OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1591-----Rj-Aj 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Api Aus Rpi Rus
1 20635 Ano Ano 10 283 66 70 67 80
2 27125 Ano Ano 10 282 55 71 76 80
3 27140 Ano Ano 10 272 50 77 85 60
4 27132 Ano Ne 30 269 48 71 70 80
5 19544 Ano Ne 30 268 47 93 43 85
6 27172 Ne Ne 20 200 42 73 85
7 27176 Ne Ne 20 24 24
8 8324 Ne - 90 0
9 18440 Ne - 90 0
10 27166 Ne - 90 0
Průměr 228 47 76 69 78
Odchylka 8926 165 94 200 87
Směrodatná odchylka 94 13 10 14 9
Api .. Angličtina-písemný test
Aus .. Angličtina- ústní
Rpi .. Ruština-písemný test
Rus .. Ruština-ústní