46 78307 55450 Ano Ano 10 50 50
40-46 79530 56204 Ano Ano 10 50 50
40-46 85237 59653 Ano Ano 10 50 50
40-46 85202 59630 Ano Ano 11 50 50
47-49 77069 26013 Ano Ne 30 48 48
47-49 79190 55993 Ano Ne 30 48 48
47-49 85181 57330 Ano Ne 30 48 48
50-57 76593 5964 Ano Ne 30 46 46
50-57 75618 53806 Ano Ne 30 46 46
50-57 76181 54131 Ano Ne 30 46 46
50-57 78371 55504 Ano Ne 30 46 46
50-57 85250 59401 Ano Ne 30 46 46
50-57 85208 59634 Ano Ne 30 46 46
50-57 85245 59659 Ano Ne 30 46 46
50-57 85266 59673 Ano Ne 30 46 46
58-67 85184 20570 Ano Ne 30 44 44
58-67 77606 47179 Ano Ne 30 44 44
58-67 85180 51751 Ano Ne 30 44 44

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
3 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R023-Praktická filozofie 7-Bakalářský Prezenční 137
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
58-67 85189 54751 Ano Ne 30 44 44
58-67 79681 56297 Ano Ne 30 44 44
58-67 85183 59623 Ano Ne 30 44 44
58-67 85232 59648 Ano Ne 30 44 44
58-67 85263 59672 Ano Ne 30 44 44
58-67 85272 59678 Ano Ne 30 44 44
58-67 87217 60783 Ano Ne 30 44 44
68-77 85179 48444 Ano Ne 30 42 42
68-77 73591 52416 Ano Ne 30 42 42
68-77 75387 53635 Ano Ne 30 42 42
68-77 75445 53681 Ano Ne 30 42 42
68-77 79770 53925 Ano Ne 30 42 42
68-77 79776 55463 Ano Ne 30 42 42
68-77 85201 56967 Ano Ne 30 42 42
68-77 85178 57946 Ano Ne 30 42 42
68-77 85182 59622 Ano Ne 30 42 42
68-77 85256 59666 Ano Ne 30 42 42
78-86 79198 41750 Ano Ne 30 40 40
78-86 79098 43247 Ano Ne 30 40 40
78-86 77236 54770 Ano Ne 30 40 40
78-86 77946 55234 Ano Ne 30 40 40
78-86 78174 55373 Ano Ne 30 40 40
78-86 85265 59406 Ano Ne 30 40 40
78-86 85229 59647 Ano Ne 30 40 40
78-86 85243 59658 Ano Ne 30 40 40
78-86 85262 59671 Ano Ne 30 40 40
87-91 78190 19328 Ano Ne 30 38 38
87-91 72407 51568 Ano Ne 30 38 38
87-91 75650 53827 Ano Ne 30 38 38
87-91 85206 57934 Ano Ne 30 38 38

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
4 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R023-Praktická filozofie 7-Bakalářský Prezenční 137
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
87-91 85193 59628 Ano Ne 30 38 38
92-97 85200 48503 Ne Ne 20 36 36
92-97 78197 55384 Ne Ne 20 36 36
92-97 78906 55824 Ne Ne 20 36 36
92-97 80317 56687 Ne Ne 20 36 36
92-97 85246 59252 Ne Ne 20 36 36
92-97 85234 59651 Ne Ne 20 36 36
98-103 85173 48412 Ne Ne 20 34 34
98-103 75266 48457 Ne Ne 20 34 34
98-103 79801 49119 Ne Ne 20 34 34
98-103 85242 52504 Ne Ne 20 34 34
98-103 85190 59626 Ne Ne 20 34 34
98-103 85640 59926 Ne Ne 20 34 34
104-105 85249 58151 Ne Ne 20 32 32
104-105 85187 59625 Ne Ne 20 32 32
106-107 79828 56382 Ne Ne 20 28 28
106-107 85258 59533 Ne Ne 20 28 28
108 85205 44975 Ne Ne 20 24 24
109-137 78632 10961 Ne - 90 0
109-137 85188 13901 Ne - 90 0
109-137 75465 18190 Ne - 90 0
109-137 85274 32578 Ne - 90 0
109-137 77728 47903 Ne - 90 0
109-137 85276 48297 Ne - 90 0
109-137 85275 50100 Ne - 90 0
109-137 72102 51315 Ne - 90 0
109-137 85264 51647 Ne - 90 0
109-137 73337 52226 Ne - 90 0
109-137 75228 52440 Ne - 90 0
109-137 75204 53512 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
5 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R023-Praktická filozofie 7-Bakalářský Prezenční 137
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
109-137 76433 54297 Ne - 90 0
109-137 76768 54511 Ne - 90 0
109-137 77171 54732 Ne - 90 0
109-137 77349 54853 Ne - 90 0
109-137 79524 56200 Ne - 90 0
109-137 79699 56305 Ne - 90 0
109-137 80287 56662 Ne - 90 0
109-137 85175 59620 Ne - 90 0
109-137 85207 59633 Ne - 90 0
109-137 85222 59640 Ne - 90 0
109-137 85248 59661 Ne - 90 0
109-137 85257 59667 Ne - 90 0
109-137 85259 59668 Ne - 90 0
109-137 85271 59677 Ne - 90 0
109-137 85273 59679 Ne - 90 0
109-137 86633 60487 Ne - 90 0
109-137 87123 60717 Ne - 90 0
Průměr 48 48
Odchylka 123 123
Směrodatná odchylka 11 11
Spv .. Společenskovědní test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
6 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 153
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
DOP Pís
1 76466 9930 Ano Ano 10 90 50 40
2 72908 30239 Ano Ano 10 83 43 40
3-4 85501 20305 Ano Ano 10 82 50 32
3-4 85560 59876 Ano Ano 10 82 48 34
5 85345 28699 Ano Ano 10 77 45 32
6 85469 59807 Ano Ano 10 74 38 36
7-8 76857 54558 Ano Ano 10 73 43 30
7-8 85485 59821 Ano Ano 10 73 45 28
9-10 85465 52494 Ano Ano 10 72 38 34
9-10 85478 59815 Ano Ano 10 72 40 32
11 79625 56271 Ano Ano 10 71 33 38
12 85564 48270 Ano Ano 10 70 38 32
13-17 76297 54213 Ano Ano 10 69 45 24
13-17 85429 57975 Ano Ano 10 69 45 24
13-17 85508 59012 Ano Ano 10 69 43 26
13-17 85338 59713 Ano Ano 10 69 33 36
13-17 85422 59770 Ano Ano 10 69 43 26
18-19 85558 26493 Ano Ano 10 68 38 30
18-19 85346 27074 Ano Ano 10 68 40 28
20 85453 56533 Ano Ano 10 67 43 24
21-22 85445 19520 Ano Ano 10 66 40 26
21-22 85566 59880 Ano Ano 10 66 40 26
23-26 76285 25603 Ano Ano 10 64 38 26
23-26 73198 43156 Ano Ano 10 64 28 36
23-26 73580 52407 Ano Ano 10 64 40 24
23-26 85476 59813 Ano Ano 10 64 40 24
27-29 76842 45951 Ano Ano 10 63 35 28
27-29 85441 47809 Ano Ano 10 63 35 28
27-29 85487 48057 Ano Ano 10 63 33 30
30-31 77331 54835 Ano Ano 10 62 30 32

