ZPRÁVA O KONÁNÍ A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ OU V OSTRAVĚ V ROCE 2003

 

 1. Informace o konání přijímacího řízení:
 2. Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu: 23. dubna (talentové zkoušky), 2. – 6. června (řádný termín) , 16. června (náhradní termín), červenec a září 2003 (Ph.D.). Dodatečný termín přijímacího řízení: 26. srpna (Praktická filozofie), 9. září 2003 (Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky)

  Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: 10. června (po řádném termínu), 17. června (po náhradním termínu) a aktuálně podle kapacitního naplnění oborů; červenec a září 2003(Ph.D.). Dodatečný termín přijímacího řízení: 27. srpna (Praktická filozofie), 10. září 2003 (Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky).

  Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: červenec – září 2003. Dodatečný termín přijímacího řízení: září – říjen 2003.

  Termíny a podmínky, za nichž má uchazeč možnost nahlédnout do svých materiálů: 9. července a 21. července na studijním oddělení FF OU, popřípadě na katedrách FF. Dodatečný termín přijímacího řízení: 26. září 2003.

  Termín skončení přijímacího řízení: 10. června (po řádném termínu), 17. června (po náhradním termínu a celkově pro Bc. a Mgr.), září 2003 (pro Ph.D.). Dodatečný termín přijímacího řízení: 27. srpna (Praktická filozofie), 10. září (Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky).

 3. Informace o výsledcích přijímacího řízení podle studijních programů a oborů a celkově za fakultu ( ústav ):

Studijní obor

Počet přihlášek/ Počet přihláše-ných1

Promi-nuta PZ2

Dostavili se k PZ2 (z toho v náhr. termínu)

Splnili podmín- ky

Nesplnili podmín- ky

Přijato ke studiu

Počet odvolání3

Počet kladných rozhod-nutí3

Počet zapsá-ných ke studiu3

Bakalářské studijní programy

Filologie

Český jazyk a literatura

140

3

101 (3)

87

17

56

37

12

50

Angličtina ve sféře podnikání

293

2

241 (14)

53

190

28

42

4

23

Němčina ve sféře podnikání

133

0

110 (6)

52

58

29

31

1

24

Ruština ve sféře podnikání

35

0

32 (1)

30

2

27

1

1

22

Historické vědy

Historie

52

0

41 (1)

26

15

26

8

0

19

Sociální politika a sociální práce

Poradenství v sociální práci

419

0

324 (18)

46

278

25

48

9

26

Filozofie

Praktická filozofie

101

1

82

67

15

52

12

1

49

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky

57

0

42

19

23

19

3

0

19

celkem

1230

6

973 (43)

380

598

262

182

28

232

 

Studijní obor

Počet přihlášek/ Počet přihláše-ných1

Promi-nuta PZ2

Dostavili se k PZ2 (z toho v náhr. termínu)

Splnili podmín- ky

Nesplnili podmín- ky

Přijato ke studiu

Počet odvolání3

Počet kladných rozhod-nutí3

Počet zapsá-ných ke studiu3

Magisterské studijní programy navazující na Bc.

Sociální politika a sociální práce

Sociální práce s poradenským zaměřením

185

0

143 (7)

32

111

21

21

0

23

Filologie

Český jazyk a literatury

11

0

5 (1)

4

1

4

0

0

4

Historické vědy

Kulturní dějiny

28

28

0

28

0

28

0

0

26

celkem

224

28

148 (8)

64

112

53

21

0

53

Magisterské studijní programy

Filologie

Polský jazyk

36

1

25 (1)

25

0

25

0

0

18

Historické vědy

Historie

99

2

79 (3)

60

21

27

26

11

27

Sociální politika a sociální práce

Sociální práce s poradenským zaměřením

300

0

263 (3)

46

217

25

38

10

28

Učitelství pro základní školy

Aj – Hi

16

0

13

7

6

4

3

2

5

Aj – Nj

17

0

12

6

6

4

2

2

4

Nj – Hi

14

0

11

10

1

6

4

2

6

Pj – Aj

3

0

3

2

1

2

0

0

2

Rj – Aj

3

0

1

0

1

0

0

0

0

Rj – Pj

1

0

1

0

1

0

0

0

0

Učitelství pro střední školy

Aj – Hi

36

0

21 (1)

