OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1650-----Hv-Zsv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
HuV Poh Spv
1 25698 Ano Ano 10 268 100 100 68
2 30384 Ano Ano 10 259 85 100 74
3 9859 Ne Ne 20 100 100
4 27081 Ne - 90 0
5 30383 Ne - 90 0
Průměr 209 95 100 71
Odchylka 8931 75 0 18
Směrodatná odchylka 95 9 0 4
HuV .. Hudební výchova
Poh .. Pohovor
Spv .. Společenskovědní test