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
7 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 153
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
DOP Pís
30-31 85568 59679 Ano Ano 10 62 38 24
32-33 85475 58940 Ano Ano 10 61 33 28
32-33 85474 59812 Ano Ano 10 61 33 28
34 75755 53902 Ano Ano 10 60 28 32
35-36 85419 38054 Ano Ano 10 59 33 26
35-36 72931 51930 Ano Ano 10 59 33 26
37 75772 53907 Ano Ano 10 58 28 30
38-40 85324 46188 Ano Ano 10 57 33 24
38-40 73823 52605 Ano Ano 10 57 35 22
38-40 85467 56595 Ano Ano 10 57 33 24
41-44 85462 47900 Ano Ano 10 56 28 28
41-44 71983 49707 Ano Ano 10 56 30 26
41-44 75073 52790 Ano Ano 10 56 38 18
41-44 85510 59840 Ano Ano 10 56 38 18
45-48 85329 46199 Ano Ne 30 55 29 26
45-48 73375 52256 Ano Ne 30 55 23 32
45-48 74973 53353 Ano Ne 30 55 33 22
45-48 77267 54443 Ano Ne 30 55 25 30
49-51 85452 44144 Ano Ne 30 53 25 28
49-51 75970 47695 Ano Ne 30 53 23 30
49-51 78741 55741 Ano Ne 30 53 23 30
52-55 85339 44945 Ano Ne 30 52 20 32
52-55 85327 46198 Ano Ne 30 52 24 28
52-55 85463 57032 Ano Ne 30 52 20 32
52-55 85450 58142 Ano Ne 30 52 30 22
56 74926 53143 Ano Ne 30 51 23 28
57-60 78440 47983 Ano Ne 30 50 30 20
57-60 77912 51197 Ano Ne 30 50 20 30
57-60 85459 59802 Ano Ne 30 50 20 30
57-60 85581 59889 Ano Ne 30 50 20 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
8 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 153
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
DOP Pís
61-63 78333 55468 Ano Ne 30 49 23 26
61-63 85330 56892 Ano Ne 30 49 25 24
61-63 85425 59773 Ano Ne 30 49 15 34
64-66 73805 52600 Ano Ne 30 47 25 22
64-66 79038 55905 Ano Ne 30 47 25 22
64-66 85460 59803 Ano Ne 30 47 15 32
67-71 85426 47392 Ano Ne 30 46 20 26
67-71 77692 47903 Ano Ne 30 46 18 28
67-71 73617 52441 Ano Ne 30 46 28 18
67-71 85449 59789 Ano Ne 30 46 28 18
67-71 85511 59841 Ano Ne 30 46 28 18
72-75 85524 48198 Ano Ne 30 45 25 20
72-75 85348 58173 Ano Ne 30 45 23 22
72-75 85561 58603 Ano Ne 30 45 13 32
72-75 85503 59833 Ano Ne 30 45 15 30
76-79 85321 58296 Ano Ne 30 44 20 24
76-79 85354 59722 Ano Ne 30 44 18 26
76-79 85499 59830 Ano Ne 30 44 20 24
76-79 85563 59878 Ano Ne 30 44 18 26
80-81 85527 59856 Ano Ne 30 43 15 28
80-81 85633 59923 Ano Ne 30 43 13 30
82-85 73343 27022 Ano Ne 30 42 18 24
82-85 85579 48337 Ano Ne 30 42 10 32
82-85 85451 59792 Ano Ne 30 42 20 22
82-85 85466 59806 Ano Ne 30 42 18 24
86-90 85427 53823 Ano Ne 30 41 25 16
86-90 85446 57475 Ano Ne 30 41 23 18
86-90 85440 59785 Ano Ne 30 41 23 18
86-90 85484 59820 Ano Ne 30 41 15 26
86-90 85513 59843 Ano Ne 30 41 15 26

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
9 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 153
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
DOP Pís
91-93 78366 55496 Ano Ne 30 40 20 20
91-93 85490 55661 Ano Ne 30 40 8 32
91-93 85412 59761 Ano Ne 30 40 8 32
94-97 75507 51586 Ano Ne 30 39 15 24
94-97 73786 52572 Ano Ne 30 39 5 34
94-97 85556 58785 Ano Ne 30 39 15 24
94-97 85472 59810 Ano Ne 30 39 13 26
98-99 77073 26013 Ne Ne 20 40 40
98-99 85434 59780 Ne Ne 20 40 40
100-106 85344 43397 Ne Ne 20 38 18 20
100-106 85577 45837 Ne Ne 20 38 10 28
100-106 85326 46194 Ne Ne 20 38 10 28
100-106 76403 54281 Ne Ne 20 38 20 18
100-106 85438 59784 Ne Ne 20 38 8 30
100-106 85553 59873 Ne Ne 20 38 10 28
100-106 85575 59887 Ne Ne 20 38 8 30
107-110 77082 54669 Ne Ne 20 37 15 22
107-110 85349 59717 Ne Ne 20 37 15 22
107-110 85509 59839 Ne Ne 20 37 15 22
107-110 85515 59844 Ne Ne 20 37 13 24
111-115 85439 37530 Ne Ne 20 36 10 26
111-115 78421 55543 Ne Ne 20 36 8 28
111-115 85588 57090 Ne Ne 20 36 10 26
111-115 85470 59808 Ne Ne 20 36 10 26
111-115 85482 59819 Ne Ne 20 36 18 18
116-117 85555 40006 Ne Ne 20 34 8 26
116-117 85418 59766 Ne Ne 20 34 10 24
118-120 76195 54160 Ne Ne 20 33 5 28
118-120 85583 59665 Ne Ne 20 33 5 28
118-120 85431 59777 Ne Ne 20 33 15 18

