OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
1 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7105-Historické vědy 7105T021-Historie 8-Magisterský Prezenční 49
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP HJU
1 61695 44944 Ano Ano 10 87 57 30
2 56820 41687 Ano Ano 10 85 58 27
3 61741 44793 Ano Ano 10 83 53 30
4-5 61692 44941 Ano Ano 10 82 56 26
4-5 61747 44990 Ano Ano 10 82 53 29
6 61702 44951 Ano Ano 10 81 57 24
7 61693 44942 Ano Ano 10 77 47 30
8 58679 43244 Ano Ano 10 76 49 27
9 59450 43709 Ano Ano 10 75 48 27
10 58727 43276 Ano Ano 10 72 42 30
11 61750 44992 Ano Ano 10 68 49 19
12 61743 44985 Ano Ano 10 66 47 19
13 61701 44950 Ano Ano 10 65 35 30
14 61739 44982 Ano Ano 10 64 44 20
15 61728 44904 Ano Ano 10 61 38 23
16 61709 44957 Ano Ano 10 60 42 18
17-18 61700 44949 Ano Ano 10 58 42 16
17-18 61715 44963 Ano Ano 10 58 48 10
19-20 61759 44930 Ano Ano 10 56 35 21
19-20 61752 44994 Ano Ano 10 56 30 26
21 61706 44954 Ano Ano 10 55 40 15
22 61696 44945 Ano Ne 30 54 34 20
23 61754 44995 Ano Ne 30 53 36 17
24 61746 44988 Ano Ne 30 51 36 15
25 61714 44962 Ano Ne 30 50 40 10
26-27 61704 44952 Ano Ne 30 43 31 12
26-27 61737 44980 Ano Ne 30 43 31 12
28 61758 45002 Ano Ne 30 39 34 5
29 61691 44940 Ne Ne 20 52 52
30 61745 44987 Ne Ne 20 43 43

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
2 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7105-Historické vědy 7105T021-Historie 8-Magisterský Prezenční 49
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP HJU
31 61720 44966 Ne Ne 20 36 36
32 61740 44983 Ne Ne 20 34 34
33 61726 44971 Ne Ne 20 32 32
34 61738 44981 Ne Ne 20 27 27
35 61729 44973 Ne Ne 20 22 22
36-37 61725 44970 Ne Ne 20 20 20
36-37 61755 44997 Ne Ne 20 20 20
38 61689 36436 Ne Ne 20 19 19
39 61744 44986 Ne Ne 20 15 15
40 61712 44960 Ne Ne 20 13 13
41-49 58970 43431 Ne - 90 0
41-49 59108 43499 Ne - 90 0
41-49 61698 44947 Ne - 90 0
41-49 61710 44958 Ne - 90 0
41-49 61719 44965 Ne - 90 0
41-49 61723 44968 Ne - 90 0
41-49 61756 44999 Ne - 90 0
41-49 61764 45009 Ne - 90 0
41-49 61766 45010 Ne - 90 0
Průměr 53 39 21
Odchylka 460 144 53
Směrodatná odchylka 21 12 7
HJP .. Historie - písemný test
HJU .. Historie - ústní zkouška

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
3 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7310-Filologie 7310T126-Polský jazyk 8-Magisterský Prezenční 36
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pus
1-7 56863 37467 Ano Ano 10 100 100
1-7 61765 38228 Ano Ano 10 100 100
1-7 57486 42443 Ano Ano 10 100 100
1-7 57498 42451 Ano Ano 10 100 100
1-7 60594 44338 Ano Ano 10 100 100
1-7 61795 44746 Ano Ano 10 100 100
1-7 61761 45006 Ano Ano 10 100 100
8-12 61762 45007 Ano Ano 10 95 95
8-12 61763 45008 Ano Ano 10 95 95
8-12 61769 45013 Ano Ano 10 95 95
8-12 61770 45014 Ano Ano 10 95 95
8-12 61791 45027 Ano Ano 10 95 95
13-15 61772 298 Ano Ano 10 90 90
13-15 59499 43563 Ano Ano 10 90 90
13-15 61781 45021 Ano Ano 10 90 90
16 61749 44991 Ano Ano 10 85 85
17-20 56228 41604 Ano Ano 10 80 80
17-20 61760 45005 Ano Ano 10 80 80
17-20 61776 45017 Ano Ano 10 80 80
17-20 61792 45028 Ano Ano 10 80 80
21-22 61775 45016 Ano Ano 10 60 60
21-22 61797 45031 Ano Ano 10 60 60
23 61767 45011 Ano Ano 10 50 50
24 61794 44920 Ano Ano 10 40 40
25 61753 34346 Ano Ano 10 30 30
26 61087 25954 Ano Ano 10 10 10
27-36 61771 2857 Ne - 90 0
27-36 57968 41921 Ne - 90 0
27-36 57245 42264 Ne - 90 0
27-36 58142 42906 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
4 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7310-Filologie 7310T126-Polský jazyk 8-Magisterský Prezenční 36
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pus
27-36 60768 44435 Ne - 90 0
27-36 61751 44993 Ne - 90 0
27-36 61768 45012 Ne - 90 0
27-36 61773 45015 Ne - 90 0
27-36 61793 45029 Ne - 90 0
27-36 61796 45030 Ne - 90 0
Průměr 81 81
Odchylka 597 597
Směrodatná odchylka 24 24
Pus .. Polština-ústní
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
M7503-Učitelství pro základní školy 1514--Cj-Nj 8-Magisterský Prezenční 12
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
NJP NJU OSP
1 63403 35964 Ano Ano 10 133 34 40 59
2 60115 21351 Ano Ano 10 131 33 35 63
3 63415 36207 Ano Ano 10 123 32 50 41
4 63401 46156 Ano Ano 10 115 37 30 48
5 63397 46155 Ano Ano 10 108 23 40 45
6 63389 46152 Ano Ne 30 104 21 35 48
7 63385 46149 Ano Ne 30 81 26 20 35
8 63386 17392 Ano Ne 30 38 22 15 1
9 63392 46153 Ne Ne 20 71 27 44
10 63414 37613 Ne Ne 20 43 24 19
11 63412 46164 Ne Ne 20 40 40
12 60781 44444 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
5 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7503-Učitelství pro základní školy 1514--Cj-Nj 8-Magisterský Prezenční 12
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
NJP NJU OSP
Průměr 90 28 33 40
Odchylka 1362 32 128 305
Směrodatná odchylka 37 6 11 17
NJP .. Nj - pisemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7503-Učitelství pro základní školy 1517--Aj-Nj 8-Magisterský Prezenční 13
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Aus NJP NJU
1 63358 46132 Ano Ano 10 136 38 27 31 40
2 63373 35790 Ano Ano 10 117 29 17 41 30
3 63368 46138 Ne Ne 20 88 25 28 35
4 63352 34365 Ne Ne 20 71 35 36
5 63356 35708 Ne Ne 20 56 20 21 15
6 63354 38108 Ne Ne 20 55 26 28 1
7 63369 45824 Ne Ne 20 41 32 9
8 70091 40006 Ne Ne 20 29 13 16
9-13 63556 233 Ne - 90 0
9-13 63355 19520 Ne - 90 0
9-13 59672 42929 Ne - 90 0
9-13 63353 46131 Ne - 90 0
9-13 63365 46135 Ne - 90 0
Průměr 74 27 27 25 24
Odchylka 1385 66 90 110 256
Směrodatná odchylka 37 8 10 11 16

