OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1786-----Hi-Vv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
HJP HJU VýV
1 26454 Ano Ano 10 219 61 80 78
2 26436 Ano Ano 10 193 65 50 78
3 26191 Ano Ano 10 186 57 60 69
4 24212 Ano Ano 10 185 52 50 83
5 24992 Ano Ano 10 168 49 40 79
6 25677 Ano Ano 10 129 37 40 52
7 24222 Ne Ne 20 138 58 40 40
8 25806 Ne Ne 20 89 30 30 29
9 29902 Ne - 90 0
Průměr 163 51 49 64
Odchylka 1761 146 241 421
Směrodatná odchylka 42 12 16 21
HJP .. Historie - písemný test
HJU .. Historie - ústní koeficient
VýV .. Výtvarná výchova