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
10 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 153
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
DOP Pís
121-125 85343 46233 Ne Ne 20 32 14 18
121-125 78956 54938 Ne Ne 20 32 18 14
121-125 85353 59721 Ne Ne 20 32 10 22
121-125 85436 59782 Ne Ne 20 32 10 22
121-125 85523 59852 Ne Ne 20 32 10 22
126-127 85350 59718 Ne Ne 20 31 5 26
126-127 85417 59765 Ne Ne 20 31 5 26
128-130 85514 44911 Ne Ne 20 30 10 20
128-130 85336 59712 Ne Ne 20 30 10 20
128-130 85433 59779 Ne Ne 20 30 10 20
131-132 85444 59787 Ne Ne 20 29 5 24
131-132 85571 59884 Ne Ne 20 29 13 16
133-134 85340 59715 Ne Ne 20 28 28
133-134 85520 59850 Ne Ne 20 28 10 18
135-137 85415 30276 Ne Ne 20 27 5 22
135-137 85333 59709 Ne Ne 20 27 5 22
135-137 85481 59818 Ne Ne 20 27 5 22
138-139 71695 29527 Ne Ne 20 26 26
138-139 71840 33060 Ne Ne 20 26 26
140-141 80181 56601 Ne Ne 20 25 5 20
140-141 85530 59859 Ne Ne 20 25 5 20
142-143 80467 56774 Ne Ne 20 24 24
142-143 85488 59823 Ne Ne 20 24 10 14
144 85322 59705 Ne Ne 20 23 5 18
145-146 80778 28517 Ne Ne 20 22 22
145-146 85456 59800 Ne Ne 20 22 22
147 85559 59875 Ne Ne 20 21 5 16
148 76444 54303 Ne Ne 20 18 18
149 85480 59817 Ne Ne 20 13 5 8
150 74348 52962 Ne Ne 20 10 10

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
11 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční 153
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
DOP Pís
151 71929 49770 Ne Ne 20 8 8
152-153 74399 52995 Ne Ne 20 5 5
152-153 85576 57375 Ne Ne 20 5 5
Průměr 46 22 26
Odchylka 276 159 30
Směrodatná odchylka 17 13 5
DOP .. Domácí práce
Pís .. Písemný test
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B6107-Humanitní studia 2728--Hi-Zsv Bc
7-Bakalářský Prezenční 82
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP Zák
1 80654 18866 Ano Ano 10 173 87 86
2 75762 53904 Ano Ano 10 164 78 86
3 73019 51996 Ano Ano 10 153 61 92
4 85784 60014 Ano Ano 10 145 73 72
5 85812 60031 Ano Ano 10 144 68 76
6 85765 58322 Ano Ano 11 140 66 74
7 73427 52295 Ano Ano 10 139 55 84
8 85831 54356 Ano Ano 10 138 68 70
9-10 76847 53241 Ano Ano 10 137 62 75
9-10 76015 54035 Ano Ano 10 137 67 70
11 76339 54236 Ano Ano 10 136 58 78
12-14 74192 52217 Ano Ano 10 135 59 76
12-14 74563 53114 Ano Ano 10 135 57 78
12-14 85769 53297 Ano Ano 10 135 57 78
15-16 76118 54112 Ano Ano 10 133 73 60
15-16 85761 60003 Ano Ano 10 133 65 68

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
12 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 2728--Hi-Zsv Bc
7-Bakalářský Prezenční 82
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP Zák
17 85780 59629 Ano Ne 30 132 60 72
18 74868 51699 Ano Ne 30 131 61 70
19 85801 60022 Ano Ne 30 130 62 68
20-21 85820 52781 Ano Ne 30 127 58 69
20-21 85842 60052 Ano Ne 30 127 63 64
22-23 78471 55553 Ano Ne 30 126 48 78
22-23 85771 60008 Ano Ne 30 126 54 72
24 76599 5964 Ano Ne 30 125 53 72
25 85839 60049 Ano Ne 30 124 60 64
26-27 77750 55082 Ano Ne 30 123 57 66
26-27 85837 59542 Ano Ne 30 123 62 61
28-29 77273 52821 Ano Ne 30 120 61 59
28-29 75814 53936 Ano Ne 30 120 59 61
30-31 76179 54131 Ano Ne 30 119 46 73
30-31 85799 60021 Ano Ne 30 119 47 72
32 73166 52103 Ano Ne 30 117 50 67
33-34 74319 52948 Ano Ne 30 116 56 60
33-34 85763 60004 Ano Ne 30 116 56 60
35-36 75609 53803 Ano Ne 30 114 50 64
35-36 80210 56620 Ano Ne 30 114 51 63
37 76446 54304 Ano Ne 30 111 51 60
38-39 75197 53339 Ano Ne 30 110 50 60
38-39 85809 56348 Ano Ne 30 110 52 58
40 76158 54133 Ano Ne 30 108 54 54
41 85792 60019 Ano Ne 30 106 48 58
42 85779 60012 Ne Ne 20 107 41 66
43-45 76287 25603 Ne Ne 20 105 27 78
43-45 85789 26011 Ne Ne 20 105 39 66
43-45 85807 45697 Ne Ne 20 105 43 62
46-47 76841 53529 Ne Ne 20 104 44 60

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
13 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 2728--Hi-Zsv Bc
7-Bakalářský Prezenční 82
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP Zák
46-47 79671 55791 Ne Ne 20 104 34 70
48-49 73299 52203 Ne Ne 20 101 35 66
48-49 85787 60016 Ne Ne 20 101 49 52
50-52 85796 49044 Ne Ne 20 97 44 53
50-52 85782 60013 Ne Ne 20 97 41 56
50-52 85832 60043 Ne Ne 20 97 38 59
53 85793 47744 Ne Ne 20 96 36 60
54-55 85768 60007 Ne Ne 20 95 31 64
54-55 85775 60009 Ne Ne 20 95 34 61
56-57 76212 54168 Ne Ne 20 92 46 46
56-57 85786 56059 Ne Ne 20 92 34 58
58 85766 60006 Ne Ne 20 90 38 52
59 85764 60005 Ne Ne 20 89 29 60
60 85836 57064 Ne Ne 20 88 41 47
61 85828 42670 Ne Ne 20 87 35 52
62 85770 20570 Ne Ne 20 81 23 58
63 85805 60026 Ne Ne 20 75 34 41
64 85834 60045 Ne Ne 20 72 72
65 85816 60033 Ne Ne 20 60 20 40
66 85773 57309 Ne Ne 20 48 48
67 79895 56434 Ne Ne 20 44 44
68 79899 56438 Ne Ne 20 42 42
69 75572 53776 Ne Ne 20 39 39
70 85817 59533 Ne Ne 20 37 37
71-82 80352 49119 Ne - 90 0
71-82 72821 51360 Ne - 90 0
71-82 75277 53558 Ne - 90 0
71-82 78055 55294 Ne - 90 0
71-82 78123 55336 Ne - 90 0
71-82 79639 56271 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
14 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 2728--Hi-Zsv Bc
7-Bakalářský Prezenční 82
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP Zák
71-82 80025 56490 Ne - 90 0
71-82 85767 57084 Ne - 90 0
71-82 85772 58185 Ne - 90 0
71-82 85803 60024 Ne - 90 0
71-82 85810 60029 Ne - 90 0
71-82 85823 60036 Ne - 90 0
Průměr 110 51 64
Odchylka 806 184 129
Směrodatná odchylka 28 14 11
HJP .. Historie - písemný test
Zák .. Základy společenských věd
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční 437
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
1 86725 60544 Ano Ano 11 90 90
2-5 73529 52372 Ano Ano 10 88 88
2-5 86371 60353 Ano Ano 10 88 88
2-5 86804 60458 Ano Ano 10 88 88
2-5 86765 60571 Ano Ano 10 88 88
6-7 78422 45715 Ano Ano 10 87 87
6-7 73300 52204 Ano Ano 10 87 87
8-12 86736 31098 Ano Ano 10 86 86
8-12 78415 55530 Ano Ano 10 86 86
8-12 86417 60374 Ano Ano 10 86 86
8-12 86675 60516 Ano Ano 10 86 86
8-12 86522 60431 Ano Ano 11 86 86
13-18 77834 32482 Ano Ano 10 85 85