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
6 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7503-Učitelství pro základní školy 1517--Aj-Nj 8-Magisterský Prezenční 13
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api .. Angličtina-písemný test
Aus .. Angličtina- ústní
NJP .. Nj - pisemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7503-Učitelství pro základní školy 1518--Hi-Nj 8-Magisterský Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Děj NJP NJU
1 62931 45876 Ano Ano 10 131 49 41 41
2 62929 33519 Ano Ano 10 97 46 24 27
3 62928 45874 Ne Ano 50 0
Průměr 114 48 33 34
Odchylka 578 5 145 98
Směrodatná odchylka 24 2 12 10
Děj .. Dějepis
NJP .. Nj - pisemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
7 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7503-Učitelství pro základní školy 1519--Aj-Rj 8-Magisterský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Aus Rus
1 63024 4802 Ano Ano 10 142 46 26 70
Průměr 142 46 26 70
Odchylka ****** ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ****** ******
Api .. Angličtina-písemný test
Aus .. Angličtina- ústní
Rus .. Ruština-ústní
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7503-Učitelství pro základní školy 1520--Aj-Pj 8-Magisterský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Aus Pus
1 63011 45917 Ano Ano 10 131 29 24 78
2 63010 45915 Ne Ne 20 22 22
Průměr 77 26 24 78
Odchylka 5941 25 ****** ******
Směrodatná odchylka 77 5 ****** ******
Api .. Angličtina-písemný test
Aus .. Angličtina- ústní
Pus .. Polština-ústní

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
8 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7503-Učitelství pro základní školy 1521--Cj-Pj 8-Magisterský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Pus
1 63005 42245 Ano Ano 10 111 33 78
Průměr 111 33 78
Odchylka ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ******
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Pus .. Polština-ústní
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
M7503-Učitelství pro základní školy 1594--Aj-Hi 8-Magisterský Prezenční 6
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Aus Děj
1 59560 43775 Ano Ano 10 119 34 18 67
2 62960 45893 Ano Ano 10 118 46 40 32
3 62953 45888 Ano Ne 30 92 31 24 37
4 62949 38751 Ano Ne 30 81 36 20 25
5 62955 45890 Ne Ne 20 113 45 68
6 62954 37130 Ne - 90 0
Průměr 105 38 26 46
Odchylka 293 45 100 411
Směrodatná odchylka 17 7 10 20
Api .. Angličtina-písemný test
Aus .. Angličtina- ústní
Děj .. Dějepis

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
9 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7503-Učitelství pro základní školy 1988--Nj-Rj 8-Magisterský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
NJP NJU Rus
1 63017 45920 Ano Ano 10 124 21 25 78
Průměr 124 21 25 78
Odchylka ****** ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ****** ******
NJP .. Nj - pisemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška
Rus .. Ruština-ústní
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7503-Učitelství pro základní školy 1989--Hi-Pj 8-Magisterský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Děj Pus
1 62973 45860 Ano Ano 10 132 45 87
Průměr 132 45 87
Odchylka ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ******
Děj .. Dějepis
Pus .. Polština-ústní

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
10 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1569--Aj-Cj 8-Magisterský Prezenční 54
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Aus CJS
1 57400 42349 Ano Ano 10 187 53 35 99
2 66766 48142 Ano Ano 10 180 51 29 100
3 55727 35325 Ano Ano 10 177 51 31 95
4-5 66923 36429 Ano Ano 10 170 50 31 89
4-5 58626 43211 Ano Ano 10 170 49 32 89
6 59457 43713 Ano Ano 10 165 44 22 99
7 66794 48166 Ano Ano 10 164 45 28 91
8 66712 45952 Ano Ano 10 163 55 28 80
9 66881 36344 Ano Ano 10 149 46 30 73
10 66778 48093 Ano Ne 30 146 41 25 80
11 66804 35470 Ano Ne 30 143 40 30 73
12 57321 42312 Ano Ne 30 125 36 21 68
13 66773 36006 Ano Ne 30 121 38 26 57
14 58453 35685 Ano Ne 30 114 41 25 48
15 59619 36978 Ano Ne 30 110 35 22 53
16 66754 48135 Ano Ne 30 109 45 27 37
17 66877 18044 Ano Ne 30 106 35 17 54
18 66873 27357 Ano Ne 30 105 41 34 30
19-20 66706 48108 Ano Ne 30 104 39 19 46
19-20 66726 48117 Ano Ne 30 104 37 21 46
21 66879 47882 Ano Ne 30 101 38 21 42
22 59825 43916 Ano Ne 30 95 35 18 42
23 66909 48253 Ne Ne 20 144 46 98
24 66727 48118 Ne Ne 20 132 50 82
25 66770 36001 Ne Ne 20 119 47 72
26 66699 48103 Ne Ne 20 95 33 62
27 66885 48225 Ne Ne 20 89 24 65
28 66918 48259 Ne Ne 20 81 28 53
29 58340 43041 Ne Ne 20 79 22 57
30 66796 35907 Ne Ne 20 77 77

