OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE V©ECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední ąkoly 1654-----Sp-Zsv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Poh SJP SJU Spv
1 28657 Ano Ano 10 291 60 84 73 74
2 24758 Ano Ano 10 216 20 74 50 72
3 27271 Ne Ne 20 124 58 66
4 27512 Ne - 90 0
5 27695 Ne - 90 0
6 30366 Ne - 90 0
7 30370 Ne - 90 0
8 30372 Ne - 90 0
Průměr 210 40 72 63 73
Odchylka 6996 800 172 139 2
Směrodatná odchylka 84 28 13 12 1
Poh .. Pohovor
SJP .. ©j - pisemný koeficient
SJU .. ©j - ústní koeficient
Spv .. Společenskovědní test