OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1608-----Spj-Cj 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
CEU CJP SJP SJU
1 27271 Ano Ano 10 319 100 95 58 66
2 19064 Ne - 90 0
Průměr 319 100 95 58 66
Odchylka ****** ****** ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ****** ****** ******
CEU .. Čeština - ustní
CJP .. Čj - písemný koeficient
SJP .. Šj - pisemný koeficient
SJU .. Šj - ústní koeficient