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
11 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1569--Aj-Cj 8-Magisterský Prezenční 54
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Aus CJS
31 66781 891 Ne Ne 20 70 38 32 0
32 66875 35248 Ne Ne 20 64 33 31
33 57955 36146 Ne Ne 20 62 25 37
34 66922 48261 Ne Ne 20 61 25 36
35 66872 36759 Ne Ne 20 51 38 13
36 66808 45474 Ne Ne 20 47 13 34
37 66957 48281 Ne Ne 20 44 24 20
38 56908 42042 Ne Ne 20 42 24 18
39 66928 36431 Ne Ne 20 39 24 15
40 66898 45757 Ne Ne 20 38 38
41 66935 34871 Ne Ne 20 33 28 5
42-43 66954 32213 Ne Ne 20 31 28 3
42-43 66955 48279 Ne Ne 20 31 23 8
44 66940 48271 Ne Ne 20 21 21
45 66749 48131 Ne Ne 20 17 17
46 66807 45470 Ne Ne 20 9 9
47-54 66711 27250 Ne - 90 0
47-54 66930 36433 Ne - 90 0
47-54 66811 40533 Ne - 90 0
47-54 58087 42871 Ne - 90 0
47-54 66937 45782 Ne - 90 0
47-54 66915 46904 Ne - 90 0
47-54 66895 48239 Ne - 90 0
47-54 66952 48278 Ne - 90 0
Průměr 97 37 26 51
Odchylka 2540 105 28 904
Směrodatná odchylka 50 10 5 30
Api .. Angličtina-písemný test
Aus .. Angličtina- ústní
CJS .. Test ČJ a literatury - SCIO

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
12 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1570--Hi-Pj 8-Magisterský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP HJU Pus
1 62903 45860 Ano Ano 10 151 39 25 87
2 62901 45858 Ne - 90 0
Průměr 151 39 25 87
Odchylka ****** ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ****** ******
HJP .. Historie - písemný test
HJU .. Historie - ústní zkouška
Pus .. Polština-ústní
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
M7504-Učitelství pro střední školy 1571--Aj-Zsv 8-Magisterský Prezenční 62
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Aus Zák
1 65405 47301 Ano Ano 10 160 51 24 85
2 65281 46217 Ano Ano 10 150 42 34 74
3 65415 22200 Ano Ano 10 147 43 38 66
4-5 70590 38778 Ano Ano 10 145 55 38 52
4-5 65290 47216 Ano Ano 10 145 43 31 71
6 58126 42898 Ano Ano 10 144 39 35 70
7 65632 35687 Ano Ano 10 143 55 25 63
8 65321 47244 Ano Ano 10 142 43 38 61
9 57670 42596 Ano Ano 10 141 42 29 70
10-11 58206 42952 Ano Ano 10 139 42 40 57
10-11 65527 47385 Ano Ano 10 139 40 32 67
12 65409 47304 Ano Ne 30 131 52 34 45
13 65393 36634 Ano Ne 30 129 36 35 58
14 65559 47411 Ano Ne 30 123 39 20 64
15 65296 47222 Ano Ne 30 122 41 23 58
16 65646 27886 Ano Ne 30 121 38 21 62

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
13 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1571--Aj-Zsv 8-Magisterský Prezenční 62
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Aus Zák
17 65631 47450 Ano Ne 30 120 48 18 54
18 65587 47424 Ano Ne 30 109 41 13 55
19 65637 47455 Ano Ne 30 105 36 24 45
20-21 65388 36617 Ano Ne 30 102 40 22 40
20-21 65617 47443 Ano Ne 30 102 37 17 48
22 65524 47383 Ano Ne 30 95 44 9 42
23 65386 47290 Ano Ne 30 92 37 25 30
24 65306 47231 Ne Ne 20 111 35 76
25-26 65653 45624 Ne Ne 20 105 35 70
25-26 65645 47460 Ne Ne 20 105 35 70
27-28 65297 47223 Ne Ne 20 97 33 64
27-28 65307 47232 Ne Ne 20 97 24 73
29 65583 46540 Ne Ne 20 96 35 61
30 65362 43125 Ne Ne 20 93 32 61
31 65338 35464 Ne Ne 20 92 28 64
32-33 65300 47225 Ne Ne 20 91 33 58
32-33 65627 47448 Ne Ne 20 91 33 58
34-35 65625 36439 Ne Ne 20 90 33 57
34-35 65620 47445 Ne Ne 20 90 29 61
36 65396 47296 Ne Ne 20 89 32 57
37 65328 42559 Ne Ne 20 88 30 58
38-40 65642 33800 Ne Ne 20 82 24 58
38-40 65284 47211 Ne Ne 20 82 24 58
38-40 65622 47447 Ne Ne 20 82 26 56
41-42 59803 43628 Ne Ne 20 81 28 53
41-42 65609 47440 Ne Ne 20 81 32 49
43 65427 47315 Ne Ne 20 78 22 56
44 65402 47298 Ne Ne 20 76 27 49
45 65323 47246 Ne Ne 20 75 27 48
46 56563 41786 Ne Ne 20 74 31 43

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
14 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1571--Aj-Zsv 8-Magisterský Prezenční 62
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Aus Zák
47-48 65304 36961 Ne Ne 20 73 20 53
47-48 65419 47310 Ne Ne 20 73 27 46
49 57590 42523 Ne Ne 20 71 23 48
50 65413 47307 Ne Ne 20 70 36 34
51 65577 38813 Ne Ne 20 68 35 33
52 65279 47208 Ne Ne 20 67 34 33
53-54 65416 38611 Ne Ne 20 65 23 42
53-54 70018 39614 Ne Ne 20 65 26 39
55 60552 44308 Ne Ne 20 64 31 33
56 65607 47439 Ne Ne 20 63 29 34
57 65424 46695 Ne Ne 20 58 28 30
58-62 65406 20214 Ne - 90 0
58-62 57561 41539 Ne - 90 0
58-62 58243 42717 Ne - 90 0
58-62 65591 47427 Ne - 90 0
58-62 65650 47463 Ne - 90 0
Průměr 101 35 27 55
Odchylka 780 68 75 162
Směrodatná odchylka 28 8 9 13
Api .. Angličtina-písemný test
Aus .. Angličtina- ústní
Zák .. Základy společenských věd

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
15 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1572--Fj-Nj 8-Magisterský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
FJP FJU NJP NJU
1-2 63338 45048 Ano Ano 10 193 50 50 43 50
1-2 63339 45139 Ano Ano 10 193 50 50 43 50
Průměr 193 50 50 43 50
Odchylka 0 0 0 0 0
Směrodatná odchylka 0 0 0 0 0
FJP .. Fj - písemný test
FJU .. Fj - ústní zkouška
NJP .. Nj - pisemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1573--Aj-Vv 8-Magisterský Prezenční 9
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Aus VýV
1 66902 34402 Ano Ano 10 126 42 34 50
2 66860 41808 Ne Ne 20 97 26 71
3 66900 47450 Ne Ne 20 96 48 18 30
4 66861 34360 Ne Ne 20 89 27 62
5 60913 32171 Ne Ne 20 88 30 14 44
6 66858 46820 Ne Ne 20 79 79
7 66826 46510 Ne Ne 20 22 22
8 66907 48251 Ne Ne 20 13 13
9 66868 48216 Ne - 90 0
Průměr 76 35 22 46
Odchylka 1507 97 112 559
Směrodatná odchylka 39 10 11 24
Api .. Angličtina-písemný test
Aus .. Angličtina- ústní

