OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1648-----Aj-Pj 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Api Aus Ppi Pus
1 26859 Ano Ano 10 270 50 58 62 100
2 28987 Ne Ne 20 224 39 100 85
3 20726 Ne Ne 20 49 49
4 19277 Ne - 90 0
5 30509 Ne - 90 0
6 30515 Ne - 90 0
Průměr 181 46 58 81 93
Odchylka 13597 37 ****** 722 113
Směrodatná odchylka 117 6 ****** 27 11
Api .. Angličtina-písemný test
Aus .. Angličtina- ústní
Ppi .. Polština-písemný test
Pus .. Polština-ústní