OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1649-----Spj-Nj 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
NJP NJU SJP SJU
1 30339 Ano Ano 10 286 70 70 88 58
2 19177 Ne - 90 0
3 30343 Ne - 90 0
4 30345 Ne - 90 0
Průměr 286 70 70 88 58
Odchylka ****** ****** ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ****** ****** ******
NJP .. Nj - pisemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška
SJP .. Šj - pisemný koeficient
SJU .. Šj - ústní koeficient