OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1598-----Pj-Cj 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
CEU CJP Ppi Pus
1 29238 Ano Ano 10 374 100 90 84 100
2 26830 Ne - 90 0
3 30540 Ne - 90 0
Průměr 374 100 90 84 100
Odchylka ****** ****** ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ****** ****** ******
CEU .. Čeština - ustní
CJP .. Čj - písemný koeficient
Ppi .. Polština-písemný test
Pus .. Polština-ústní