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
16 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1573--Aj-Vv 8-Magisterský Prezenční 9
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
VýV .. Výtvarná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1574--Cj-Vv 8-Magisterský Prezenční 8
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
CJS VýV
1 66624 48051 Ano Ano 10 183 97 86
2 66616 48046 Ano Ano 10 152 85 67
3 66761 34 Ano Ano 10 106 50 56
4 60838 25393 Ne Ne 20 87 71 16
5 66614 48044 Ne Ne 20 57 57
6 66567 34519 Ne Ne 20 45 22 23
7 66589 48032 Ne Ne 20 29 29
8 66629 48056 Ne - 90 0
Průměr 94 65 48
Odchylka 3245 884 660
Směrodatná odchylka 57 30 26
CJS .. Test ČJ a literatury - SCIO
VýV .. Výtvarná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
17 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1575--Fj-Hv 8-Magisterský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
FJP FJU HuV
1 66977 48293 Ano Ano 10 148 34 34 80
Průměr 148 34 34 80
Odchylka ****** ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ****** ******
FJP .. Fj - písemný test
FJU .. Fj - ústní zkouška
HuV .. Hudební výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1576--Cj-Hv 8-Magisterský Prezenční 9
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
CJS HuV
1 58026 42676 Ano Ano 10 196 96 100
2 58076 916 Ano Ano 10 181 86 95
3-4 57286 42288 Ano Ano 10 170 75 95
3-4 58081 42865 Ano Ano 10 170 75 95
5 66293 43323 Ano Ano 10 163 68 95
6 66314 46439 Ano Ano 10 140 40 100
7 66319 46444 Ne Ne 20 88 28 60
8 66261 46415 Ne Ne 20 84 4 80
9 66269 46066 Ne Ne 20 79 19 60
Průměr 141 55 87
Odchylka 2087 1058 263
Směrodatná odchylka 46 33 16
CJS .. Test ČJ a literatury - SCIO
HuV .. Hudební výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
18 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1577--Aj-Spj 8-Magisterský Prezenční 16
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Aus SJP SJU
1 59005 43449 Ano Ano 10 179 43 38 50 48
2 66978 45064 Ano Ano 10 172 45 34 48 45
3 66982 27695 Ano Ano 10 167 47 34 39 47
4 67011 48343 Ano Ano 10 156 50 29 41 36
5 67040 42070 Ano Ano 10 155 45 24 45 41
6 66999 30354 Ano Ano 10 150 42 28 43 37
7 66960 48284 Ano Ano 10 98 40 18 35 5
8 67045 45163 Ne Ne 20 121 47 26 48
9 67030 41626 Ne Ne 20 105 37 29 39
10 66985 45122 Ne Ne 20 79 40 39
11 66967 48287 Ne Ne 20 38 38
12-16 57037 42123 Ne - 90 0
12-16 57466 42420 Ne - 90 0
12-16 58064 42846 Ne - 90 0
12-16 66963 45039 Ne - 90 0
12-16 66973 48291 Ne - 90 0
Průměr 129 43 29 43 37
Odchylka 2002 17 36 24 221
Směrodatná odchylka 45 4 6 5 15
Api .. Angličtina-písemný test
Aus .. Angličtina- ústní
SJP .. Šj - písemný test
SJU .. Šj - ústní zkouška

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
19 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1587--Rj-Spj 8-Magisterský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Rus SJP SJU
1 63034 13261 Ano Ano 10 171 85 39 47
Průměr 171 85 39 47
Odchylka ****** ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ****** ******
Rus .. Ruština-ústní
SJP .. Šj - písemný test
SJU .. Šj - ústní zkouška
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1588--Rj-Zsv 8-Magisterský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Rus Zák
1 62951 45887 Ano Ano 10 176 100 76
2 60272 17318 Ano Ano 10 135 63 72
Průměr 156 82 74
Odchylka 841 685 8
Směrodatná odchylka 29 26 3
Rus .. Ruština-ústní
Zák .. Základy společenských věd

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
20 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1589--Cj-Rj 8-Magisterský Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
CJS Rus
1 62946 45885 Ne Ne 20 95 15 80
2 69346 49757 Ne Ne 20 81 1 80
3 69352 49761 Ne Ne 20 65 0 65
Průměr 80 5 75
Odchylka 225 70 75
Směrodatná odchylka 15 8 9
CJS .. Test ČJ a literatury - SCIO
Rus .. Ruština-ústní
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
M7504-Učitelství pro střední školy 1590--Nj-Rj 8-Magisterský Prezenční 2
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
NJP NJU Rus
1 57047 42131 Ano Ano 10 159 39 35 85
2 62958 45892 Ano Ano 10 152 37 30 85
Průměr 156 38 33 85
Odchylka 25 2 13 0
Směrodatná odchylka 5 1 4 0
NJP .. Nj - pisemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška
Rus .. Ruština-ústní

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
21 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1593--Cj-Nj 8-Magisterský Prezenční 28
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
CJS NJP NJU
1 65772 47533 Ano Ano 10 168 77 46 45
2 65737 36399 Ano Ano 10 159 69 40 50
3 65746 45338 Ano Ano 10 143 86 42 15
4 65748 43674 Ano Ano 10 140 54 36 50
5-6 65751 46156 Ano Ano 10 135 68 37 30
5-6 65791 47545 Ano Ano 10 135 64 26 45
7 65761 46467 Ano Ano 10 133 61 32 40
8-9 57843 42714 Ano Ano 10 129 56 38 35
8-9 65788 47543 Ano Ano 10 129 54 30 45
10 65755 47526 Ano Ano 10 127 65 27 35
11 65781 35964 Ano Ano 10 123 49 34 40
12 65743 47521 Ano Ano 10 100 54 26 20
13 65773 46239 Ano Ano 10 99 22 33 44
14 65739 46152 Ano Ano 10 98 42 21 35
15 65785 47539 Ano Ano 10 92 47 20 25
16 65747 47522 Ano Ne 30 88 40 27 21
17 65780 47536 Ano Ne 30 84 27 27 30
18 65734 33895 Ne Ne 20 107 15 42 50
19 65749 37072 Ne Ne 20 84 13 21 50
20 65733 45273 Ne Ne 20 75 60 15
21 65707 35524 Ne Ne 20 70 9 31 30
22 65783 47537 Ne Ne 20 57 27 25 5
23 55912 38029 Ne Ne 20 56 35 21
24 65782 45422 Ne Ne 20 53 10 23 20
25 65776 37244 Ne Ne 20 48 16 32
26 65738 17392 Ne Ne 20 40 3 22 15
27 56020 41485 Ne Ne 20 23 3 20
28 57490 42447 Ne Ne 20 8 8
Průměr 97 41 29 34
Odchylka 1729 606 65 173
Směrodatná odchylka 42 25 8 13

