OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1574-----Vv-Cj 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
CEU CJP VýV
1 25751 Ano Ano 10 248 90 92 66
2 13437 Ano Ano 10 244 100 100 44
3 11300 Ano Ano 10 228 70 96 62
4 23964 Ano Ano 10 207 60 95 52
5 25753 Ano Ano 10 204 30 89 85
6 25762 Ano Ano 10 202 40 87 75
7 25002 Ano Ano 10 201 40 90 71
8 25756 Ano Ano 10 187 40 81 66
9 18988 Ano Ano 10 182 25 87 70
10 25760 Ano Ano 10 174 30 93 51
11 24218 Ano Ano 10 155 30 82 43
12 25769 Ne Ne 20 77 77
13 9457 Ne Ne 20 68 68
14 25737 Ne Ne 20 57 57
15 25746 Ne Ne 20 25 25
16 25766 Ne - 90 0
Průměr 164 50 90 61
Odchylka 5172 672 34 244
Směrodatná odchylka 72 26 6 16
CEU .. Čeština - ustní
CJP .. Čj - písemný koeficient
VýV .. Výtvarná výchova