OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1596-----Pj-Zsv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Poh Ppi Pus Spv
1 30520 Ano Ano 10 237 80 61 30 66
Průměr 237 80 61 30 66
Odchylka ****** ****** ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ****** ****** ******
Poh .. Pohovor
Ppi .. Polština-písemný test
Pus .. Polština-ústní
Spv .. Společenskovědní test