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
15 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční 437
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
13-18 75680 53841 Ano Ano 10 85 85
13-18 78627 55674 Ano Ano 10 85 85
13-18 86171 60249 Ano Ano 10 85 85
13-18 86601 60471 Ano Ano 10 85 85
13-18 86816 60596 Ano Ano 10 85 85
19-27 75235 48141 Ano Ano 10 84 84
19-27 74057 52099 Ano Ano 10 84 84
19-27 74722 53211 Ano Ano 10 84 84
19-27 74789 53253 Ano Ano 10 84 84
19-27 86359 59629 Ano Ano 10 84 84
19-27 86330 60332 Ano Ano 10 84 84
19-27 86420 60377 Ano Ano 10 84 84
19-27 86431 60384 Ano Ano 10 84 84
19-27 86583 60463 Ano Ano 10 84 84
28-31 86383 38999 Ano Ano 10 83 83
28-31 76851 54551 Ano Ano 10 83 83
28-31 86414 60371 Ano Ano 10 83 83
28-31 86775 60575 Ano Ano 10 83 83
32-37 73660 52475 Ano Ano 10 82 82
32-37 74869 53316 Ano Ano 10 82 82
32-37 86424 59514 Ano Ano 10 82 82
32-37 86528 60021 Ano Ano 10 82 82
32-37 86149 60234 Ano Ano 10 82 82
32-37 86756 60564 Ano Ano 10 82 82
38-47 74301 36158 Ano Ano 10 81 81
38-47 73847 41579 Ano Ano 10 81 81
38-47 86369 48846 Ano Ano 10 81 81
38-47 71814 51065 Ano Ano 10 81 81
38-47 72924 51926 Ano Ano 10 81 81
38-47 74894 53339 Ano Ano 10 81 81

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
16 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční 437
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
38-47 77556 54948 Ano Ano 10 81 81
38-47 86298 60009 Ano Ano 10 81 81
38-47 86526 60433 Ano Ano 10 81 81
38-47 86709 60531 Ano Ano 10 81 81
48-53 86226 58897 Ano Ne 30 80 80
48-53 86806 59178 Ano Ne 30 80 80
48-53 86294 60314 Ano Ne 30 80 80
48-53 86497 60416 Ano Ne 30 80 80
48-53 86671 60514 Ano Ne 30 80 80
48-53 86705 60528 Ano Ne 30 80 80
54-57 77196 27912 Ano Ne 30 79 79
54-57 86571 28846 Ano Ne 30 79 79
54-57 76522 54353 Ano Ne 30 79 79
54-57 86146 60233 Ano Ne 30 79 79
58-64 86427 28610 Ano Ne 30 78 78
58-64 72386 51548 Ano Ne 30 78 78
58-64 86354 52232 Ano Ne 30 78 78
58-64 74281 52924 Ano Ne 30 78 78
58-64 76755 54507 Ano Ne 30 78 78
58-64 86263 59766 Ano Ne 30 78 78
58-64 86303 60319 Ano Ne 30 78 78
65-75 86295 25125 Ano Ne 30 77 77
65-75 86265 38054 Ano Ne 30 77 77
65-75 86673 43361 Ano Ne 30 77 77
65-75 86783 48891 Ano Ne 30 77 77
65-75 78630 49227 Ano Ne 30 77 77
65-75 80187 56607 Ano Ne 30 77 77
65-75 86440 59643 Ano Ne 30 77 77
65-75 86142 60231 Ano Ne 30 77 77
65-75 86337 60335 Ano Ne 30 77 77

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
17 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční 437
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
65-75 86429 60382 Ano Ne 30 77 77
65-75 86763 60569 Ano Ne 30 77 77
76-78 73148 52091 Ano Ne 30 76 76
76-78 73304 52203 Ano Ne 30 76 76
76-78 86300 57226 Ano Ne 30 76 76
79-86 77951 9554 Ano Ne 30 75 75
79-86 86672 47069 Ano Ne 30 75 75
79-86 86230 48757 Ano Ne 30 75 75
79-86 75677 52820 Ano Ne 30 75 75
79-86 86781 58820 Ano Ne 30 75 75
79-86 86550 58898 Ano Ne 30 75 75
79-86 86104 59560 Ano Ne 30 75 75
79-86 86462 60397 Ano Ne 30 75 75
87-90 86595 47424 Ano Ne 30 74 74
87-90 75249 51855 Ano Ne 30 74 74
87-90 86407 60369 Ano Ne 30 74 74
87-90 86699 60524 Ano Ne 30 74 74
91-97 79903 25813 Ano Ne 30 73 73
91-97 74432 53020 Ano Ne 30 73 73
91-97 74644 53169 Ano Ne 30 73 73
91-97 77159 54721 Ano Ne 30 73 73
91-97 86586 55682 Ano Ne 30 73 73
91-97 86131 60225 Ano Ne 30 73 73
91-97 86135 60226 Ano Ne 30 73 73
98-99 86830 48288 Ano Ne 30 72 72
98-99 75868 53967 Ano Ne 30 72 72
100-101 86409 46139 Ano Ne 30 71 71
100-101 86386 60358 Ano Ne 30 71 71
102-106 86840 46261 Ano Ne 30 70 70
102-106 72375 51537 Ano Ne 30 70 70

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
18 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční 437
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
102-106 72925 51925 Ano Ne 30 70 70
102-106 75506 53728 Ano Ne 30 70 70
102-106 86542 60446 Ano Ne 30 70 70
107-112 86145 47617 Ano Ne 30 69 69
107-112 74841 53286 Ano Ne 30 69 69
107-112 86360 53450 Ano Ne 30 69 69
107-112 75674 53834 Ano Ne 30 69 69
107-112 86363 55978 Ano Ne 30 69 69
107-112 86713 60535 Ano Ne 30 69 69
113-117 75251 52754 Ano Ne 30 68 68
113-117 78070 55306 Ano Ne 30 68 68
113-117 86434 58068 Ano Ne 30 68 68
113-117 86113 60212 Ano Ne 30 68 68
113-117 86720 60540 Ano Ne 30 68 68
118-125 71927 49770 Ne Ne 20 67 67
118-125 73799 52590 Ne Ne 20 67 67
118-125 74679 53193 Ne Ne 20 67 67
118-125 86726 57837 Ne Ne 20 67 67
118-125 86502 59196 Ne Ne 20 67 67
118-125 86520 59582 Ne Ne 20 67 67
118-125 86122 60219 Ne Ne 20 67 67
118-125 86692 60520 Ne Ne 20 67 67
126-129 73183 52110 Ne Ne 20 66 66
126-129 86138 60229 Ne Ne 20 66 66
126-129 86546 60448 Ne Ne 20 66 66
126-129 86610 60476 Ne Ne 20 66 66
130-134 73192 52121 Ne Ne 20 65 65
130-134 75570 52187 Ne Ne 20 65 65
130-134 74542 53094 Ne Ne 20 65 65
130-134 86790 55315 Ne Ne 20 65 65

