OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003
1 / 1

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7504T-Učitelství pro střední školy 1645-----Aj-Hv 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Api Aus HuV
1 27676 Ano Ano 10 275 75 100 100
2 27668 Ano Ne 30 244 64 100 80
3 25666 Ano Ne 30 243 63 80 100
4 23982 Ano Ne 30 215 64 61 90
5 27680 Ano Ne 30 209 58 71 80
6 27664 Ne Ne 20 132 42 90
7 27109 Ne Ne 20 124 54 70
8 24242 Ne - 90 0
9 27672 Ne - 90 0
Průměr 206 60 82 87
Odchylka 3311 105 303 124
Směrodatná odchylka 58 10 17 11
Api .. Angličtina-písemný test
Aus .. Angličtina- ústní
HuV .. Hudební výchova