OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 19.06.2003
1 / 2

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1609-----Nj-Zsv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
NJP NJU Poh Spv
1 25984 Ano Ano 10 338 82 90 90 76
2 25968 Ano Ano 10 326 78 95 89 64
3 26026 Ano Ano 10 324 92 90 80 62
4 25986 Ano Ano 10 323 91 58 92 82
5 25992 Ano Ano 10 323 69 80 100 74
6 26018 Ano Ano 10 316 78 90 70 78
7 26006 Ano Ano 10 303 75 75 73 80
8 25969 Ano Ano 10 302 76 70 86 70
9 26025 Ano Ano 10 277 58 70 85 64
10 25997 Ano Ano 10 275 74 50 85 66
11 26015 Ano Ano 10 272 87 55 62 68
12 26013 Ano Ano 10 271 73 55 67 76
13 26017 Ano Ano 10 264 73 50 69 72
14 26005 Ano Ano 10 257 84 40 57 76
15 25989 Ano Ne 30 249 70 30 75 74
16 25985 Ano Ne 30 232 64 45 55 68
17 25991 Ano Ne 30 232 71 50 52 59
18 25983 Ano Ne 30 215 58 40 51 66
19 26002 Ano Ne 30 213 66 40 47 60
20 25975 Ne Ne 20 157 81 76
21 25898 Ne Ne 20 113 49 64
22 26009 Ne Ne 20 105 51 54
23 25999 Ne Ne 20 103 37 66
24 26023 Ne Ne 20 33 33
25 12503 Ne - 90 0
26 18648 Ne - 90 0
27 25979 Ne - 90 0
28 25995 Ne - 90 0
29 26010 Ne - 90 0
30 26019 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 19.06.2003
2 / 2

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1609-----Nj-Zsv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
NJP NJU Poh Spv
31 26034 Ne - 90 0
32 30494 Ne - 90 0
Průměr 243 70 62 73 69
Odchylka 7005 239 410 250 54
Směrodatná odchylka 84 15 20 16 7
NJP .. Nj - pisemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška
Poh .. Pohovor
Spv .. Společenskovědní test