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
19 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční 437
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
130-134 86219 60275 Ne Ne 20 65 65
135-144 77670 41321 Ne Ne 20 64 64
135-144 77230 54767 Ne Ne 20 64 64
135-144 86831 56873 Ne Ne 20 64 64
135-144 86707 59027 Ne Ne 20 64 64
135-144 86584 59252 Ne Ne 20 64 64
135-144 86174 60006 Ne Ne 20 64 64
135-144 86239 60285 Ne Ne 20 64 64
135-144 86254 60296 Ne Ne 20 64 64
135-144 86518 60428 Ne Ne 20 64 64
135-144 86559 60454 Ne Ne 20 64 64
145-146 73298 49278 Ne Ne 20 63 63
145-146 86697 55029 Ne Ne 20 63 63
147-154 86243 26060 Ne Ne 20 62 62
147-154 86828 30166 Ne Ne 20 62 62
147-154 73465 52324 Ne Ne 20 62 62
147-154 73696 52505 Ne Ne 20 62 62
147-154 74963 53386 Ne Ne 20 62 62
147-154 75287 53570 Ne Ne 20 62 62
147-154 86235 60284 Ne Ne 20 62 62
147-154 86710 60532 Ne Ne 20 62 62
155-157 86384 58350 Ne Ne 20 61 61
155-157 86334 60334 Ne Ne 20 61 61
155-157 86442 60389 Ne Ne 20 61 61
158-163 72415 41856 Ne Ne 20 60 60
158-163 86220 51751 Ne Ne 20 60 60
158-163 72994 51828 Ne Ne 20 60 60
158-163 73556 52394 Ne Ne 20 60 60
158-163 86714 60536 Ne Ne 20 60 60
158-163 86833 60606 Ne Ne 20 60 60

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
20 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční 437
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
164-172 77090 31134 Ne Ne 20 59 59
164-172 86729 33897 Ne Ne 20 59 59
164-172 77153 51719 Ne Ne 20 59 59
164-172 73272 52175 Ne Ne 20 59 59
164-172 74395 52782 Ne Ne 20 59 59
164-172 86453 58462 Ne Ne 20 59 59
164-172 86132 60153 Ne Ne 20 59 59
164-172 86281 60311 Ne Ne 20 59 59
164-172 86700 60525 Ne Ne 20 59 59
173-182 86523 2664 Ne Ne 20 58 58
173-182 73451 52310 Ne Ne 20 58 58
173-182 86160 57303 Ne Ne 20 58 58
173-182 86200 60265 Ne Ne 20 58 58
173-182 86233 60282 Ne Ne 20 58 58
173-182 86260 60298 Ne Ne 20 58 58
173-182 86378 60354 Ne Ne 20 58 58
173-182 86493 60412 Ne Ne 20 58 58
173-182 86670 60513 Ne Ne 20 58 58
173-182 86818 60598 Ne Ne 20 58 58
183-185 73335 52225 Ne Ne 20 57 57
183-185 86767 58667 Ne Ne 20 57 57
183-185 86669 60512 Ne Ne 20 57 57
186-192 72803 51840 Ne Ne 20 56 56
186-192 73846 52586 Ne Ne 20 56 56
186-192 78271 55427 Ne Ne 20 56 56
186-192 86545 57845 Ne Ne 20 56 56
186-192 86144 58650 Ne Ne 20 56 56
186-192 86278 60309 Ne Ne 20 56 56
186-192 86500 60417 Ne Ne 20 56 56
193-200 73026 51722 Ne Ne 20 55 55

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
21 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční 437
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
193-200 78008 55266 Ne Ne 20 55 55
193-200 78957 55854 Ne Ne 20 55 55
193-200 86837 58211 Ne Ne 20 55 55
193-200 86402 58609 Ne Ne 20 55 55
193-200 86217 59721 Ne Ne 20 55 55
193-200 86288 59775 Ne Ne 20 55 55
193-200 86308 60322 Ne Ne 20 55 55
201-203 86568 59995 Ne Ne 20 54 54
201-203 86181 60254 Ne Ne 20 54 54
201-203 86223 60278 Ne Ne 20 54 54
204-208 75360 28051 Ne Ne 20 53 53
204-208 75272 53554 Ne Ne 20 53 53
204-208 86283 56908 Ne Ne 20 53 53
204-208 86704 57099 Ne Ne 20 53 53
204-208 86365 59480 Ne Ne 20 53 53
209-214 78459 48844 Ne Ne 20 52 52
209-214 72829 51853 Ne Ne 20 52 52
209-214 86373 53031 Ne Ne 20 52 52
209-214 86161 57622 Ne Ne 20 52 52
209-214 86270 60304 Ne Ne 20 52 52
209-214 86474 60404 Ne Ne 20 52 52
215-228 73642 52461 Ne Ne 20 51 51
215-228 75322 52925 Ne Ne 20 51 51
215-228 75033 53413 Ne Ne 20 51 51
215-228 79608 56258 Ne Ne 20 51 51
215-228 86128 57927 Ne Ne 20 51 51
215-228 86443 59803 Ne Ne 20 51 51
215-228 86151 60236 Ne Ne 20 51 51
215-228 86158 60241 Ne Ne 20 51 51
215-228 86305 60321 Ne Ne 20 51 51

