OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 12.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7503T-Učitelství pro základní školy 1518-----Nj-Hi 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
HJP HJU NJP NJU
1 26700 Ano Ano 10 314 78 70 86 80
2 17515 Ano Ano 10 265 80 73 62 50
3 17437 Ano Ano 10 223 45 55 73 50
4 26712 Ano Ano 10 216 52 40 74 50
5 26752 Ano Ano 10 203 58 41 49 55
6 25062 Ano Ano 10 198 48 50 45 55
7 26758 Ano Ne 30 192 56 50 56 30
8 25929 Ano Ne 30 187 31 43 58 55
9 26727 Ano Ne 30 167 34 41 62 30
10 207 Ano Ne 30 161 39 25 62 35
11 25915 Ne Ne 20 55 55
12 18857 Ne - 90 0
13 26743 Ne - 90 0
14 26766 Ne - 90 0
Průměr 182 52 49 62 49
Odchylka 7081 279 208 140 221
Směrodatná odchylka 84 17 14 12 15
HJP .. Historie - písemný test
HJU .. Historie - ústní koeficient
NJP .. Nj - pisemný test
NJU .. Nj - ústni zkouška