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
22 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1593--Cj-Nj 8-Magisterský Prezenční 28
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
CJS .. Test ČJ a literatury - SCIO
NJP .. Nj - pisemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1596--Pj-Zsv 8-Magisterský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pus Zák
1 65247 40124 Ano Ano 10 129 69 60
2 65246 47181 Ano Ano 10 117 72 45
Průměr 123 71 53
Odchylka 72 5 113
Směrodatná odchylka 8 2 11
Pus .. Polština-ústní
Zák .. Základy společenských věd

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
23 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1597--Hi-Rj 8-Magisterský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP HJU Rus
1 62904 44992 Ano Ano 10 163 49 19 95
Průměr 163 49 19 95
Odchylka ****** ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ****** ******
HJP .. Historie - písemný test
HJU .. Historie - ústní zkouška
Rus .. Ruština-ústní
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1598--Cj-Pj 8-Magisterský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
CJS Pus
1 62975 27245 Ano Ano 10 82 23 59
2 62977 45031 Ne Ne 20 61 1 60
Průměr 72 12 60
Odchylka 221 242 1
Směrodatná odchylka 15 16 1
CJS .. Test ČJ a literatury - SCIO
Pus .. Polština-ústní

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
24 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1600--Hv-Rj 8-Magisterský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HuV Rus
1 63001 45911 Ne - 90 0
Průměr
Odchylka
Směrodatná odchylka
HuV .. Hudební výchova
Rus .. Ruština-ústní
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
M7504-Učitelství pro střední školy 1602--Rj-Vv 8-Magisterský Prezenční 1
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Rus VýV
1 62939 44943 Ano Ano 10 178 100 78
Průměr 178 100 78
Odchylka ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ******
Rus .. Ruština-ústní
VýV .. Výtvarná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
25 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1603--Pj-Vv 8-Magisterský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pus VýV
1 62974 45900 Ano Ano 10 95 42 53
2 62971 2857 Ne Ne 20 96 96
Průměr 96 42 75
Odchylka 1 ****** 925
Směrodatná odchylka 1 ****** 30
Pus .. Polština-ústní
VýV .. Výtvarná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1606--Hi-Spj 8-Magisterský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP HJU SJP SJU
1 62907 45062 Ano Ano 10 157 45 22 44 46
2 60184 43284 Ano Ano 10 100 31 10 34 25
Průměr 129 38 16 39 36
Odchylka 1625 98 72 50 221
Směrodatná odchylka 40 10 8 7 15
HJP .. Historie - písemný test
HJU .. Historie - ústní zkouška
SJP .. Šj - písemný test
SJU .. Šj - ústní zkouška

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
26 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1607--Fj-Spj 8-Magisterský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
FJP FJU SJP SJU
1 63342 46123 Ne - 90 0
Průměr
Odchylka
Směrodatná odchylka
FJP .. Fj - písemný test
FJU .. Fj - ústní zkouška
SJP .. Šj - písemný test
SJU .. Šj - ústní zkouška
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
M7504-Učitelství pro střední školy 1608--Cj-Spj 8-Magisterský Prezenční 2
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
CJS SJP SJU
1 59019 43455 Ano Ano 10 139 60 45 34
2 57577 42519 Ne Ne 20 85 52 33
Průměr 112 56 39 34
Odchylka 1458 32 72 ******
Směrodatná odchylka 38 6 8 ******
CJS .. Test ČJ a literatury - SCIO
SJP .. Šj - písemný test
SJU .. Šj - ústní zkouška

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
27 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1609--Nj-Zsv 8-Magisterský Prezenční 31
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
NJP NJU Zák
1 70089 4124 Ano Ano 10 164 44 47 73
2 59230 43572 Ano Ano 10 161 46 48 67
3 63472 46216 Ano Ano 10 158 43 45 70
4 63482 46224 Ano Ano 10 155 40 48 67
5 63503 46243 Ano Ano 10 146 36 40 70
6 63537 42449 Ano Ano 10 142 36 41 65
7-8 63470 34385 Ano Ne 30 139 45 36 58
7-8 57099 42167 Ano Ne 30 139 45 38 56
9 63499 46239 Ano Ne 30 138 33 44 61
10 63487 46228 Ano Ne 30 131 34 34 63
11 63541 45517 Ano Ne 30 130 31 41 58
12 63494 46234 Ano Ne 30 129 29 40 60
13 63477 46220 Ano Ne 30 127 33 44 50
14 63504 45427 Ano Ne 30 125 30 37 58
15 63542 46260 Ano Ne 30 124 30 36 58
16 63497 46237 Ano Ne 30 120 27 29 64
17 63483 46225 Ano Ne 30 102 26 28 48
18 63475 35788 Ano Ne 30 98 26 33 39
19 63489 46230 Ano Ne 30 97 27 21 49
20 63480 46155 Ne Ne 20 110 23 40 47
21 63495 46235 Ne Ne 20 80 20 60
22 57069 42147 Ne Ne 20 75 22 53
23 63540 37613 Ne Ne 20 71 24 47
24 63491 46232 Ne Ne 20 57 19 38
25 63538 45493 Ne Ne 20 53 26 27
26-31 58555 43172 Ne - 90 0
26-31 63539 45655 Ne - 90 0
26-31 63474 46218 Ne - 90 0
26-31 63479 46222 Ne - 90 0
26-31 63502 46242 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
28 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1609--Nj-Zsv 8-Magisterský Prezenční 31
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
NJP NJU Zák
26-31 63543 46261 Ne - 90 0
Průměr 119 32 39 56
Odchylka 1032 68 50 123
Směrodatná odchylka 32 8 7 11
NJP .. Nj - pisemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška
Zák .. Základy společenských věd
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1610--Hi-Nj 8-Magisterský Prezenční 10
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP HJU NJP NJU
1 62635 45652 Ano Ano 10 147 57 15 33 42
2 62634 45651 Ano Ano 10 136 46 12 42 36
3 62636 45653 Ano Ano 10 118 41 10 31 36
4 62639 44788 Ne Ne 20 93 24 29 40
5 62640 35351 Ne Ne 20 87 22 36 29
6 62632 45649 Ne Ne 20 33 16 17
7 62633 45650 Ne Ne 20 13 13
8-10 62637 34636 Ne - 90 0
8-10 62638 45654 Ne - 90 0
8-10 62641 45655 Ne - 90 0
Průměr 90 34 12 29 37
Odchylka 2557 258 6 106 25
Směrodatná odchylka 51 16 3 10 5
HJP .. Historie - písemný test
HJU .. Historie - ústní zkouška
NJP .. Nj - pisemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
29 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1610--Hi-Nj 8-Magisterský Prezenční 10
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
NJU .. Nj - ústni zkouška
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1611--Fj-Zsv 8-Magisterský Prezenční 12
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
FJP FJU Zák
1 63464 45138 Ano Ano 10 179 50 50 79
2 63451 35512 Ano Ano 10 167 50 50 67
3 57572 42511 Ano Ano 10 142 33 36 73
4 63456 45067 Ano Ano 10 138 50 50 38
5 63453 46206 Ano Ano 10 136 34 42 60
6 63457 31191 Ano Ano 10 119 30 25 64
7-8 63454 45060 Ano Ano 10 117 25 25 67
7-8 63459 46209 Ano Ano 10 117 32 26 59
9 63465 45142 Ano Ano 10 90 18 21 51
10-11 59932 43766 Ne Ne 20 100 50 50
10-11 63463 45130 Ne Ne 20 100 50 50
12 63461 46210 Ne - 90 0
Průměr 131 38 39 62
Odchylka 775 143 151 147
Směrodatná odchylka 28 12 12 12
FJP .. Fj - písemný test
FJU .. Fj - ústní zkouška