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
22 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční 437
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
215-228 86555 60453 Ne Ne 20 51 51
215-228 86564 60456 Ne Ne 20 51 51
215-228 86730 60547 Ne Ne 20 51 51
215-228 86836 60608 Ne Ne 20 51 51
215-228 87125 60719 Ne Ne 20 51 51
229-241 86139 48148 Ne Ne 20 50 50
229-241 73507 52353 Ne Ne 20 50 50
229-241 75501 53722 Ne Ne 20 50 50
229-241 77274 54443 Ne Ne 20 50 50
229-241 80321 55422 Ne Ne 20 50 50
229-241 79018 55896 Ne Ne 20 50 50
229-241 80366 56202 Ne Ne 20 50 50
229-241 80152 56584 Ne Ne 20 50 50
229-241 86984 57993 Ne Ne 20 50 50
229-241 86368 60352 Ne Ne 20 50 50
229-241 86404 60368 Ne Ne 20 50 50
229-241 86750 60560 Ne Ne 20 50 50
229-241 86811 60595 Ne Ne 20 50 50
242-253 79734 48228 Ne Ne 20 49 49
242-253 86448 49044 Ne Ne 20 49 49
242-253 86592 53775 Ne Ne 20 49 49
242-253 76624 54425 Ne Ne 20 49 49
242-253 86179 57250 Ne Ne 20 49 49
242-253 86227 57953 Ne Ne 20 49 49
242-253 86809 59235 Ne Ne 20 49 49
242-253 86117 60216 Ne Ne 20 49 49
242-253 86551 60451 Ne Ne 20 49 49
242-253 86566 60457 Ne Ne 20 49 49
242-253 86698 60523 Ne Ne 20 49 49
242-253 86802 60589 Ne Ne 20 49 49

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
23 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční 437
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
254-261 86403 6171 Ne Ne 20 48 48
254-261 79694 37168 Ne Ne 20 48 48
254-261 77224 48961 Ne Ne 20 48 48
254-261 86124 58892 Ne Ne 20 48 48
254-261 86439 59519 Ne Ne 20 48 48
254-261 86415 60016 Ne Ne 20 48 48
254-261 86340 60338 Ne Ne 20 48 48
254-261 86800 60587 Ne Ne 20 48 48
262-271 74312 52944 Ne Ne 20 47 47
262-271 74392 52990 Ne Ne 20 47 47
262-271 86543 58472 Ne Ne 20 47 47
262-271 86441 58872 Ne Ne 20 47 47
262-271 86289 59304 Ne Ne 20 47 47
262-271 86162 59910 Ne Ne 20 47 47
262-271 86490 60302 Ne Ne 20 47 47
262-271 86615 60478 Ne Ne 20 47 47
262-271 86784 60579 Ne Ne 20 47 47
262-271 86819 60599 Ne Ne 20 47 47
272-281 86600 9518 Ne Ne 20 46 46
272-281 79072 11148 Ne Ne 20 46 46
272-281 86450 49452 Ne Ne 20 46 46
272-281 86622 57565 Ne Ne 20 46 46
272-281 86401 60246 Ne Ne 20 46 46
272-281 86232 60281 Ne Ne 20 46 46
272-281 86350 60344 Ne Ne 20 46 46
272-281 86381 60357 Ne Ne 20 46 46
272-281 86421 60378 Ne Ne 20 46 46
272-281 86516 60426 Ne Ne 20 46 46
282-288 74931 53362 Ne Ne 20 45 45
282-288 86471 59648 Ne Ne 20 45 45

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
24 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční 437
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
282-288 86099 60203 Ne Ne 20 45 45
282-288 86111 60210 Ne Ne 20 45 45
282-288 86206 60267 Ne Ne 20 45 45
282-288 86358 60348 Ne Ne 20 45 45
282-288 86533 60438 Ne Ne 20 45 45
289-298 75735 7041 Ne Ne 20 44 44
289-298 86100 51924 Ne Ne 20 44 44
289-298 74605 53143 Ne Ne 20 44 44
289-298 76738 54490 Ne Ne 20 44 44
289-298 86110 60209 Ne Ne 20 44 44
289-298 86769 60572 Ne Ne 20 44 44
289-298 86786 60581 Ne Ne 20 44 44
289-298 86805 60590 Ne Ne 20 44 44
289-298 86808 60593 Ne Ne 20 44 44
289-298 86825 60604 Ne Ne 20 44 44
299-308 86109 35295 Ne Ne 20 43 43
299-308 78182 48672 Ne Ne 20 43 43
299-308 86405 48969 Ne Ne 20 43 43
299-308 76687 54464 Ne Ne 20 43 43
299-308 86224 56979 Ne Ne 20 43 43
299-308 86165 60245 Ne Ne 20 43 43
299-308 86455 60392 Ne Ne 20 43 43
299-308 86618 60479 Ne Ne 20 43 43
299-308 86759 60567 Ne Ne 20 43 43
299-308 86838 60609 Ne Ne 20 43 43
309-314 86452 17250 Ne Ne 20 42 42
309-314 86715 47464 Ne Ne 20 42 42
309-314 77150 54716 Ne Ne 20 42 42
309-314 86607 55661 Ne Ne 20 42 42
309-314 86604 57962 Ne Ne 20 42 42

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
25 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční 437
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
309-314 86577 60461 Ne Ne 20 42 42
315-326 74826 53274 Ne Ne 20 41 41
315-326 86175 59023 Ne Ne 20 41 41
315-326 86834 59887 Ne Ne 20 41 41
315-326 86119 60217 Ne Ne 20 41 41
315-326 86169 60248 Ne Ne 20 41 41
315-326 86274 60307 Ne Ne 20 41 41
315-326 86346 60341 Ne Ne 20 41 41
315-326 86380 60356 Ne Ne 20 41 41
315-326 86530 60436 Ne Ne 20 41 41
315-326 86703 60527 Ne Ne 20 41 41
315-326 86734 60549 Ne Ne 20 41 41
315-326 86744 60555 Ne Ne 20 41 41
327-334 86418 23335 Ne Ne 20 40 40
327-334 86561 57791 Ne Ne 20 40 40
327-334 86696 58177 Ne Ne 20 40 40
327-334 86107 60208 Ne Ne 20 40 40
327-334 86218 60274 Ne Ne 20 40 40
327-334 86621 60480 Ne Ne 20 40 40
327-334 86701 60526 Ne Ne 20 40 40
327-334 86718 60539 Ne Ne 20 40 40
335-340 86597 48243 Ne Ne 20 39 39
335-340 74829 53276 Ne Ne 20 39 39
335-340 86147 56029 Ne Ne 20 39 39
335-340 86256 58783 Ne Ne 20 39 39
335-340 86245 60288 Ne Ne 20 39 39
335-340 86822 60601 Ne Ne 20 39 39
341-348 86435 45672 Ne Ne 20 38 38
341-348 77237 54766 Ne Ne 20 38 38
341-348 86436 59000 Ne Ne 20 38 38

