OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1590-----Rj-Nj 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
NJP NJU Rpi Rus
1 27198 Ano Ano 10 377 93 90 94 100
2 13212 Ano Ano 10 350 81 95 79 95
Průměr 364 87 93 87 98
Odchylka 365 72 13 113 13
Směrodatná odchylka 19 8 4 11 4
NJP .. Nj - pisemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška
Rpi .. Ruština-písemný test
Rus .. Ruština-ústní