OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1597-----Rj-Hi 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
HJP HJU Rpi Rus
1 25779 Ano Ano 10 313 69 65 79 100
2 26435 Ano Ano 10 283 55 51 82 95
3 26439 Ano Ano 10 281 56 40 85 100
4 26445 Ano Ano 10 264 47 50 82 85
5 26440 Ano Ano 10 263 54 51 73 85
6 26443 Ano Ne 30 248 43 45 75 85
7 25811 Ano Ne 30 241 56 35 80 70
8 26424 Ne Ne 20 148 58 90
Průměr 255 55 53 79 89
Odchylka 2380 59 298 18 114
Směrodatná odchylka 49 8 17 4 11
HJP .. Historie - písemný test
HJU .. Historie - ústní koeficient
Rpi .. Ruština-písemný test
Rus .. Ruština-ústní