OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
1 / 3

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1571-----Aj-Zsv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Api Aus Poh Spv
1 27540 Ano Ano 10 355 80 99 98 78
2 26718 Ano Ano 10 348 67 96 99 86
3 27527 Ano Ano 10 338 73 100 99 66
4 27608 Ano Ano 10 335 77 95 91 72
5 27392 Ano Ano 10 333 73 85 99 76
6 27591 Ano Ano 10 326 63 100 91 72
7 27460 Ano Ano 10 320 70 81 95 74
8 27345 Ano Ano 10 310 81 55 92 82
9 18274 Ano Ne 30 305 56 79 100 70
10 26715 Ano Ne 30 299 66 70 97 66
11 27413 Ano Ne 30 296 56 69 97 74
12 18129 Ano Ne 30 289 60 57 98 74
13 27389 Ano Ne 30 289 55 74 92 68
14 27531 Ano Ne 30 286 55 74 85 72
15 10849 Ano Ne 30 277 68 26 93 90
16 27323 Ano Ne 30 273 69 31 95 78
17 27398 Ano Ne 30 272 52 47 93 80
18 27331 Ano Ne 30 265 50 47 94 74
19 27455 Ano Ne 30 259 53 46 88 72
20 27318 Ano Ne 30 252 60 35 85 72
21 26736 Ne Ne 30 307 48 86 93 80
22 27337 Ne Ne 20 220 46 98 76
23 27464 Ne Ne 20 219 42 93 84
24 27511 Ne Ne 20 217 44 97 76
25 26544 Ne Ne 20 213 45 95 73
26 27536 Ne Ne 20 213 44 95 74
27 27517 Ne Ne 20 212 45 97 70
28 27382 Ne Ne 20 202 42 94 66
29 27596 Ne Ne 20 196 28 96 72
30 27507 Ne Ne 20 193 43 84 66

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
2 / 3

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1571-----Aj-Zsv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Api Aus Poh Spv
31 27400 Ne Ne 20 190 56 70 64
32 18495 Ne Ne 20 184 62 58 64
33 25894 Ne Ne 20 184 60 62 62
34 27132 Ne Ne 20 126 48 78
35 13920 Ne Ne 20 115 51 64
36 13982 Ne Ne 20 112 48 64
37 19724 Ne Ne 20 112 50 62
38 27341 Ne Ne 20 107 47 60
39 27405 Ne Ne 20 107 37 70
40 27522 Ne Ne 20 106 46 60
41 27396 Ne Ne 20 104 34 70
42 27611 Ne Ne 20 103 47 56
43 27598 Ne Ne 20 100 40 60
44 18829 Ne Ne 20 97 38 59
45 27627 Ne Ne 20 94 32 62
46 25290 Ne Ne 20 90 36 54
47 27612 Ne Ne 20 82 26 56
48 8126 Ne Ne 20 81 27 54
49 27528 Ne Ne 20 71 49 22
50 27601 Ne Ne 20 65 19 46
51 27417 Ne Ne 20 54 54
52 9073 Ne - 90 0
53 17636 Ne - 90 0
54 18406 Ne - 90 0
55 19659 Ne - 90 0
56 21512 Ne - 90 0
57 22202 Ne - 90 0
58 26797 Ne - 90 0
59 27319 Ne - 90 0
60 27320 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
3 / 3

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1571-----Aj-Zsv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Api Aus Poh Spv
61 27322 Ne - 90 0
62 27328 Ne - 90 0
63 27336 Ne - 90 0
64 27340 Ne - 90 0
65 27349 Ne - 90 0
66 27386 Ne - 90 0
67 27409 Ne - 90 0
68 27423 Ne - 90 0
69 27431 Ne - 90 0
70 27437 Ne - 90 0
71 27445 Ne - 90 0
72 27449 Ne - 90 0
73 27452 Ne - 90 0
74 27457 Ne - 90 0
75 27510 Ne - 90 0
76 27515 Ne - 90 0
77 27518 Ne - 90 0
78 27525 Ne - 90 0
79 27534 Ne - 90 0
80 27587 Ne - 90 0
81 27588 Ne - 90 0
82 27604 Ne - 90 0
Průměr 206 51 68 94 68
Odchylka 8728 206 501 18 126
Směrodatná odchylka 93 14 22 4 11
Api .. Angličtina-písemný test
Aus .. Angličtina- ústní
Poh .. Pohovor
Spv .. Společenskovědní test