OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 03.09.2003
1 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6101-Filozofie 6101-Praktická filozofie 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh Spv
1 31121 Ano Ano 10 181 90 91
2 31130 Ano Ano 10 176 79 97
3 31179 Ano Ano 10 165 80 85
4 27586 Ano Ano 10 164 70 94
5 27464 Ano Ano 10 162 71 91
6 10849 Ano Ano 10 161 70 91
7 24756 Ano Ano 10 160 90 70
8 31122 Ano Ano 10 156 80 76
9 28579 Ano Ano 10 155 85 70
10 31132 Ano Ano 10 153 71 82
11 31126 Ano Ano 10 151 69 82
12 31124 Ano Ano 10 150 71 79
13 26253 Ano Ano 10 149 70 79
14 31100 Ano Ano 10 149 70 79
15 30084 Ano Ano 10 148 69 79
16 31128 Ano Ano 10 148 78 70
17 31118 Ano Ano 10 147 80 67
18 26278 Ano Ano 10 146 85 61
19 31101 Ano Ano 10 146 70 76
20 31134 Ano Ano 10 146 73 73
21 26824 Ano Ano 10 144 80 64
22 28632 Ano Ano 10 143 70 73
23 27318 Ano Ano 10 142 60 82
24 31110 Ano Ano 10 140 70 70
25 15509 Ano Ano 10 139 75 64
26 19291 Ano Ano 10 139 72 67
27 31109 Ano Ano 10 138 65 73
28 31111 Ano Ano 10 138 50 88
29 26312 Ano Ano 10 137 70 67
30 26384 Ano Ano 10 137 70 67

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 03.09.2003
2 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6101-Filozofie 6101-Praktická filozofie 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh Spv
31 27331 Ano Ano 10 137 70 67
32 31191 Ano Ano 10 137 70 67
33 28349 Ano Ano 10 136 75 61
34 31129 Ano Ano 10 136 75 61
35 278 Ano Ano 10 134 73 61
36 26011 Ano Ano 10 132 80 52
37 29811 Ano Ano 10 132 71 61
38 30778 Ano Ano 10 132 71 61
39 17537 Ano Ano 10 131 70 61
40 17666 Ano Ano 10 131 70 61
41 27382 Ano Ano 10 131 70 61
42 31117 Ano Ano 10 131 70 61
43 26263 Ano Ano 10 130 60 70
44 31107 Ano Ano 10 128 70 58
45 31104 Ano Ano 10 127 75 52
46 29553 Ano Ano 10 124 60 64
47 31141 Ano Ano 10 124 60 64
48 25474 Ano Ano 10 123 68 55
49 13520 Ano Ano 10 122 70 52
50 20570 Ano Ano 10 122 70 52
51 15605 Ano Ano 10 121 69 52
52 29742 Ano Ano 10 121 60 61
53 26265 Ano Ne 30 120 65 55
54 31112 Ano Ne 30 119 65 54
55 26273 Ano Ne 30 118 60 58
56 26320 Ano Ne 30 118 63 55
57 27528 Ano Ne 30 118 63 55
58 22510 Ano Ne 30 117 65 52
59 31103 Ano Ne 30 115 60 55
60 31139 Ano Ne 30 115 60 55

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 03.09.2003
3 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6101-Filozofie 6101-Praktická filozofie 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh Spv
61 30378 Ano Ne 30 114 50 64
62 31113 Ano Ne 30 112 60 52
63 26009 Ano Ne 30 108 50 58
64 31198 Ano Ne 30 107 55 52
65 26236 Ano Ne 30 106 45 61
66 31123 Ano Ne 30 105 50 55
67 24328 Ano Ne 30 98 40 58
68 78 Ne Ne 20 52 52
69 24850 Ne Ne 20 49 49
70 27107 Ne Ne 20 49 49
71 26389 Ne Ne 20 46 46
72 29226 Ne Ne 20 46 46
73 29527 Ne Ne 20 46 46
74 31105 Ne Ne 20 46 46
75 31116 Ne Ne 20 46 46
76 20296 Ne Ne 20 45 45
77 31142 Ne Ne 20 43 43
78 19171 Ne Ne 20 42 42
79 31127 Ne Ne 20 40 40
80 31192 Ne Ne 20 40 40
81 31114 Ne Ne 20 37 37
82 31119 Ne Ne 20 31 31
83 271 Ne Ano 50 0
84 19090 Ne - 0
85 19711 Ne - 0
86 20687 Ne - 0
87 22278 Ne - 0
88 24224 Ne - 0
89 26208 Ne - 0
90 26322 Ne - 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 03.09.2003
4 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6101-Filozofie 6101-Praktická filozofie 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh Spv
91 27398 Ne - 0
92 27575 Ne - 0
93 28018 Ne - 0
94 28977 Ne - 0
95 29048 Ne - 0
96 30216 Ne - 0
97 30409 Ne - 0
98 31106 Ne - 0
99 31125 Ne - 0
100 31131 Ne - 0
101 31133 Ne - 0
Průměr 118 68 62
Odchylka 1509 95 200
Směrodatná odchylka 39 10 14
Poh .. Pohovor
Spv .. Společenskovědní test