OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 12.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7503T-Učitelství pro základní školy 1793-----Rj-Pj 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Ppi Pus Rpi Rus
1 29408 Ne Ne 20 157 28 60 49 20
Průměr 157 28 60 49 20
Odchylka ****** ****** ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ****** ****** ******
Ppi .. Polština-písemný test
Pus .. Polština-ústní
Rpi .. Ruština-písemný test
Rus .. Ruština-ústní