OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE V©ECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední ąkoly 1785-----Spj-Vv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
SJP SJU VýV
1 30337 Ano Ano 10 233 84 85 64
Průměr 233 84 85 64
Odchylka ****** ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ****** ******
SJP .. ©j - pisemný koeficient
SJU .. ©j - ústní koeficient
VýV .. Výtvarná výchova