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
30 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1611--Fj-Zsv 8-Magisterský Prezenční 12
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Zák .. Základy společenských věd
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1612--Aj-Fj 8-Magisterský Prezenční 17
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Aus FJP FJU
1 56826 41782 Ano Ano 10 177 47 30 50 50
2 63099 45128 Ano Ano 10 175 43 32 50 50
3 63095 45976 Ano Ano 10 170 48 40 37 45
4-5 63096 35666 Ano Ano 10 155 46 31 38 40
4-5 63066 45952 Ano Ano 10 155 55 28 34 38
6 57841 42713 Ano Ano 10 145 35 30 34 46
7 58195 42939 Ano Ano 10 142 39 34 31 38
8 63098 44091 Ano Ano 10 140 40 32 32 36
9 63076 45914 Ano Ano 10 112 25 31 23 33
10-17 60864 17594 Ne - 90 0
10-17 63102 33268 Ne - 90 0
10-17 59190 43552 Ne - 90 0
10-17 63086 45075 Ne - 90 0
10-17 63087 45081 Ne - 90 0
10-17 63081 45966 Ne - 90 0
10-17 63084 45969 Ne - 90 0
10-17 63090 45973 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
31 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1612--Aj-Fj 8-Magisterský Prezenční 17
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Aus FJP FJU
Průměr 152 42 32 37 42
Odchylka 424 75 12 77 38
Směrodatná odchylka 21 9 3 9 6
Api .. Angličtina-písemný test
Aus .. Angličtina- ústní
FJP .. Fj - písemný test
FJU .. Fj - ústní zkouška
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
M7504-Učitelství pro střední školy 1613--Fj-Hi 8-Magisterský Prezenční 4
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
FJP FJU HJP HJU
1 62980 45168 Ano Ano 10 180 50 50 55 25
2 57754 42650 Ano Ano 10 129 32 37 42 18
3 62979 45139 Ne Ne 20 100 50 50
4 62978 45901 Ne Ne 20 47 26 1 20
Průměr 119 40 35 39 22
Odchylka 4502 153 536 313 25
Směrodatná odchylka 67 12 23 18 5
FJP .. Fj - písemný test
FJU .. Fj - ústní zkouška
HJP .. Historie - písemný test
HJU .. Historie - ústní zkouška

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
32 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1614--Cj-Fj 8-Magisterský Prezenční 6
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
CJS FJP FJU
1 63047 45147 Ano Ano 10 190 90 50 50
2 63045 45111 Ano Ano 10 96 51 21 24
3 63052 45941 Ne Ne 20 70 13 29 28
4 63055 45942 Ne Ne 20 42 22 20
5-6 63043 35823 Ne - 90 0
5-6 58735 43281 Ne - 90 0
Průměr 100 51 31 31
Odchylka 4126 1482 182 180
Směrodatná odchylka 64 39 13 13
CJS .. Test ČJ a literatury - SCIO
FJP .. Fj - písemný test
FJU .. Fj - ústní zkouška
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1615--Aj-Nj 8-Magisterský Prezenční 30
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Aus NJP NJU
1 57488 42446 Ano Ano 10 195 56 40 49 50
2 66199 47786 Ano Ano 10 175 45 36 44 50
3 66041 47703 Ano Ano 10 173 44 39 40 50
4 61020 44578 Ano Ano 10 163 40 30 43 50
5-6 58662 43211 Ano Ano 10 148 49 32 27 40
5-6 66221 47802 Ano Ano 10 148 32 32 39 45
7 59752 43876 Ano Ano 10 145 41 29 37 38
8 66212 47795 Ano Ano 10 140 33 24 38 45
9 58553 42711 Ano Ne 30 136 30 31 33 42
10 66222 47389 Ano Ne 30 135 43 31 31 30
11 66073 47716 Ano Ne 30 114 31 23 35 25
12 65989 47666 Ano Ne 30 105 37 16 29 23

