OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1787-----Pj-Rj 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Ppi Pus Rpi Rus
1 27187 Ano Ano 10 277 26 70 86 95
2 25811 Ano Ano 10 229 28 51 80 70
3 27191 Ne - 90 0
Průměr 253 27 61 83 83
Odchylka 1152 2 181 18 313
Směrodatná odchylka 34 1 13 4 18
Ppi .. Polština-písemný test
Pus .. Polština-ústní
Rpi .. Ruština-písemný test
Rus .. Ruština-ústní