7

14

3

4

1

4

Aj – Hv

9

0

7

5

2

1

3

2

2

Aj – Nj

39

0

23 (3)

14

9

7

9

2

8

Aj – Pj

6

0

3

1

2

1

2

1

1

Aj – ZSV

82

0

51 (3)

21

30

8

12

2

5

Čj – Aj

52

0

36 (2)

21

15

11

12

2

10

Čj – Nj

26

0

17 (2)

13

4

13

4

0

10

Čj – Zsv

73

0

61

27

34

15

16

6

15

Čj– Hi

45

1

28 (4)

20

9

15

7

4

15

Hi – Hv

4

0

1

1

0

1

0

0

1

Hi – Vv

9

0

8

6

2

6

0

0

5

Hi – Zsv

110

0

90 (1)

31

59

12

22

2

8

Hv – Čj

13

2

11

11

2

8

2

2

6

Hv – ZSV

5

0

3

2

1

2

0

0

1

Nj – Hi

22

1

16

13

4

9

4

2

9

Nj – Hv

4

0

3

3

0

3

0

0

2

Nj – Vv

7

0

7

4

3

4

0

0

2

Nj – ZSV

32

0

24 (2)

19

5

14

7

2

12

Pj – Čj

3

0

1

1

0

1

0

0

1

Studijní obor

Počet přihlášek/ Počet přihláše-ných1

Promi-nuta PZ2

Dostavili se k PZ2 (z toho v náhr. termínu)

Splnili podmín- ky

Nesplnili podmín- ky

Přijato ke studiu

Počet odvolání3

Počet kladných rozhod-nutí3

Počet zapsá-ných ke studiu3

Pj – Hi

1

0

1

1

0

1

0

0

1

Pj – Rj

3

0

2

2

0

2

0

0

1

Pj – Zsv

1

0

1

1

0

1

0

0

1

Rj – Aj

10

0

7 (1)

5

2

3

3

2

5

Rj – Hi

8

0

8 (1)

7

1

5

0

0

4

Rj – Nj

2

0

2

2

0

2

0

0

1

Rj – ZSV

3

0

1

1

0

1

0

0

1

Rj –Čj

4

0

3

2

1

2

0

0

2

Šj – Aj

23

1

14

11

4

11

1

1

10

Šj – Čj

2

0

1

1

0

1

0

0

1

Šj – Hi

6

1

2

3

0

3

0

0

2

Šj – Nj

4

0

1

1

0

1

0

0

1

Šj – Vv

1

0

1

1

0

1

0

0

1

Šj – ZSV

8

0

3

2

1

2

0

0

2

Vv – Aj

9

0

8

3

5

1

4

1

2

Vv – Čj

16

0

15 (1)

11

4

11

0

0

9

Vv – Zsv

18

0

18 (1)

10

8

10

0

0

9

celkem

1185

9

907 (29)

440

475

285

185

59

260

Doktorské studijní programy

Filologie

Polský jazyk

3

0

3

3

0

3

0

0

3

Historické vědy

Hospodářské a sociální dějiny

6

0

6

6

0

6

0

0

6

Teorie a dějiny literatury

Teorie a dějiny české literatury

7

0

6

6

0

6

0

0

6

celkem

16

0

15

15

0

15

0

0

15

 

Studijní obor

Počet přihlášek/ Počet přihláše-ných1

Promi-nuta PZ2

Dostavili se k PZ2 (z toho v náhr. termínu)

Splnili podmín- ky

Nesplnili podmín- ky

Přijato ke studiu

Počet odvolání3

Počet kladných rozhod-nutí3

Počet zapsá-ných ke studiu3

celkem za fakultu

2655

43

2043 (80)

899

1185

615

388

87

560

1 uvedeno v řádku ,,celkem”

2 PZ = přijímací zkouška

3doplněno do konce prvního výukového týdne ZS

 

V průběhu přijímacího řízení nenastala žádná závažná situace, která by mohla některé účastníky znevýhodnit nebo ohrozit objektivní hodnocení.

 

Ostrava 31. října 2003

Zpracoval: Mgr. Rostislav Černý

Za správnost odpovídá: PhDr. Maria Vašutová, Ph.D.