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
33 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1615--Aj-Nj 8-Magisterský Prezenční 30
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Aus NJP NJU
13 66217 45461 Ano Ne 30 97 40 17 25 15
14 65984 35354 Ano Ne 30 87 34 21 22 10
15 65981 47662 Ne Ne 20 90 23 27 40
16 66226 46138 Ne Ne 20 88 25 28 35
17 66191 35718 Ne Ne 20 81 27 29 25
18 66024 34365 Ne Ne 20 71 35 36
19 66055 47708 Ne Ne 20 63 23 25 15
20 66236 47810 Ne Ne 20 57 26 31
21 66188 44899 Ne Ne 20 55 19 21 15
22 66061 46781 Ne Ne 20 37 21 16
23 66035 47698 Ne Ne 20 34 18 16
24-30 66187 19520 Ne - 90 0
24-30 66195 45014 Ne - 90 0
24-30 66224 45515 Ne - 90 0
24-30 66192 46179 Ne - 90 0
24-30 66047 47706 Ne - 90 0
24-30 66066 47713 Ne - 90 0
24-30 66205 47790 Ne - 90 0
Průměr 110 34 29 31 34
Odchylka 2167 102 56 78 188
Směrodatná odchylka 47 10 7 9 14
Api .. Angličtina-písemný test
Aus .. Angličtina- ústní
NJP .. Nj - pisemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
34 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1617--Cj-Hi 8-Magisterský Prezenční 57
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
CJS HJP HJU
1 62791 45483 Ano Ano 10 173 88 55 30
2 62875 45839 Ano Ano 10 172 93 54 25
3 62756 45745 Ano Ano 10 160 92 48 20
4 62773 45756 Ano Ano 10 159 77 57 25
5 62822 45792 Ano Ano 10 154 80 54 20
6-7 57657 42586 Ano Ano 10 153 88 47 18
6-7 62824 45794 Ano Ano 10 153 84 44 25
8 62781 45761 Ano Ano 10 151 70 51 30
9 62882 45845 Ano Ano 10 147 73 44 30
10 62799 45775 Ano Ano 10 144 70 46 28
11 62805 45780 Ano Ano 10 140 74 51 15
12 62845 45814 Ano Ano 10 139 81 38 20
13 56831 41973 Ano Ano 10 135 72 43 20
14 62857 45825 Ano Ano 10 128 57 46 25
15 62800 45776 Ano Ano 10 126 75 46 5
16 62754 45333 Ano Ano 10 114 65 39 10
17-18 59163 43537 Ano Ano 10 113 38 47 28
17-18 62788 45767 Ano Ano 10 113 43 45 25
19 62757 44762 Ano Ne 30 112 53 41 18
20 62759 44887 Ano Ne 30 110 50 45 15
21 62778 45759 Ano Ne 30 99 49 33 17
22 62817 44901 Ano Ne 30 93 31 39 23
23-24 62818 38138 Ano Ne 30 91 54 32 5
23-24 56294 41639 Ano Ne 30 91 39 37 15
25 62795 45772 Ano Ne 30 77 24 35 18
26-27 59238 35842 Ano Ne 30 70 35 30 5
26-27 62840 45809 Ano Ne 30 70 16 38 16
28 62764 44768 Ano Ne 30 68 20 33 15
29 62820 45790 Ne Ne 20 102 81 21
30 62801 44898 Ne Ne 20 101 75 26

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
35 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1617--Cj-Hi 8-Magisterský Prezenční 57
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
CJS HJP HJU
31 62852 45821 Ne Ne 20 97 97
32 62880 45842 Ne Ne 20 96 96
33 55898 41422 Ne Ne 20 94 94
34 62866 45832 Ne Ne 20 93 61 32
35 62775 45758 Ne Ne 20 92 62 30
36 62760 45747 Ne Ne 20 80 80
37 62803 45778 Ne Ne 20 79 79
38 62839 45808 Ne Ne 20 72 48 24
39 62870 44997 Ne Ne 20 60 40 20
40 62841 45810 Ne Ne 20 56 56
41 62816 45788 Ne Ne 20 53 53
42 62797 36868 Ne Ne 20 49 49
43 62769 35041 Ne Ne 20 43 20 23
44 62849 45818 Ne Ne 20 42 42
45 62763 42706 Ne Ne 20 35 35
46 62847 45816 Ne Ne 20 29 9 20
47 60584 44329 Ne Ne 20 27 11 16
48 62777 45670 Ne Ne 20 24 24
49 62765 45750 Ne Ne 20 13 0 13
50 62851 45820 Ne Ne 20 10 10
51-57 60877 38734 Ne Ano 50 0
51-57 57825 42703 Ne - 90 0
51-57 62752 45742 Ne - 90 0
51-57 62768 45753 Ne - 90 0
51-57 62770 45754 Ne - 90 0
51-57 62844 45813 Ne - 90 0
51-57 62861 45828 Ne - 90 0
Průměr 96 56 38 20
Odchylka 1940 702 136 54
Směrodatná odchylka 44 26 12 7

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
36 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1617--Cj-Hi 8-Magisterský Prezenční 57
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
CJS .. Test ČJ a literatury - SCIO
HJP .. Historie - písemný test
HJU .. Historie - ústní zkouška
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1645--Aj-Hv 8-Magisterský Prezenční 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Aus HuV
1 59875 25533 Ano Ano 10 159 40 24 95
2 66789 27109 Ano Ano 10 125 36 29 60
3 66803 46504 Ano Ne 30 113 32 21 60
4 66801 48170 Ne Ne 20 104 24 80
Průměr 125 33 25 74
Odchylka 580 47 16 290
Směrodatná odchylka 24 7 4 17
Api .. Angličtina-písemný test
Aus .. Angličtina- ústní
HuV .. Hudební výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
37 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1646--Hv-Nj 8-Magisterský Prezenční 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HuV NJP NJU
1 66949 45514 Ano Ano 10 192 100 46 46
2 66924 48262 Ano Ano 10 187 100 41 46
3 66932 24246 Ne Ne 20 119 100 19
4 61157 44665 Ne - 90 0
Průměr 166 100 35 46
Odchylka 1663 0 206 0
Směrodatná odchylka 41 0 14 0
HuV .. Hudební výchova
NJP .. Nj - pisemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1648--Aj-Pj 8-Magisterský Prezenční 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Aus Pus
1 62983 45904 Ano Ano 10 153 29 24 100
2 62982 32565 Ano Ano 10 150 31 31 88
3 62985 45021 Ne Ne 20 118 28 90
4 69394 49784 Ne Ne 20 44 44
Průměr 116 33 28 93
Odchylka 2571 55 25 41
Směrodatná odchylka 51 7 5 6
Api .. Angličtina-písemný test
Aus .. Angličtina- ústní
Pus .. Polština-ústní

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
38 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1649--Nj-Spj 8-Magisterský Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
NJP NJU SJP SJU
1 63417 35692 Ne Ne 20 92 40 35 17
Průměr 92 40 35 17
Odchylka ****** ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ****** ******
NJP .. Nj - pisemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška
SJP .. Šj - písemný test
SJU .. Šj - ústní zkouška
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
M7504-Učitelství pro střední školy 1650--Hv-Zsv 8-Magisterský Prezenční 5
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HuV Zák
1 63435 46190 Ano Ano 10 156 95 61
2 60201 44107 Ano Ano 10 155 95 60
3 63437 46192 Ano Ne 30 142 100 42
4 63438 46193 Ne Ne 20 63 63
5 63432 46187 Ne - 90 0
Průměr 129 97 57
Odchylka 1977 8 95
Směrodatná odchylka 44 3 10
HuV .. Hudební výchova
Zák .. Základy společenských věd

