OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1652-----Hi-Hv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
HJP HJU HuV
1 24324 Ano Ano 10 190 51 59 80
2 26388 Ne - 90 0
3 30313 Ne - 90 0
4 30314 Ne - 90 0
Průměr 190 51 59 80
Odchylka ****** ****** ****** ******
Směrodatná odchylka ****** ****** ****** ******
HJP .. Historie - písemný test
HJU .. Historie - ústní koeficient
HuV .. Hudební výchova