OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE V©ECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední ąkoly 1606-----Spj-Hi 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
HJP HJU SJP SJU
1 30379 Ano Ano 10 259 73 70 73 43
2 30377 Ano Ano 10 147 28 51 33 35
3 13403 Ne Ano 50 0
4 26493 Ne - 90 0
5 30378 Ne - 90 0
6 30380 Ne - 90 0
Průměr 203 51 61 53 39
Odchylka 6272 1013 181 800 32
Směrodatná odchylka 79 32 13 28 6
HJP .. Historie - písemný test
HJU .. Historie - ústní koeficient
SJP .. ©j - pisemný koeficient
SJU .. ©j - ústní koeficient