OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1588-----Rj-Zsv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Poh Rpi Rus Spv
1 17017 Ano Ano 10 336 90 77 95 74
2 27202 Ne - 90 0
3 27205 Ne - 90 0
Průměr 336 90 77 95 74
Odchylka ****** ****** ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ****** ****** ******
Poh .. Pohovor
Rpi .. Ruština-písemný test
Rus .. Ruština-ústní
Spv .. Společenskovědní test