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
26 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční 437
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
341-348 86787 59942 Ne Ne 20 38 38
341-348 86228 60279 Ne Ne 20 38 38
341-348 86623 60483 Ne Ne 20 38 38
341-348 86737 60550 Ne Ne 20 38 38
341-348 86741 60553 Ne Ne 20 38 38
349-358 76504 54340 Ne Ne 20 37 37
349-358 77491 54922 Ne Ne 20 37 37
349-358 77919 55215 Ne Ne 20 37 37
349-358 78373 55496 Ne Ne 20 37 37
349-358 78598 55653 Ne Ne 20 37 37
349-358 79039 55901 Ne Ne 20 37 37
349-358 80389 56725 Ne Ne 20 37 37
349-358 86127 57858 Ne Ne 20 37 37
349-358 86287 60312 Ne Ne 20 37 37
349-358 86598 60350 Ne Ne 20 37 37
359-363 86320 49185 Ne Ne 20 36 36
359-363 86803 49443 Ne Ne 20 36 36
359-363 74394 52992 Ne Ne 20 36 36
359-363 86115 57673 Ne Ne 20 36 36
359-363 86247 60291 Ne Ne 20 36 36
364-368 73409 52281 Ne Ne 20 35 35
364-368 86195 60260 Ne Ne 20 35 35
364-368 86445 60390 Ne Ne 20 35 35
364-368 86458 60394 Ne Ne 20 35 35
364-368 86753 60562 Ne Ne 20 35 35
369-372 86827 54737 Ne Ne 20 34 34
369-372 86103 60206 Ne Ne 20 34 34
369-372 86155 60239 Ne Ne 20 34 34
369-372 86548 60449 Ne Ne 20 34 34
373-374 86832 59884 Ne Ne 20 33 33

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
27 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční 437
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
373-374 86222 60277 Ne Ne 20 33 33
375-378 77188 54743 Ne Ne 20 32 32
375-378 86406 57222 Ne Ne 20 32 32
375-378 86572 58100 Ne Ne 20 32 32
375-378 86198 60263 Ne Ne 20 32 32
379-383 86252 60294 Ne Ne 20 31 31
379-383 86460 60396 Ne Ne 20 31 31
379-383 86513 60424 Ne Ne 20 31 31
379-383 86792 60455 Ne Ne 20 31 31
379-383 86706 60529 Ne Ne 20 31 31
384-385 75464 41497 Ne Ne 20 29 29
384-385 75825 53942 Ne Ne 20 29 29
386-387 72618 51709 Ne Ne 20 28 28
386-387 86789 60583 Ne Ne 20 28 28
388 86519 60429 Ne Ne 20 27 27
389 86258 59765 Ne Ne 20 25 25
390-437 78951 18208 Ne - 90 0 0
390-437 86385 19644 Ne - 90 0 0
390-437 86779 26493 Ne - 90 0 0
390-437 86387 26756 Ne - 90 0 0
390-437 78931 27005 Ne - 90 0 0
390-437 86126 27682 Ne - 90 0 0
390-437 80522 48558 Ne - 90 0 0
390-437 74812 49307 Ne - 90 0 0
390-437 72023 51249 Ne - 90 0 0
390-437 72105 51317 Ne - 90 0 0
390-437 72256 51439 Ne - 90 0 0
390-437 72539 51671 Ne - 90 0 0
390-437 73270 52173 Ne - 90 0 0
390-437 73797 52589 Ne - 90 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
28 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční 437
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
390-437 73865 52634 Ne - 90 0 0
390-437 78476 52850 Ne - 90 0 0
390-437 75536 53749 Ne - 90 0 0
390-437 75796 53926 Ne - 90 0 0
390-437 76298 54214 Ne - 90 0 0
390-437 77057 54662 Ne - 90 0 0
390-437 86731 54881 Ne - 90 0 0
390-437 77828 55139 Ne - 90 0 0
390-437 77882 55184 Ne - 90 0 0
390-437 78142 55348 Ne - 90 0 0
390-437 78169 55368 Ne - 90 0 0
390-437 79131 55466 Ne - 90 0 0
390-437 78653 55686 Ne - 90 0 0
390-437 80401 56730 Ne - 90 0 0
390-437 86476 58087 Ne - 90 0 0
390-437 86225 58452 Ne - 90 0 0
390-437 86747 58806 Ne - 90 0 0
390-437 86732 59003 Ne - 90 0 0
390-437 86266 59133 Ne - 90 0 0
390-437 86202 59492 Ne - 90 0 0
390-437 86101 60204 Ne - 90 0 0
390-437 86178 60251 Ne - 90 0 0
390-437 86721 60257 Ne - 90 0 0
390-437 86209 60269 Ne - 90 0 0
390-437 86504 60310 Ne - 90 0 0
390-437 86447 60391 Ne - 90 0 0
390-437 86489 60410 Ne - 90 0 0
390-437 86589 60467 Ne - 90 0 0
390-437 86603 60473 Ne - 90 0 0
390-437 86674 60515 Ne - 90 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
29 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční 437
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
390-437 86711 60533 Ne - 90 0 0
390-437 86716 60537 Ne - 90 0 0
390-437 86746 60557 Ne - 90 0 0
390-437 86773 60574 Ne - 90 0 0
Průměr 51 51
Odchylka 561 561
Směrodatná odchylka 24 24
Pís .. Písemný test
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B7105-Historické vědy 7105R010-České a československé dějiny 7-Bakalářský Prezenční 19
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP HJU
1 85150 59601 Ano Ano 10 84 59 25
2 85145 59599 Ano Ano 10 77 57 20
3-4 85164 45809 Ano Ano 10 73 48 25
3-4 72911 50174 Ano Ano 10 73 43 30
5 73806 52595 Ano Ano 10 71 51 20
6 75783 53915 Ano Ano 10 69 42 27
7 85143 36436 Ano Ne 30 57 44 13
8 75961 32827 Ano Ne 30 55 43 12
9 85147 59564 Ano Ne 30 51 33 18
10 80193 56266 Ano Ne 30 49 39 10
11 85166 58735 Ano Ne 30 43 31 12
12 85162 59610 Ne Ne 20 32 32
13 85167 59612 Ne Ne 20 28 28
14 85152 59603 Ne Ne 20 25 25
15 85165 44794 Ne Ne 20 24 24
16-19 85161 44785 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
30 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B7105-Historické vědy 7105R010-České a československé dějiny 7-Bakalářský Prezenční 19
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP HJU
16-19 85148 49538 Ne - 90 0
16-19 73388 52265 Ne - 90 0
16-19 85163 59611 Ne - 90 0
Průměr 54 40 19
Odchylka 409 121 47
Směrodatná odchylka 20 11 7
HJP .. Historie - písemný test
HJU .. Historie - ústní zkouška
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B7105-Historické vědy 7105R021-Historie 7-Bakalářský Prezenční 106
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP HJU
1-2 85921 53429 Ano Ano 10 89 61 28
1-2 85808 60028 Ano Ano 10 89 64 25
3-6 76262 54191 Ano Ano 10 88 58 30
3-6 85826 60039 Ano Ano 10 88 58 30
3-6 85838 60047 Ano Ano 10 88 60 28
3-6 85956 60124 Ano Ano 10 88 59 29
7 85833 60044 Ano Ano 10 87 57 30
8 76715 54466 Ano Ano 10 85 65 20
9-10 71791 41423 Ano Ano 10 84 54 30
9-10 76245 54189 Ano Ano 10 84 54 30
11 72806 51842 Ano Ano 10 81 51 30
12 85968 60135 Ano Ano 10 78 55 23
13-15 75133 53469 Ano Ano 10 77 52 25
13-15 85909 57641 Ano Ano 10 77 47 30
13-15 85988 60151 Ano Ano 10 77 49 28
16-17 85853 26368 Ano Ano 10 75 45 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
31 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B7105-Historické vědy 7105R021-Historie 7-Bakalářský Prezenční 106
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP HJU
16-17 76072 54076 Ano Ano 10 75 55 20
18 77457 54900 Ano Ano 10 74 46 28
19-20 76131 50174 Ano Ano 10 73 43 30
19-20 74562 53115 Ano Ano 10 73 48 25
21 74249 52890 Ano Ano 10 70 40 30
22 85975 53915 Ano Ano 10 69 42 27
23-26 72165 51373 Ano Ano 10 68 57 11
23-26 85785 60015 Ano Ano 10 68 43 25
23-26 85981 60049 Ano Ano 10 68 43 25
23-26 85977 60143 Ano Ano 10 68 41 27
27-30 74749 51706 Ano Ano 10 66 41 25
27-30 76319 54236 Ano Ano 10 66 41 25
27-30 85776 60010 Ano Ano 10 66 46 20
27-30 85788 60017 Ano Ano 10 66 45 21
31 85829 60041 Ano Ano 10 63 58 5
32 85851 35193 Ano Ano 10 62 47 15
33-34 79444 56144 Ano Ano 10 61 41 20
33-34 85849 60059 Ano Ano 10 61 43 18
35 76751 53900 Ano Ano 10 60 50 10
36-38 74402 52996 Ano Ne 30 59 41 18
36-38 78993 55882 Ano Ne 30 59 31 28
36-38 85882 60081 Ano Ne 30 59 44 15
39 85974 60141 Ano Ne 30 58 45 13
40 85774 36436 Ano Ne 30 57 44 13
41-43 73778 42312 Ano Ne 30 56 41 15
41-43 85777 60011 Ano Ne 30 56 35 21
41-43 85927 60104 Ano Ne 30 56 39 17
44 76139 54125 Ano Ne 30 55 35 20
45-46 85781 17720 Ano Ne 30 53 37 16
45-46 74591 53132 Ano Ne 30 53 43 10

