OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1804-----Vv-Zsv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Poh Spv VýV
1 26521 Ano Ano 10 260 95 70 95
2 24211 Ano Ano 10 259 77 82 100
3 10966 Ano Ano 10 240 80 72 88
4 25778 Ano Ano 10 233 76 72 85
5 25799 Ano Ano 10 217 70 78 69
6 25802 Ano Ano 10 189 64 74 51
7 9907 Ano Ano 10 187 55 68 64
8 25776 Ano Ano 10 183 52 61 70
9 25786 Ano Ano 10 148 33 68 47
10 25796 Ano Ano 10 143 38 58 47
11 25780 Ne Ne 20 150 50 66 34
12 25790 Ne Ne 20 90 21 52 17
13 25783 Ne Ne 20 68 68
14 25785 Ne Ne 20 39 39
15 13080 Ne Ne 20 31 31
16 25774 Ne Ne 20 30 30
17 25804 Ne Ne 20 29 29
18 25793 Ne Ne 20 21 21
Průměr 140 59 68 55
Odchylka 7536 473 70 682
Směrodatná odchylka 87 22 8 26
Poh .. Pohovor
Spv .. Společenskovědní test
VýV .. Výtvarná výchova