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
39 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1651--Nj-Pj 8-Magisterský Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
NJP NJU Pus
1 58991 32487 Ano Ano 10 158 39 35 84
2 62967 45308 Ano Ano 10 145 27 40 78
Průměr 152 33 38 81
Odchylka 85 72 13 18
Směrodatná odchylka 9 8 4 4
NJP .. Nj - pisemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška
Pus .. Polština-ústní
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
M7504-Učitelství pro střední školy 1653--Hi-Zsv 8-Magisterský Prezenční 68
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP HJU Zák
1 57698 41544 Ano Ano 10 160 48 30 82
2 62718 18866 Ano Ano 10 159 62 28 69
3 62677 43532 Ano Ano 10 158 50 29 79
4 62739 45731 Ano Ano 10 155 60 30 65
5 62736 45724 Ano Ano 10 143 44 20 79
6-8 56838 41978 Ano Ano 10 138 45 28 65
6-8 62671 45676 Ano Ano 10 138 43 25 70
6-8 62716 45710 Ano Ano 10 138 34 25 79
9 62688 22907 Ano Ne 30 135 56 25 54
10 62681 45683 Ano Ne 30 133 43 23 67
11 62724 45715 Ano Ne 30 132 42 15 75
12-13 62704 30378 Ano Ne 30 131 45 20 66
12-13 56842 41829 Ano Ne 30 131 42 25 64
14 62652 45662 Ano Ne 30 130 45 28 57
15-16 62675 45679 Ano Ne 30 129 47 22 60
15-16 62697 45695 Ano Ne 30 129 37 28 64

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
40 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1653--Hi-Zsv 8-Magisterský Prezenční 68
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP HJU Zák
17 62656 45666 Ano Ne 30 128 36 22 70
18-19 62674 35069 Ano Ne 30 125 40 29 56
18-19 62698 44980 Ano Ne 30 125 44 15 66
20 62654 45664 Ano Ne 30 123 43 26 54
21-22 62644 45658 Ano Ne 30 122 37 25 60
21-22 62649 45661 Ano Ne 30 122 36 20 66
23 62692 45690 Ano Ne 30 121 56 12 53
24-25 62645 44945 Ano Ne 30 118 40 20 58
24-25 62703 45700 Ano Ne 30 118 30 25 63
26 62733 45722 Ano Ne 30 115 40 12 63
27 62714 45708 Ano Ne 30 112 37 20 55
28 62647 44761 Ano Ne 30 111 43 5 63
29-30 62726 45717 Ano Ne 30 105 32 16 57
29-30 62743 45735 Ano Ne 30 105 34 16 55
31 62643 45657 Ano Ne 30 101 36 10 55
32 62662 45669 Ne Ne 20 115 40 25 50
33 62694 45692 Ne Ne 20 113 35 26 52
34 62731 45721 Ne Ne 20 111 39 24 48
35 62712 45706 Ne Ne 20 109 38 20 51
36 62683 45685 Ne Ne 20 106 50 20 36
37 62673 44963 Ne Ne 20 101 37 19 45
38 58536 43160 Ne Ne 20 98 35 13 50
39 62669 45674 Ne Ne 20 93 34 12 47
40 62710 45705 Ne Ne 20 87 24 63
41-42 62642 45656 Ne Ne 20 85 28 57
41-42 62720 45712 Ne Ne 20 85 36 49
43 62721 45093 Ne Ne 20 81 22 59
44 62684 9084 Ne Ne 20 77 26 51
45 62707 45703 Ne Ne 20 75 29 46
46 62734 44918 Ne Ne 20 72 24 48

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
41 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1653--Hi-Zsv 8-Magisterský Prezenční 68
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP HJU Zák
47-48 58127 42898 Ne Ne 20 70 70
47-48 62685 45686 Ne Ne 20 70 70
49 62729 45719 Ne Ne 20 65 21 44
50 62690 45611 Ne Ne 20 63 18 45
51 66194 38120 Ne Ne 20 49 20 29
52 60072 44064 Ne Ne 20 46 46
53 58047 32217 Ne Ne 20 32 32
54 62663 35041 Ne Ne 20 23 23
55-68 62666 21794 Ne - 90 0
55-68 57757 42644 Ne - 90 0
55-68 58437 43096 Ne - 90 0
55-68 59797 43602 Ne - 90 0
55-68 62659 45668 Ne - 90 0
55-68 62664 45670 Ne - 90 0
55-68 62668 45673 Ne - 90 0
55-68 62670 45675 Ne - 90 0
55-68 62682 45684 Ne - 90 0
55-68 62687 45687 Ne - 90 0
55-68 62700 45697 Ne - 90 0
55-68 62705 45701 Ne - 90 0
55-68 62728 45718 Ne - 90 0
55-68 62737 45726 Ne - 90 0
Průměr 108 38 21 58
Odchylka 1010 101 39 135
Směrodatná odchylka 32 10 6 12
HJP .. Historie - písemný test
HJU .. Historie - ústní zkouška
Zák .. Základy společenských věd

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
42 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1654--Spj-Zsv 8-Magisterský Prezenční 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
SJP SJU Zák
1 65265 47196 Ano Ano 10 132 44 36 52
2 65264 45633 Ano Ano 10 106 30 24 52
3 65263 47192 Ano Ano 10 77 24 1 52
4 57014 40638 Ne - 90 0
Průměr 105 33 20 52
Odchylka 757 105 316 0
Směrodatná odchylka 28 10 18 0
SJP .. Šj - písemný test
SJU .. Šj - ústní zkouška
Zák .. Základy společenských věd
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1778--Aj-Hi 8-Magisterský Prezenční 17
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Api Aus HJP HJU
1 62628 45645 Ano Ano 10 160 49 38 53 20
2 62621 45640 Ano Ano 10 159 46 32 54 27
3 56547 41687 Ano Ano 10 153 40 28 58 27
4 62629 45646 Ano Ano 10 147 42 29 46 30
5 62631 45648 Ano Ne 30 140 45 30 45 20
6 62625 45642 Ano Ne 30 131 37 25 39 30
7 59559 43775 Ano Ne 30 116 34 18 47 17
8 58538 43163 Ne Ne 20 78 18 35 25
9 62624 42450 Ne Ne 20 61 26 35
10 58415 43075 Ne Ne 20 43 21 22
11 62620 45295 Ne Ne 20 36 36
12 62626 45643 Ne Ne 20 34 34
13 62630 45647 Ne Ne 20 26 26
14 62623 35226 Ne Ne 20 20 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
43 / 50

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI M7504-Učitelství pro střední školy 1778--Aj-Hi 8-Magisterský Prezenční 17
Pořadí