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
32 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B7105-Historické vědy 7105R021-Historie 7-Bakalářský Prezenční 106
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP HJU
47-48 74768 32493 Ano Ne 30 52 30 22
47-48 78275 55429 Ano Ne 30 52 42 10
49-50 77341 54844 Ano Ne 30 49 39 10
49-50 85800 58316 Ano Ne 30 49 32 17
51 76424 49065 Ano Ne 30 47 32 15
52 85960 60128 Ano Ne 30 46 31 15
53 85904 60093 Ano Ne 30 45 33 12
54-55 85821 59492 Ano Ne 30 42 39 3
54-55 85850 59505 Ano Ne 30 42 32 10
56-57 75471 53694 Ano Ne 30 41 32 9
56-57 85841 60051 Ano Ne 30 41 31 10
58 85811 60030 Ano Ne 30 38 32 6
59 85863 60070 Ano Ne 30 35 31 4
60 76552 43152 Ano Ne 30 32 30 2
61 85806 60027 Ne Ne 20 50 50
62 85892 52781 Ne Ne 20 48 48
63 75969 32827 Ne Ne 20 43 43
64-65 85875 59610 Ne Ne 20 32 32
64-65 85887 60083 Ne Ne 20 32 32
66 85790 52262 Ne Ne 20 31 31
67-68 85865 44779 Ne Ne 20 29 29
67-68 85783 59337 Ne Ne 20 29 29
69 73964 52711 Ne Ne 20 28 28
70-71 85991 30433 Ne Ne 20 26 26
70-71 85818 60034 Ne Ne 20 26 26
72-74 72811 46052 Ne Ne 20 25 25
72-74 85844 60054 Ne Ne 20 25 25
72-74 85954 60122 Ne Ne 20 25 25
75-76 72521 51665 Ne Ne 20 24 24
75-76 73179 52108 Ne Ne 20 24 24

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
33 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B7105-Historické vědy 7105R021-Historie 7-Bakalářský Prezenční 106
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP HJU
77-78 85845 58393 Ne Ne 20 23 23
77-78 85856 60063 Ne Ne 20 23 23
79-80 85819 17521 Ne Ne 20 21 21
79-80 85894 57289 Ne Ne 20 21 21
81 85846 60056 Ne Ne 20 20 20
82 85971 60138 Ne Ne 20 19 19
83 85918 60101 Ne Ne 20 18 18
84 85908 57182 Ne Ne 20 17 17
85 85948 60119 Ne Ne 20 15 15
86-106 75987 1375 Ne - 90 0
86-106 72082 8367 Ne - 90 0
86-106 80040 44484 Ne - 90 0
86-106 77734 44916 Ne - 90 0
86-106 73564 44920 Ne - 90 0
86-106 85984 45010 Ne - 90 0
86-106 85891 47424 Ne - 90 0
86-106 73548 52391 Ne - 90 0
86-106 85815 53297 Ne - 90 0
86-106 74994 53400 Ne - 90 0
86-106 75095 53444 Ne - 90 0
86-106 75569 53779 Ne - 90 0
86-106 75579 53786 Ne - 90 0
86-106 77796 55111 Ne - 90 0
86-106 80344 56701 Ne - 90 0
86-106 85795 60020 Ne - 90 0
86-106 85804 60025 Ne - 90 0
86-106 85814 60032 Ne - 90 0
86-106 85859 60066 Ne - 90 0
86-106 85873 60076 Ne - 90 0
86-106 85998 60156 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 27.06.2006
34 / 125

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B7105-Historické vědy 7105R021-Historie 7-Bakalářský Prezenční 106
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP HJU
Průměr 53 39 20
Odchylka 478 151 70
Směrodatná odchylka 22 12 8
HJP .. Historie - písemný test
HJU .. Historie - ústní zkouška
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B7310-Filologie 7310R033-Český jazyk a literatura 7-Bakalářský Prezenční 367
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pcj
1-93 75442 26803 Ano Ano 10 100 100
1-93 86535 32326 Ano Ano 10 100 100
1-93 76843 34788 Ano Ano 10 100 100
1-93 86461 49213 Ano Ano 10 100 100
1-93 75297 51603 Ano Ano 10 100 100
1-93 75777 52023 Ano Ano 10 100 100
1-93 73159 52098 Ano Ano 10 100 100
1-93 73191 52119 Ano Ano 10 100 100
1-93 73317 52218 Ano Ano 10 100 100
1-93 73483 52335 Ano Ano 10 100 100
1-93 85997 53091 Ano Ano 10 100 100
1-93 74621 53155 Ano Ano 10 100 100
1-93 74686 53190 Ano Ano 10 100 100
1-93 74723 53210 Ano Ano 10 100