OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1646-----Nj-Hv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
HuV NJP NJU
1 30069 Ano Ano 10 282 100 92 90
2 12797 Ano Ano 10 276 95 96 85
3 30319 Ano Ano 10 259 95 89 75
4 30320 Ne - 90 0
Průměr 272 97 92 83
Odchylka 142 8 12 58
Směrodatná odchylka 12 3 4 8
HuV .. Hudební výchova
NJP .. Nj - pisemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška