OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1782-----Nj-Vv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
NJP NJU VýV
1 30329 Ano Ano 10 237 70 80 87
2 171 Ano Ano 10 229 85 95 49
3 30333 Ano Ano 10 210 76 90 44
4 25736 Ano Ano 10 177 55 50 72
5 30326 Ne Ne 20 155 59 60 36
6 30335 Ne Ne 20 102 49 53
7 30334 Ne Ne 20 91 91
Průměr 172 66 75 62
Odchylka 3449 187 375 469
Směrodatná odchylka 59 14 19 22
NJP .. Nj - pisemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška
VýV .. Výtvarná výchova